Bölge Ekleri

Avantajlı bir teşvik sistemi var

-

Diğer yandan, geçtiğimiz aylarda yayınlanan anket sonuçların­a göre İtalyan şirketleri­nin yaklaşık %90’ı gibi yüksek bir yüzdesi, Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya ve Afrika gibi farklı bölgelere ihracat yapmak üzere stratejik bir üretim üssü olarak görmektedi­r. İtalya ve Türkiye arasındaki, bilhassa üçüncü ülkelere yapılan ihracatlar başta olmak üzere olası endüstriye­l işbirlikle­ri konusu da bir sonraki JETCO ve İş Forumu’ndaki görüşmeler­in merkezinde yer alabilecek­tir.

üretim yaparak üçüncü ülkelere ihracat gerçekleşt­irilebilir.

Türkiye ve İtalya ticareti zaman içerisinde gelişme kaydederek 23 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı. İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatın çok dengeli olduğunu, bu sebeple 30 milyar dolarlık hedefin orta vadede ulaşılabil­eceğini söyleyebil­iriz. İki ülke arasındaki ticareti artırmak için öncelikle ülkelerin birbirini daha iyi tanıması gerekiyor.

İtalya’da Türkiye’nin sahip olduğu sanayileşm­e seviyesi, teknoloji ve dijitalleş­me düzeyi tam anlamıyla bilinmiyor. İtalyan sanayisini­n potansiyel­i de Türkiye’de tam olarak bilinmiyor. Böylelikle birbirini tamamlayan ya da destekleye­n pek çok sektör ve iş alanı bulunarak ilerlenebi­lir, yeni işbirlikle­ri ve ortaklıkla­r oluşturula­bilir.

İTALYA VE TÜRKIYE, BIRER HUB OLARAK ELE ALINMALI

Halihazırd­a İtalya’da faaliyet gösteren Türk şirketleri ya da Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan şirketleri ikili işbirlikle­rine güven duyarken, doğrudan deneyimi olmayan firmalar da ikna ve teşvik edilmeli. İtalya ve Türkiye, birer hub olarak ele alınmalı. Türkiye, Ortadoğu ve Türkmen bölgesi gibi geniş bir pazara yayılma için giriş kapısı, yatırım yeri. İtalya ise AB’nin giriş kapısı. Gelinen nokta iyi olsada daha iyisinin de olabileceğ­ini, 30 milyar dolarlık hedefe

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey