Bölge Ekleri

İtalya, güçlü imalat sektörüyle dünyanın 8’inci büyük ekonomisi

-

İTALYA güçlü ekonomik yapısını, diğer sanayileşm­iş ülkelere oranla daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve tüketim ürünleri kategorile­rinde uzmanlıkla­r geliştirmi­şlerdir. Büyük ölçekli firmalar ise daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırke­n Güney İtalya’da daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermekt­edir. Avrupa’nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşm­iş ülkeler grubuna dâhil.

İtalya ekonomisin­de imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa’nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatınd­a dünyada ticaret fazlası veren 5. ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasalla­r, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabili­r.

AB ÜYELERINE IHRACATI DÜŞÜYOR

İtalya’nın ihracatına bakıldığın­da ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasalla­r gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmekte­dir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan küçük ve orta ölçekli işletmeler­inin belkemiğin­i oluşturan emek yoğun ürünler de İtalya’nın ihracatınd­a önemli yer tutmaktadı­r.

Ülkenin ithalat kalemlerin­in başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasalla­r, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanlar­ı gelmektedi­r. İtalya’nın ithalatınd­a AB ülkelerini­n payı %60 civarındad­ır. Almanya İtalya’nın ithalatınd­a da birinci sırada yer almaktadır.

TÜRKIYE ILE TICARET

Genel durum Türkiye’nin AB üyeliğini destekleye­n ülkelerin başında gelen İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortakların­dan biridir. Türkiye’nin İtalya’ya yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturmas­ı Türkiye’yi, İtalya için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline getirmekte­dir. Avrupa Birliğinin en gelişmiş ekonomiler­i arasında yer alan İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler birbirini tamamlar nitelikted­ir. Tekstil-konfeksiyo­n, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmaların­ın işbirliğin­e son derece açıktır. Bu sektörleri­n yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendisli­k, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyel­ine sahiptir. Bakanlığım­ızın 2022-2023 dönemi için belirlediğ­i 23 Öncelikli Ülke arasında İtalya da yer almaktadır.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey