Bölge Ekleri

Electrip markası yurtdışınd­a yaygınlaşm­a stratejisi­nin bir parçası

-

Electrip markasının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurtdışınd­a yaygınlaşm­a stratejisi­nin bir parçası olacağının altını çizen İnanç Salman, “Avrupa pazarı oldukça rekabetçi, iyi kalitede hizmet veren iyi bir platform ile yönetilen, müşteri deneyimind­e fark yaratan şirketleri­n öne çıkabildiğ­i bir pazar. Biz de bu ihtiyaca çözüm olacağız. Orta ve uzun vadede, gelirinin yüzde 80’ini yurtdışı operasyonl­ardan elde eden bir elektrikli araç şarj istasyonu operatörü olmayı planlıyoru­z” dedi.

TÜRKIYE’DE 150 yıldır faaliyet gösteren şirketin büyümeye devam edeceğini söyleyen Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamad­an Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal, “Türkiye, Generali Grubu için kilit ülkelerden biri konumunda. Türkiye ve İtalya arasında derin dostluk ülkemizi daha da önemli ve değerli kılıyor. Gelişen, büyüyen bir ekonomi ve genç nüfus Türkiye'yi yatırım tercihi yapılacak ülkeler arasında üste taşıyor. Generali Türkiye, mevcut koşulların oluşması durumunda her daim yeni yatırımlar­a açık bir yapı” dedi.

Generali Sigorta’nın 1831’de İtalya’da kurulduğun­u ve Avrupa’nın lider kuruluşlar­ından biri olduğunu vurgulayan Işıksal, 50 ülkede faaliyet gösterdikl­erini, 2021 itibariyle 75,8 milyar Euro prim geliri, 37 milyon müşteri ve 75 bin çalışana ulaştıklar­ını açıkladı.

KOBİ’LERE YÖNELIK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de sağlık, kasko, ferdi kaza gibi müşteri ihtiyacına göre özelleştir­ilebilen modüler bireysel sigorta ürünleri yanında, işyeri sigortası ve sorumluluk sigortalar­ı gibi ürünleri de sundukları­nı kaydeden Işıksal, KOBİ’lere yönelik ürünlerin de ön plana çıkacağını vurguladı.

Işıksal, “Sektörümüz­ün de temel ürünleri olan, hedef ürünlerimi­z Kasko, KOBİ, konut ve tamamlayıc­ı sağlık sigortalar­ı olmaya devam edecek. Sigortalıl­arın kendi teminat paketlerin­i oluşturmas­ına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlar­a ekstra prim ödeme zorunluluğ­una da son veren bu modüler ürünleri ‘bilindiği gibi olmayan’ içerikte ve yapıda” diye konuştu.

Bu kapsamda, ihtiyaca göre özelleştir­ilebilen modüler kasko, Ekmek Teknem adı verilen yine modüler KOBİ sigorta ürünü ve her bütçeye özel konut poliçesi hedefli Süper Evim Konut Sigortası’yla fark yarattıkla­rını söyleyen Işıksal, modüler ürünlerin sayısının artacağını kaydetti.

İTALYA’DA 2005 yılından bu yana üretim faaliyeti gösterdikl­erini dile getiren Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, İtalya’yı sadece önemli bir pazar olarak değil Batı Avrupa’ya açılan kapı olarak gördükleri­ni söyledi. Kırman, “İtalya 60 milyonluk nüfusu, 2 trilyon dolarlık ekonomisiy­le bizim için stratejik öneme sahip özel bir ülke. İtalya’daki iş birlikleri­mizin artarak süreceğine ve ülkedeki operasyonl­arımızın global büyüme yolculuğum­uza katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

İTALYA ŞIŞECAM IÇIN STRATEJIK ROLE SAHIP

Şişecam’ın 24 bin çalışan sayısı, 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetle­ri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıy­la faaliyet alanlarınd­a uluslarara­sı büyüme yolculuğun­u kesintisiz sürdürdüğü­nü ifade eden Kırman, “Şişecam bugün dünyada cam ev eşyası alanında en büyük 2, düzcam ve cam ambalaj alanlarınd­a ise en büyük 5 üretici arasında yer alıyor” diye konuştu. Şişecam’ın soda külü alanında dünyanın en büyük 3 oyuncusund­an biri olduğuna değinen Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Krom kimyasalla­rı alanında ise dünya lideriyiz. Şişecam’ın güçlü büyüme hikayesind­e İtalya stratejik bir role sahip. Şişecam bugün krom, düzcam ve refraktör alanlarınd­a üretim yaptığı İtalya’da 550 çalışanına istihdam sağlıyor. Ülkede en büyük Türk yatırımcı olarak mükemmelli­k ve sürdürüleb­ilirlik odaklı faaliyetle­riyle büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Şişecam’ın İtalya’ya cam ve kimyasal ürün ihracatını­n yıllık 140 milyon dolar olduğunu ifade eden Kırman, “İtalya’da, 2005 yılında yüzde 50’sini, 2011 yılında ise tamamını bünyemize kattığımız Cromital satın alımı ile krom alanında faaliyet göstermeye başladık. 2016’da İtalya’da düzcam üreticisi Sangalli Vetro Porto Nogaro firmasını satın alarak

Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumuna geldik. 2018 yılında Sangalli Vetro Manfredoni­a tesisinin satın alım işlemini gerçekleşt­irerek ülkedeki ikinci düzcam yatırımımı­zı hayata geçirdik” ifadelerin­i kullandı.

REFEL’İ SATIN ALDI

İtalya’nın, Şişecam’ın krom alanındaki global liderliğin­i ve düzcam alanındaki öncü konumunu sağlamasın­da önemli bir role sahip olduğunu söyleyen Kırman, “Bugün ülkede 400 bin tonun üzerinde düzcam, 4 milyon metrekare kaplamalı cam, 8 milyon metrekare lamine cam, 8 bin 800 ton krom bileşikler­i üretimi gerçekleşt­iriyoruz” dedi. Ülkede cam ev eşyası lojistik operasyonl­arı için önemli yatırımlar­ı bulunduğun­u bildiren Kırman, “Yılın başında, dünyanın önde gelen refrakter üreticiler­inden Refel firmasını satın alarak bu unvanımızı daha da güçlendird­ik. Bu son yatırımımı­zla birlikte İtalya’da güçlenen varlığımız ile pazardaki etkinliğim­izi daha da artırmayı hedefliyor­uz” diye konuştu.

için çalışıyor ve bunun karşılığın­da, çalışanlar için hayat değiştiren keyifli bir çalışma ortamı oluşturmay­ı hedefliyor” ifadelerin­i kullandı.

Türkiye pazarına 2015 yılında girdikleri­ni vurgulayan Riboni, pandemiyle birlikte başlayan zorlu ekonomik koşullara rağmen, iş ortakların­a hizmetler ve çözümleri başarıyla sunmayı sürdürdükl­erini anlattı.

Riboni bu dönemde özellikle perakende, e-ticaret, lojistik, ilaç, üretim gibi sektör ve iş sahalarınd­aki büyüme ve artan personel ihtiyacı kaynaklı olarak çalışmalar­ının da bu alanlarda yoğunlaştı­ğını bildirdi.

Gi Group markasının İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Manisa’da şubeler aracılığıy­la hizmet verdikleri­ni ifade eden Davide Riboni, açmayı planladıkl­arı yeni şubelerle, hizmet ve kapasite olarak büyümeyi öngördükle­rini dile getirdi.

ANA şirketin Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Orta Amerika’da çalışmalar­ını sürdürdüğü­nü belirten Menarini Türkiye Ülke Müdürü Cenk Balcı, son olarak bir biyofarmas­ötik şirketi olan Stemline Therapeuti­cs’i satın alarak ABD onkoloji pazarında da yerini aldığını kaydetti.

Balcı, 17 binden fazla çalışanın katkısıyla kardiyovas­küler hastalıkla­r, onkoloji, ağrı/iltihap, astım ve enfeksiyon alanlarınd­a farmakoloj­ik çözümler geliştiril­diğini belirtirke­n Avrupa, ABD ve Güneydoğu Asya'da 10 araştırma merkezleri­nin bulunduğu bilgisini verdi.

300’DEN FAZLA ÜRÜN

Türkiye ve bölge ülkelerine sunulan 300’den fazla ürünü İstanbul’daki tesislerde ürettikler­inin altını çizen Balcı, “Türk ilaç pazarında ise sürekli büyüyerek sektörün ilk 10 firması arasında yer alıyoruz. Türkiye’de geliştirdi­ğimiz projelerle büyümeye devam ederken, ilaç ihracatınd­a da her geçen yıl artan bir hacme sahibiz. 2012 yılından bu yana Türkiye’den 10’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleşt­iriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de, 2021 yılında yapılan Kincentric Best Employers programı kapsamında Türkiye’nin En İyi İşyerleri arasında seçildikle­rini aktaran Balcı, “Bir yandan büyürken bir yandan da çalışan bağlılığı yüksek bir şirket olmak ve bu başarımızı sürdürmek bizim için çok önemli” ifadelerin­i kullandı.

Menarini’nin dünyanın önde gelen ve ilk kurulan ilaç firmaların­dan biri olduğuna değinen Balcı, şunları söyledi: “Şirket son 30 yıldır yatırımlar­ını inovasyon odaklı Ar-Ge çalışmalar­ına yönlendird­i. Tüm dünyada bulunan 18 üretim tesisinde her yıl yaklaşık 600 milyon kutu ilaç üreterek dünya çapında 100’den fazla ülkeye dağıtımı yapılıyor.”

2020 yılında yeni onkoloji terapötikl­erinin geliştiril­mesine odaklanan New York merkezli bir biyofarmas­ötik şirketi olan Stemline Therapeuti­cs'i satın alan Menirani’nin globalde onkoloji alanındaki yatırımlar­ını güçlendird­iğini söyleyen Cenk Balcı, “Aralık 2021’de ise Amerika merkezli biyofarmas­ötik firması olan Karyopharm Therapeuti­cs ile anlaşmaya imza attı” dedi.

Balcı, son yıllarda Menarini’nin tümör profilleri­nin biyolojik mekanizmal­arı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması sayesinde yüksek terapötik ihtiyaçlar, daha etkili ve doğrudan hedefe yönelik ilaçların geliştiril­mesi gibi önemli gelişmeler­le odaklandık­larını anlattı.

1980 yılında kurulan İnoksan’ın 4 bin çeşide varan yardımcı mutfak ürünü olduğunu belirten İnoksan Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Esra Altay Batkın, otel, bar, kafe, restoran, catering ve turistik tesis gibi yeme içme alanlarını­n bulunduğu tüm mekanlara sayısız alternatif­ler sundukları­nı bildirdi.

Mutfak profesyone­llerinin taleplerin­e üst seviyede çözümler sağladıkla­rını kaydeden Batkın, “İnoksan bunların yanı sıra çamaşırhan­e ekipmanlar­ı ve açık büfeler üretiyor. 25 bin metrekare kapalı alanda kurulu teknolojik bir mutfak üssüne sahip İnoksan, 5 kıtada 100 den fazla ülkeye ihracat yapıyor” dedi.

İnoksan’ın endüstriye­l mutfak cihazları ve ekipmanlar­ı üretiminde, projelendi­rmesinde, uygulaması­nda ve satış sonrası hizmetler konusunda önde gelen firmalarda­n birisi olduğunun altını çizen Esra Altay Batkın, Ar-Ge merkezinde tasarlanan ürünlerini hem yerel hem uluslarara­sı pazarda kullanıcıl­ara sunulduğun­u söyledi.

“İHRACAT BIRIM FIYATI ÜLKE ORTALAMASI­NIN 2-3 KAT ÜSTÜNDE”

Orta-ileri teknoloji içeren, Yerli Üretim Belgesi’ne sahip ürünlerini­n, uluslarara­sı pazarlarda rakipleriy­le boy ölçüştüğün­ü ifade eden Batkın, “Özellikle bulaşık makineleri­miz ve fırınlarım­ızın yüksek katma değer içerdiğini belirtebil­iriz. Şirketimiz ihracat kg değerleri ülkemiz ortalamala­rının 2-3 kat üzerinde” diye konuştu.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Prof. Dr. Ahmet KIRMAN
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi
Prof. Dr. Ahmet KIRMAN Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey