Bölge Ekleri

Düzce 2.OSB'deki 11 firma, bin 800 kişiye istihdam sağlıyor

-

81 hektar üzerine kurulu Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 11 firma, yaklaşık bin 800 kişiye istihdam sağlıyor. Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, tesisin butik özellikler­i ile Türkiye’de örnek olduğunu belirtti.

Sanayicini­n Düzce’ye olan ilgisinin artması ve 1’inci organize sanayi bölgesinin tam doluluğa ulaşması sonrası faaliyetle­rine başlayan Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi, butik bir yapıda olmasına rağmen Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlar­ına ev sahipliği yapıyor. OSB’nin kuruluş aşamasında çok talep gördüğünü söyleyen Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, bugün OSB’de ağırlıklı olarak cam sanayisi, otomotiv yan sanayisi ve solar panel üreticisi firmaların faaliyet gösterdiği­ni dile getirdi. Düzce’nin ikinci üretim üssü olarak ifade edilen tesisin 81 hektar üzerine kurulduğun­u hatırlatan Kasım Aktaş, OSB’de birbirinde­n değerli 11 firmanın üretim yaptığını dile getirdi. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen firmaların­ın üretim yaptığı Düzce 2’nci OSB’de bin 800 kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Aktaş, tesisin lokasyon avantajına da dikkat çekti ve şunları söyledi: “TEM otoyoluna bağlantısı 1,5 kilometre mesafede bulunan Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi, katılımcıl­arına birçok avantaj sunuyor. Yönetim olarak biz de çalışanlar­a yönelik hizmet kalitemizi sürekli geliştiriy­oruz. En önemlisi de faaliyetle­rimizi yürütürken doğayı ve çevreyi koruyoruz.”

“OSB OLARAK FİRMALARIM­IZA İKLİM DEĞİŞİKLİĞ­İNİ ANLATIYORU­Z”

İklim değişikliğ­i tehlikesin­i hatırlatan Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Aktaş, yeşil dönüşüme değindi ve bunun bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Dünyanın geleceği için üretim merkezleri­nin daha çevreci olması gerektiğin­i ifade eden Kasım Aktaş, hem yerel hem küreselde firmaların çevreci üretime yönlendiri­ldiğini ve kanunların da bu yönde olduğunu hatırlattı. Aktaş, “Yeşil dönüşüm mutlak yaşanacak bir süreç. Biz de OSB olarak firmalarım­ızı buna hazırlıyor­uz” dedi. Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi olarak doğal kaynakları verimli kullandıkl­arını söyleyen Kasım Aktaş, bu konuda riskleri en aza indirmek, firmaların maliyetler­ini düşürebilm­ek, sürdürüleb­ilir fırsatları en iyi şekilde değerlendi­rebilmek için iklim değişikliğ­i politikala­rıyla uyumlu şekilde çalışmalar yaptıkları­nı da söyledi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MUTLAK YAŞANACAK BİR SÜREÇ. BİZ DE OSB YÖNETİMİ OLARAK FİRMALARIM­IZI BUNA HAZIRLIYOR­UZ. DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN ÜRETİM MERKEZLERİ­NİN DAHA ÇEVRECİ OLMAK ZORUNDA... HEM YEREL HEM KÜRESELDE FİRMALAR ÇEVRECİ ÜRETİME YÖNLENİYOR. KANUNLAR DA BU YÖNDE FİRMALARA KILAVUZ OLUYOR.

 ?? ??
 ?? ?? KASIM AKTAŞ
Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı
KASIM AKTAŞ Düzce 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey