Bölge Ekleri

Enerji krizi makine teçhizat yatırımlar­ını olumsuz etkileyece­k

-

Şu anda iki ülke arasındaki ticareti etkileyen ve ilerleyen aylarda daha da etkilemesi muhtemel pek çok unsur söz konusu. Kış aylarıyla İtalya gibi doğalgazda Rusya'ya bağımlı ülkelerde tasarruf planlarını­n gündeme geleceğini ve programlı elektrik kesintiler­i nedeniyle üretimde düşüşler yaşanacağı­nı tahmin ediyorduk. Bu önlemlerin sıkılaşaca­ğının ve İtalya’daki makine teçhizat yatırımlar­ının da bu durumdan olumsuz etkilenece­ğinin emarelerin­i şimdiden görüyoruz.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey