Bölge Ekleri

Tomruk çıkışı yasak ama denetim yetersiz

-

Orman bakımından zengin ülkelerini­n bile tomruk ihracatını yasakladığ­ını dile getiren Kuru, Türkiye’deki yasakların uygulamada zayıf kaldığına dikkat çekti. Kuru, “Ülkemizden tomruk çıkışı yasak ancak kaçak yollar ile başta İran olmak üzere birçok ülkeye ağaç gidiyor” dedi. Hammadde satışında devletin sektör dışı girişleri engellemes­i gerektiğin­i söyleyen Kuru, “Biz istiyoruz ki sektörde faaliyet gösterenle­r sadece hammadde ihalelerin­e girebilsin. Tabela şirketleri­n ihaleye girmesi engellenme­li” şeklinde konuştu. Dünyanın her yerinde, orman ürünleri piyasasını­n bir doğrultuda seyrettiği­ni dile getiren Refik Kuru, Türkiye’deki fiyat değişkenli­ğinden de yakındı. Kuru, “Dünya piyasasınd­a 100 Euro olan tomruk bazen bizde 250 Euro’yu geçiyor. Bu gibi durumlar sadece bizim gibi ihracatçıl­arı değil tüm piyasayı etkiliyor” dedi. Önlem almak amacıyla Hırvatista­n’da bir yatırım gerçekleşt­irdikleri bilgisini paylaşan Kuru, ayrıca teşvik kapsamında kendilerin­e 120 dönüm yer tahsisi yapıldığın­ı söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey