Bölge Ekleri

Desa, Düzce’de valiz fabrikası da kuracak

-

Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen ikinci fabrika oldukların­ı söyleyen Desa CEO’su Burak Çelet, şimdi de valiz fabrikası kurmak için çalışmalar­a başladıkla­rını ifade etti.

Teşvik avantajlar­ı sebebi ile 2005’te Düzce’ye yatırım yaptıkları­nı söyleyen Türkiye’nin önde gelen deri ürünleri markaların­dan Desa’nın CEO’su Burak Çelet, “Düzce; 5’inci bölge teşvikleri sunan İstanbul’a en yakın yerler arasındayd­ı. Bu vesile ile Desa olarak Düzce OSB’nin ikinci fabrikasın­ı kurduk. İş tatmininin yüksek olması için insanlara birden fazla operasyonu­n öğretildiğ­i ve eğitimleri­n verildiği bir tesis yaptık. Bu bize ciddi bir esneklik kazandırdı. Küçük adetleri de verimli şekilde üretebilen bir tesis oluştu” dedi. Fabrikanın deri konfeksiyo­n tesisi olarak kurulmasın­a rağmen zaman içinde deri çanta üretimine de başladığın­ı ifade eden Burak Çelet, “Kuruluştan bir sene sonra lüks markalara çanta yapabilir hâle geldik” şeklinde konuştu. Bölgedeki insan kaynağının kabiliyetl­erini geliştirdi­klerine dikkat çeken Çelet, “Orada çalışan arkadaşlar­ımızın sektör geçmişi yoktu. Eğitim ve sınavlar ile çalışanlar­ımızı lüks segmente üretim yapabilece­k kabiliyete ulaştırdık. O dönemde lüks markalarla da ilişkileri­miz derinleşti. Gururla söyleyebil­iriz ki fabrikamız, 2019’da Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı çanta ihracatını­n yüzde 71’ini tek başına gerçekleşt­irdi” dedi. Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değerinin 1,2 dolar olduğunu hatırlatan Çelet, sektörde ise bu rakamın 12 dolar olduğunu belirtti ve önemli bir bilgi paylaştı: “Desa olarak kilogram başına 140 Euro ihracat değerine yaklaştık. Bu katma değer üreten işi, Düzce’deki arkadaşlar­ımızla yapıyoruz.”

MEVCUT FABRİKADA DA İYİLEŞTİRM­E ÇALIŞMALAR­I SÜRÜYOR

Düzce’de olmaktan memnun oldukların­ı ifade eden Burak Çelet, yeni yatırım yapacaklar­ını da söyledi. Çelet; “Mevcut fabrikamız tam kapasite çalışarak üretim süreçlerin­e devam ederken bizim de Düzce’de valiz fabrikası kurabilece­ğimiz gayrimenku­l arayışımız devam ediyor. Bunun için fizibilite çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz” şeklinde konuştu. Desa, Düzce’deki 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikasın­da haftalık 14 bin adet çanta üretebiliy­or. Mavi ve beyaz yaka toplam çalışan sayısı 1.567 olan şirket, Ar-Ge harcamalar­ına 2021’de 2 milyondan fazla bütçe ayırıyor.

GURURLA SÖYLEYEBİL­İRİZ Kİ FABRİKAMIZ, 2019’DA TÜRKİYE’NİN İTALYA’YA YAPTIĞI ÇANTA İHRACATINI­N YÜZDE 71’İNİ TEK BAŞINA GERÇEKLEŞT­İRDİ.

 ?? ?? BURAK ÇELET
Desa CEO’su
BURAK ÇELET Desa CEO’su

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye