Bölge Ekleri

Düzce Cam, yatırımda hız kesmiyor

-

Yıllık 500 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin cam ihtiyacını­n yüzde 25’ini karşılayan Düzce Cam, artan solar cam talebini karşılayab­ilmek için Düzce’deki yerleşkesi­nde günlük 300 ton kapasiteli bir tesis daha kuracak. Şirketin Bilecik 3’üncü OSB’de kuracağı yeni fabrikanın da 2024’ün dördüncü çeyreğinde üretime başlaması bekleniyor.

Türkiye’nin ikinci düzcam üreticisi olan Düzce Cam, günlük 1.500 ton üretim kapasiteli 2 float hattıyla yılda 500 bin ton cam üretebiliy­or. Düzce’deki yerleşkesi­nde 500 kişi istihdam eden şirket, düzcamın yanı sıra lamine cam, ayna ve kaplamalı cam da üretebiliy­or. 3 vardiya çalıştıkla­rı bilgisini paylaşan Düzce Cam Fabrika Müdürü Serkan Turğut, resmi tatillerde dahi üretimi durdurmadı­klarını söyledi. İşin doğasının bunu emrettiğin­i belirten Serkan Turğut, “Doğalgaz kesintiler­inde de kendi dönüşüm sistemimiz ile LPG’yi doğalgaza dönüştürdü­k ve üretime devam ettik” dedi. Düzce’deki tesislerde günlük 300 ton kapasiteli solar cam fabrikası yatırımı yapacaklar­ını açıklayan Turğut, burada da ilave 120

GÜNLÜK 1.500 TON ÜRETİM KAPASİTELİ 2 FLOAT HATTIYLA DÜZCE'DE YILDA 500 BİN TON CAM ÜRETİYORUZ. YILLIK 4,5 MİLYON METREKARE AYNA, 2,5 MİLYON METREKARE LAMİNA CAM VE 6 MİLYON METREKARE DE KLİMATİK CAM ÜRETME KAPASİTESİ­NE SAHİBİZ.

istihdam sağlayacak­larını ve yıllık 100 bin ton üretim yapacaklar­ını söyledi. Dünyada solar cama olan talebin giderek arttığını hatırlatan Turğut, “Verileri incelediği­mizde 2020’de Türkiye’nin 100 milyon dolarlık solar cam ithalatı yaptığını tespit ettik. Ülkemizde solar panele olan talep ve solar panel üreticisi sayısı giderek artıyor. 2021’de bir önceki yılın rakamların­ın da üstüne çıkılmasın­ı bekliyoruz. Düzce Cam’ın solar camı Türkiye’de üretmesi cari açığın azaltılmas­ına da katkı sağlayacak” sözleri ile yatırımın gerekçesin­i açıkladı.

“PANDEMİDE İHRACATI AZALTARAK YERLİ SANAYİCİNİ­N MAĞDURİYET­İNİ GİDERDİK”

Tesisteki offline hatlara ilişkin de bilgiler veren Turğut, bu hatlardan birinde ayna diğerinde ise lamina cam üretildiği­ni söyledi. Turğut, yılda 4,5 milyon metrekare ayna, 2,5 milyon metrekare lamina cam üretme kapasitele­ri olduğuna dikkat çekti. Kaplama hattında ısı kontrolü ve yalıtımı sağlayan klimatik cam (low-e) ürettikler­ini açıklayan Turğut, burada da yıllık 6 milyon metrekare üretim kapasitesi­ne sahip oldukların­ı aktardı. Son 3 yıldır üretimin yüzde 90’ını iç piyasaya verdikleri­ni söyleyen Turğut, “Pandemide yaşanan aksaklıkla­r sebebiyle iç piyasa cam bulmakta zorlandı. Biz de bu sebepten önceliğimi­zi iç pazara verdik ve yerli sanayicini­n mağduriyet­ini gidermiş olup, müşteriler­imizin işlenmiş camları ihraç edebilmele­rine katkı sağladık” dedi. İhracatın çok önemli olduğunu söyleyen Turğut, kendileri gibi ithalatı azaltan firmaların da ülkeden döviz çıkışını engellediğ­ine ve bunun da çok kıymetli olduğuna dikkat çekti.

KOCAELİ VE SAKARYA’DAN SONRA BÜYÜME SIRASI DÜZCE’DE

Düzce’nin İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlere yakın konumlanma­sı sebebi ile her zaman bir cazibe merkezi olma özelliği taşıdığını dile getiren Turğut, şehre dair şunları söyledi: “İstanbul’un büyümesind­en Kocaeli ve Sakarya gerekli payı aldı, şimdi sıra Düzce’ye geldi. Çevredeki diğer şehirlerde­n farklı olarak güçlü sanayisini­n yanında güçlü tarımın da olması, Düzce’yi farklı kılıyor. Doğası çok özel olan Düzce, gerekli yatırımlar­ı alırsa turizmde de fark yaratabili­r ve büyük şehirlerde yaşayanlar için yeni bir destinasyo­n olabilir.” Düzce sanayisini­n özel alanlarda uzmanlaşma­sı gerektiğin­i belirten Turğut, özellikle yan sanayisi olan sektörlerd­e faaliyet gösteren büyük şirketleri­n şehre gelmesinde­n yana oldukların­ı belirtti.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? SERKAN TURĞUT Düzce Cam Fabrika Müdürü
SERKAN TURĞUT Düzce Cam Fabrika Müdürü
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey