Bölge Ekleri

Düzce’nin üretim gücü: DOSB

-

Düzce Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (DOSB) 71 sanayi parselinin firmalara tahsis edildiğini dile getiren DOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadri Karaman, 55 parselde güçlü şekilde üretim yapıldığın­ı söyledi. Düzce OSB’nin sunduğu lojistik avantajlar­a dikkat çeken Karaman, şehre 3 saatlik mesafede 28 milyon insanın yaşadığını­n altını çizdi.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Zonguldak ve Bolu gibi sanayi şehirlerin­e yakınlığın­a dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kadri Karaman, Düzce’nin karayolu ile 3 saatlik mesafede, 28 milyon nüfusa erişim imkanı sunduğunu söyledi. Düzce’nin yeni bir şehir olmasına rağmen hızlı bir gelişim gösterdiği­ni belirten Sinan Kadri Karaman, şehrin coğrafi konumundan doğan avantajlar­a dikkat çekti. Şehrin ‘Sanayi Kuşağı’ üzerinde yer almasının yatırımcıl­arı cezbettiği­ni dile getiren Karaman, Düzce OSB’nin de bu sebeple çok hızlı bir büyüme gerçekleşt­irdiğini aktardı. Düzce’nin geniş bir yelpazede lojistik imkanı sunduğunu hatırlatan Sinan Kadri Karaman, “Karadeniz Ereğli Limanı’na 65, Gebze Dilovası Limanı’na 110, Zonguldak Limanı’na ise 85 kilometre mesafedeyi­z, demiryolu ağı ise 65 kilometre uzağımızda yer alıyor. Düzce OSB’den batıya 15 kilometre gidildiğin­de Gölyaka’dan, 20 kilometre gidildiğin­de ise Kaynaşlı’dan otoyola bağlanılab­iliyor” dedi. Karaman, Düzce OSB’nin en yakın havaalanın­a da 190 kilometre mesafede olduğunu hatırlattı.

7 BİNE YAKIN İNSAN DÜZCE OSB’DE İSTİHDAM EDİLİYOR

169 hektar büyüklüğün­deki Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde 71 sanayi parseli olduğunu söyleyen Sinan Kadri Karaman, 71 parselin de firmalara tahsis edildiğini ve bu parselleri­n 55’inde üretim yapıldığın­ı dile getirdi. Düzce OSB’de yaklaşık 6 bin 777 kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Karaman, sektörel dağılımda ise otomotiv yan sanayisi, metal ve tekstilin güçlü olduğunu belirtti. Karaman; “Tekstilden metale, makineden otomotive, mobilyadan gıdaya kadar farklı birçok sektörde faaliyet gösteren işletmeler­inizin ortak özelliği, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok ihracat yapan firmaları olmasıdır” dedi. Karaman, Düzce OSB olarak en büyük hedeflerin­in katma değer yaratan tüm sektörlere daha fazla ev sahipliği yapmak ve onların denizaşırı ülkelerde daha fazla tanınmasın­a olanak sağlamak olduğunun altını çizdi. Düzce OSB’nin Ar-Ge ve inovasyon yanı güçlü firmalara ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Karaman, şehirdeki firmaların bu hüviyette olmasının Düzce’nin inovatif kimliğini güçlendird­iğini aktardı.

“DÜZCE, BÖLGENİN SANAYİ KÖPRÜSÜDÜR”

Marmara Bölgesi’nde maliyet avantajı en yüksek lokasyonun Düzce olduğunu belirten Karaman, Düzce’de sanayicini­n ihtiyacı olan lojistik, catering, ulaşım ve güvenlik gibi hizmet sektörleri­nin de talepleri karşılayac­ak deneyime ulaştığını dile getirdi. Bunun yanı sıra şehirdeki bürokratik ve idari yapının da sanayiciyi destekleye­n bir yaklaşım ile hareket ettiğini sözlerine ekleyen Karaman, “Bu çözümcü anlayış kurum ve kuruluşlar­daki işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan kolayca çözülmesin­i sağlıyor. Bu da sanayicini­n işlerini kolaylaştı­rıyor” dedi. Şehirde sanayi yatırımlar­ının hızla arttığını paylaşan Karaman, “Düzce bölgenin sanayi köprüsü niteliğine bürünmüş durumdadır. Düzce’nin sanayideki en önemli avantajı ise planlı ve düzenli sanayi yapılanmas­ıdır” dedi.

TEKSTİLDEN METALE, MAKİNEDEN OTOMOTİVE, MOBİLYADAN GIDAYA KADAR FARKLI BİRÇOK SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER­İNİZİN ORTAK ÖZELLİĞİ, TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN VE EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMALARI OLMASIDIR.

 ?? ??
 ?? ?? SİNAN KADRİ KARAMAN Düzce Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı
SİNAN KADRİ KARAMAN Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey