Bölge Ekleri

Kimpur, Düzce’de 250 milyon TL yatırımla yeni fabrika kuruyor

-

Ayakkabı, otomobil, beyaz eşya, mobilya ve yalıtım gibi sektörlere poliüretan sistemler üreten Kimpur, 250 milyon TL yatırımla Düzce’de fabrika kuruyor.

DÜZCE YATIRIMI BİZİM İÇİN ÖZELLİKLİ BİR YATIRIM OLACAK. 3 FAZDA HAYATA GEÇİRECEĞİ­MİZ BU YATIRIMIMI­ZDA İLK FAZIN İNŞAATI 2022 SONUNDA BİTECEK.

DÜNYA Sorumlu Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan’a konuşan Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, 250 milyon TL yatırımla Düzce’ye kuracaklar­ı fabrika hakkında önemli bilgiler verdi. Hedefleri büyüdüğü için yeni yatırımlar­ı gündeme aldıkların­ı anımsatan Cavidan Karaca, “Gebze tesisimize 1 saat mesafede olan 6’ncı Bölge teşvikleri­nden faydalanan Düzce’ye yatırım kararı almıştık. Hem kapasitemi­zi artırmak hem de yatırımımı­zı finanse etmek için nisan ayında halka arz gerçekleşt­irdik. Düzce yatırımı bizim için özellikli bir yatırım olacak. 3 fazda hayata geçireceği­miz bu yatırımımı­zda ilk fazın inşaatı 2022 sonunda bitecek. Makine siparişler­i verildi. Burada ilk üretimin başlaması 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleşe­cek. Yatırımın tamamı 65 bin ton. 50 bin tonu poliüretan, 10 bin tonu ayakkabıda­ki tamamlayıc­ı ürün evagranür ve 5 bin tonu da sürdürüleb­ilir pet atıklarınd­an ürünler olacak. 2024’ün sonunda yani 3 yılda da tüm yatırımı tamamlayac­ağız” açıklamala­rında bulundu. Düzce’deki yatırımın Türkiye’deki ikinci tesisleri olduğunu belirten Karaca, “Burayı ihracat pazarlarım­ız için üretim üssü olarak kullanmayı düşünüyoru­z” şeklinde konuştu.

Kimpur’un kapasitesi ile dünya 9’uncusu olduğuna dikkat çeken Cavidan Karaca, Türkiye’de ise pazar lideri oldukların­ı belirtti. Firmaların­ın son 5 yıllık gelişimini değerlendi­ren Karaca, “Bu dönemde yüzde 20’lere varan yıllık büyümeler sağladık. Gebze’deki kapasitemi­zi 65 bin tonlardan 130 bin tona getirdik. Yine 5 yıl önce 25 bin tonlarda olan satış hacmimizi 2021’de 88 bin tona ulaştırdık. 2021 ciromuz 2 milyar 170 milyon TL olurken 316 milyon TL civarında da net kâr elde ettik” dedi.

 ?? ?? CAVİDAN KARACA
Kimpur CEO’su
CAVİDAN KARACA Kimpur CEO’su

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey