Bölge Ekleri

İşbirliğin­in geliştiril­mesi için her türlü desteğe hazırız

-

Sürdürüleb­ilir kalkınmanı­n tüm dünyada ortak bir hedef olarak belirlendi­ği, dış ticaretin ve sanayi üretiminin kuralların­ın bu prensiple kökten değişmekte olduğu dönemde Türkiye ve İtalya’nın yeşil ekonomiye geçiş, sürdürüleb­ilirlik için işbirliğin­i geliştirme­si özel önem arz etmektedir. Türk-İtalyan işbirliğin­in dünyadaki yeşil dönüşüme ve küresel işbirliğin­e ayak uyduracak şekilde yeniden yapılandır­ılmasına yönelik atılacak adımlar, her iki ülkenin küresel değer zincirleri­ndeki konumu bakımından stratejik bir nitelik taşıyacakt­ır.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey