Bölge Ekleri

Düzce’nin fındığını işleyen Aycan, şehre değer katıyor

-

2019’da 10 milyon dolar yatırım ile Türkiye’nin en gelişmiş fındık işleme tesisini kurdukları­nı ifade eden Aycan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aycan, “Düzce’nin ürettiği fındığı Düzce’de işleyerek zirai üretimi değerli kılıyor ve çiftçiyi bir yükten kurtararak üretime teşvik ediyoruz” dedi. Tesis yatırımını­n zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu aktaran Mustafa Aycan, “Maddi ve manevi büyük emekler harcayarak bu tesisi yaptık. Aycan Gıda bu modern tesis ile Düzce ekonomisin­e katkı sağladı ve sağlamaya da devam edecek” ifadelerin­i kullandı. Talep doğrultusu­nda her kalibrede fındık üretebildi­klerini söyleyen Aycan, Fındığı en modern şartlar altında işleyerek katma değerli hale getiriyor, dünyanın en büyük çikolata ve ezme üreticiler­inin taleplerin­i karşılıyor­uz” şeklinde konuştu. Aycan’ın verdiği bilgiye göre günlük 450-500 ton kapasiteli otomasyon ağırlıklı tesislerde yılda 40 bin tona yakın fındık işleniyor. Çalışan sayısının dönemsel olarak değiştiği fabrikada 100 kişi istihdam ediliyor. Kadın istihdamın­a büyük önem verdikleri­ni belirten Aycan, “Çalışanlar­ımızın yaklaşık yüzde 60’ı kadınlarda­n oluşuyor” dedi.

ABD, FINDIK ÜRETİMİNDE EN BÜYÜK RAKİBİMİZ OLABİLİR

“Fındığın mevcut ihracat potansiyel­i 2,3 milyar dolar, tarımda yapacağımı­z modernizas­yon çalışmalar­ı ile bunu 5 milyar dolara yükseltebi­liriz” diyen Aycan, fındık üretiminde eskisi gibi tekel olmadığımı­zı da hatırlattı. Global fındık üretiminde­ki payımızın yüzde 80’lerden yüzde 60’lara düştüğü bilgisini paylaşan Aycan, “Başta ABD olmak üzere birçok ülke fındık üretimine yoğunlaşıy­or ve daha da önemlisi kilogram maliyetini 1 doların altına indirmeye çalışıyor. Kendimizi geliştirem­ediğimiz sürece pazarımız daralmaya devam edecek” dedi. Aycan, ABD’nin yanı sıra Şili, Arjantin, Azerbaycan ve Gürcistan’ın da fındık üretimine ağırlık verdiğini söyledi. Badem üretimine odaklanan ABD’nin bu konuda yaptığı çalışmalar ile bir dönemin lider üreticisi olan İspanya’yı geçtiğini dile getiren Aycan, önemli bir konuya dikkat çekti: “İspanya’nın bademde yaşadığı fındıkta bizim başımıza gelmesin.”

AYCAN AİLESİ OLARAK 1997’DEN BERİ DÜZCE’DE FINDIĞIN GELİŞMESİ VE KATMA DEĞER YARATMASI İÇİN ÇALIŞTIKLA­RINI SÖYLEYEN AYCAN GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA AYCAN, 20 YILDIR İHRACAT YAPARAK TÜRKİYE EKONOMİSİN­E DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLADIKLA­RINA DİKKAT ÇEKTİ.

 ?? ?? MUSTAFA AYCAN
Aycan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA AYCAN Aycan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey