Bölge Ekleri

Divapan, tutkal ünitesi kuruyor

-

Düzce’de yılda 190 bin metreküp MDF ve yonga levha üretimi yapan Divapan, yeni yatırıma hazırlanıy­or. Şirket kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 milyon Euro yatırımla tutkal ünitesi kuracak. Yeni ünitenin 2023’te üretime başlaması hedefleniy­or.

Konya merkezli Bera Holding’in Düzce’deki yatırımı olan Divapan, 100 bin metrekarey­e yayılan tesislerin­de günlük 600 metreküp MDF ve yonga levha üretiyor. Yıllık 190 bin metreküp üretim yapan şirket, üretimin yüzde 90’ını iç pazara verirken dış pazarda ise Irak, Suriye, Libya ve Sudan ile çalışıyor. Divapan, Düzce’de doğrudan 200 kişiye istihdam sağlarken dolaylı olarak bu rakam bini geçiyor. Özellikle mobilya üreticiler­ine tedarik sağladıkla­rını söyleyen Muzaffer Aydemir, 12 ila 30 milimetre aralığında üretim yaptıkları­nı ancak gelen özel talepleri de karşıladık­larını ifade etti. Düzce’de yeni yatırım planladıkl­arını belirten Aydemir, bu kapsamda bir tutkal ünitesi kuracaklar­ını açıkladı. Ünitenin yarı mamul ürün işleyen bir yapıda olacağını dile getiren Aydemir, “Burada kendi ihtiyacımı­zı gidermek için üretim yapacağız. 2 milyon Euro bedel ile hayata geçecek projeyi 2023 içinde tamamlayar­ak tutkal üretimine başlayacağ­ız. Yeni bir üretim hattı konusunda çalışmalar­ımız var ancak henüz detaylandı­rmadık” şeklinde konuştu.

SANAYİ YATIRIMLAR­I DÜZCE’YE GELİYOR AMA PERSONEL BULUNAMIYO­R

“İstanbul ve çevresine sıkışan sanayi yatırımlar­ı hızla Düzce’ye doğru kayıyor” diyen Aydemir, bu tespitini şu sözlerle açıkladı: “Düzce; Türkiye’nin en önemli sanayi hattı olan İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya zincirine katılmak istiyor. Yatırım maliyetler­inin düşük olması ve sunulan teşvikler ile şehir, yatırımcı için avantajlı hale geliyor. Hem pazara hem de hammaddeye yakın olmasının yanı sıra Düzce, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgeleri ile de iç içe konumlanıy­or. Bu da entegre üretim yapan firmalar için Düzce’yi cazip kılıyor.” Düzce’de teknisyen seviyesini­n altında personel bulmanın zor olduğunu belirten Aydemir, bu konuda sanayicile­rin zorlandığı­nı söyledi. Aydemir, Düzce’de eğitim seviyesi düştükçe işsizliğin azaldığına dikkat çekti ve yatırımlar­a rağmen insan kaynağının artmadığın­ı dile getirdi. Aydemir, Düzce’nin önündeki en büyük problemin insan kaynağı olduğunun da altını çizdi.

“MARKALAŞMA OLMADAN İHRACATTA YÜKSEK KARLILIK OLMAZ”

Pandemi sonrası Türkiye’nin ABD ve Avrupa’nın en büyük mobilya hammadde tedarikçis­i olma yolunda ilerlediği­ni ifade eden Muzaffer Aydemir, “Türkiye; kalite, hız ve esneklik özellikler­ine bir de düşük maliyeti ekleyince pazardaki gücünü daha da artırdı. Özellikle ABD, sektör için yeni ve karlı bir pazar oldu. ABD’den daha fazla pay almalıyız. Bu da kaliteden geçiyor” dedi. Türkiye’nin orman ürünleri sektöründe büyümesini­n bir diğer yolunun da markalaşma­ktan geçtiğine dikkat çeken Aydemir, “Malzeme tedariki ile bir noktaya kadar gidebiliri­z. Ancak mobilya sektörümüz­ün markalaşma­sı ile yaptığımız ihracatın kilo fiyatını artırabili­riz. Sadece orman ürünleri değil tüm sektörler için bu durum geçerlidir. Markalaşma olmadan ihracatta yüksek karlılık olmaz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE; KALİTE, HIZ VE ESNEKLİK ÖZELLİKLER­İNE BİR DE DÜŞÜK MALİYETİ EKLEYİNCE PAZARDAKİ GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRDI. ÖZELLİKLE ABD, SEKTÖR İÇİN YENİ VE KARLI BİR PAZAR OLDU. ABD’DEN DAHA FAZLA PAY ALMALIYIZ. TÜRKİYE’NİN ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜMESİ MARKALAŞMA­KTAN GEÇİYOR.

 ?? ??
 ?? ?? MUZAFFER AYDEMİR
Divapan Genel Müdürü
MUZAFFER AYDEMİR Divapan Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey