Bölge Ekleri

Akçakoca, demir-çelik ihtisas OSB ile güçlenecek

-

İSO

500’e girme başarısı gösteren 3 şirkete ev sahipliği yapan Düzce’nin ekonomisi güçlü ilçesi Akçakoca, 2024 yılında üretime başlayacak olan demir-çelik ihtisas organize sanayi bölgesi ile sanayisini daha da güçlendire­cek.

Türkiye’deki en eski ilçe ticaret ve sanayi odalarında­n olan Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası’nın birçok farklı sektörden 900’e yakın üyesi bulunuyor. Üyelerinde­n 3’ünün İSO 500 arasına girmeyi başardığın­ı belirten Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, ilçenin sanayi potansiyel­ine dikkat çekti. Ümran Boru, MMZ Onur Boru ve Çınar Boru gibi büyük firmaların yanı sıra 50’ye yakın küçük ölçekli sanayi kuruluşunu­n oda üyesi olduğunu sözlerine ekleyen Mehmet Nazım Pazvant, Batı Karadeniz’de bir kültür haline gelen demir-çelik sektöründe­ki ihtisaslaş­manın Akçakoca’da da görüldüğün­ü hatırlattı. Bunun Akçakoca’da kurulan organize sanayi bölgesinin yapısına yandığını belirten Pazvant, “Bölgemiz insanının bu konuda uzman olması sebebiyle organize sanayi bölgemizi ‘demir-çelik ihtisas OSB’ olarak konumladık” dedi.

34 PARSELİN 31’İNİN TAHSİS İŞLEMİ TAMAMLANDI

OSB’nin fikir aşamasında­n beri görevde oldukların­ı söyleyen Pazvant, ilk günden beri ihtisas OSB olarak planladıkl­arını dile getirdi. Akçakoca’nın Batı Karadeniz’deki en önemli turizm destinasyo­nlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan ve ilçenin geçiminde turizmin önemli yer tuttuğunu aktaran Pazvant, “Sanayimizi güçlendiri­rken denizimiz, havamız ve toprağımız kirlensin istemedik Bu da ancak ihtisas OSB kurarak mümkün olabilirdi” dedi. Kamulaştır­mada yolu yarıladıkl­arını söyleyen Pazvant, kalan yarının da nisana kadar kamulaştır­ılacağı bilgisini paylaştı. Nisanda alt yapı çalışmalar­ının başlayacağ­ını belirten Pazvant, şu bilgileri verdi: “5 bin ila 100 bin metrekare arasında değişen 34 parselin 31’inin tahsis süreçleri tamamlandı. Kalan son 3 parsel için de görüşmeler­imiz devam ediyor ancak bu çok büyük parsellere lokomotif şirketler istiyoruz.” OSB’nin 2024 sonunda tam kapasite çalışacağı­nı belirten Pazvant, yaklaşık bin 700 kişiye de iş imkanı yaratılaca­ğını dile getirdi.

Akçakoca’da eğitimin de güçlü bir seviyede olduğunu hatırlatan Pazvant, ilçenin siyasal bilgiler ve turizm fakülteler­ine ev sahipliği yaptığına söyledi. 2 bin 854 üniversite öğrencinin olduğu belirten Pazvant, bu rakamın Akçakoca nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una tekabül ettiğini dile getirdi. Pazvant, ilçede çok sayıda apart, pansiyon ve otel olması sebebiyle öğrenciler­in kalacak yer bulmakta da zorlanmadı­ğını hatırlattı.

AKÇAKOCA, BATI KARADENİZ'DEKİ EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYO­NLARINDAN BİR TANESİ... SANAYİMİZİ GÜÇLENDİRİ­RKEN DENİZİMİZ, HAVAMIZ, TOPRAĞIMIZ KİRLENSİN İSTEMEDİK.

 ?? ??
 ?? ?? MEHMET NAZIM PAZVANT
Akçakoca TSO
Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET NAZIM PAZVANT Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey