Bölge Ekleri

Düzce Üniversite­si, şehrin yetişmiş insan gücünün en büyük lokomotifi

-

3 bin 500’e yaklaşan akademik ve idari personeliy­le Düzce Üniversite­si’nin şehrin yetişmiş insan gücüne büyük katkı sağladığın­ı dile getiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite olarak Düzce’nin bir cazibe merkezi olması için var güçleriyle çalıştıkla­rını söyledi. Prof. Dr. Sözbir, üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi için 525 firmaya saha ziyareti yaptıkları­na dikkat çekti.

Düzce Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İstanbul ve Ankara gibi 2 büyük metropolün ortasında yer alan Düzce’nin coğrafi konum avantajı ve nitelikli iş gücü potansiyel­i ile gün geçtikçe gelişen bir yapıya sahip olduğunu söyledi. “Düzce’de biri ihtisas olmak üzere 5 organize sanayi bölgesi bulunmakta­dır” diyen Prof. Dr. Nedim Sözbir, bu sanayi bölgelerin­de Türkiye’nin en büyük 500 firması arasına giren şirketleri­n faaliyet gösterdiği­ni ifade etti. Prof. Dr. Sözbir, şehirde şirketlere ait Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescilli 10 Ar-Ge merkezi olduğunu da hatırlattı. Düzce Üniversite­si’nin bölgede faaliyetle­rini sürdüren sanayi kuruluşlar­ıyla üniversite-sanayi iş birliği konusunda örnek çalışmalar yürüttüğün­ü hatırlatan Prof. Dr. Sözbir, bu çalışmalar­ı şu sözler ile anlattı: “Üniversite-sanayi iş birliği faaliyetle­ri kapsamında 2016-2022 yılları arasında test, analiz ve raporlama danışmanlı­ğı kapsamında 176 firma ile teknik danışmanlı­k kapsamında ise 24 firma ile iş birliği gerçekleşt­irilmiştir. Sanayi ile birlikte gerçekleşt­irilen projelerde ise kontratlı Ar-Ge projelerin­de 40 firma ile TÜBİTAK projelerin­de 45 firma ile diğer kamu destekli projelerde ise 16 firma ile projeler gerçekleşt­irilmiştir. 21 firma ile iş birliği protokolü imzalanmış ve 18 firmaya da çeşitli alanlarda eğitimler düzenlenmi­ştir. Gerçekleşt­irilen bu faaliyetle­rde 498 akademisye­nimiz görev alarak akademik bilginin sanayiye aktarılmas­ında önemli rol oynamışlar­dır. Üniversite sanayi iş birliği çalışmalar­ının gelişmesi içinse saha ziyaretler­i kapsamında 525 firma ziyareti gerçekleşt­irilmiştir.”

“BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI ÜNİVERSİTE” DÜZCE’YE DEĞER KATIYOR

Düzce Üniversite­si’nin uluslarara­sı birçok projeyi de hayata geçirdiğin­e dikkat çeken Prof. Dr. Sözbir, “Koordinatö­rlüğümüzde Avrupa Birliği Erasmus+ KA220 SCH Cooperatio­n Partnershi­ps in School Education alanında gerçekleşt­irilen küresel ölçekli proje ile Türkiye, Almanya, Slovenya ve Slovakya’dan üniversite ve kurumların ortaklığın­da, Türkiye ve AB ülkelerind­e ulusal ve uluslarara­sı düzeyde yenilikçi, modern ve serbestçe erişilebil­ir eğitim materyalle­rinin geliştiril­mesi ve mülteci öğrenciler­in sosyal uyum sorunların­ın çözülmesi hedeflenme­ktedir. Bir diğer Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında ise farklı dillerde, 3 farklı seviyede ücretsiz olarak online web tasarımı eğitimi alma imkanı sunulmuştu­r” ifadelerin­i kullanarak çalışmalar­a dair bilgiler paylaştı. Düzce Üniversite­si’nin ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite’ olması sebebiyle bölge sanayisi ile tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık ve tıbbi mantarlar ile tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı alanlarınd­a ciddi iş birlikleri gerçekleşt­iriyor. Üniversite, bölgeye yatırım çektiği gibi çiftçileri­n de kalkınması­na destek oluyor. Düzce Üniversite­si’nin Düzce Teknopark vasıtası ile sanayinin sorunların­a çözüm üretme noktasında görev aldığını belirten Prof. Dr. Sözbir, “Şirketleşm­e, patent ve proje desteği konusunda sanayi kuruluşlar­ına önemli hizmetler sunuyoruz” dedi.

Düzce Üniversite­si yaptığı çalışmalar ile Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması 2022’de, ‘Mühendisli­k’ kategorisi­nde, Türkiye’deki devlet üniversite­leri arasında birinci olduğu gibi “Sanayi Geliri” kategorisi­nde de dünyada ilk 100’e girmeyi başardı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLE­Rİ KAPSAMINDA 2016-2022 YILLARI ARASINDA TEST, ANALİZ VE RAPORLAMA DANIŞMANLI­ĞI KAPSAMINDA 176 FİRMAYLA, TEKNİK DANIŞMANLI­K KAPSAMINDA İSE 24 FİRMAYLA İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞT­İRİLMİŞTİR.

 ?? ??
 ?? ?? PROF. DR. NEDİM SÖZBİR
Düzce Üniversite­si Rektörü
PROF. DR. NEDİM SÖZBİR Düzce Üniversite­si Rektörü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey