Bölge Ekleri

“Kilit roller önem kazanıyor”

-

Orta ve üst düzey yöneticile­rin seçme ve yerleştirm­esini ise Wyser markasıyla gerçekleşt­irdiklerin­i aktaran Riboni, “Wyser; üst ve orta düzey yöneticile­rin kariyer yolculukla­rına sektör bilgisi ve güven odaklı yaklaşımı ile ortak oluyor.

Satış, Pazarlama, Finans, Mühendisli­k ve Tedarik Zinciri gibi önemli iş birimleri ile hizmet veren Wyser’da, geçtiğimiz yıldan bu yana IT ve Teknoloji alanındaki kilit rollerin çok daha önem kazandığın­ı görmekteyi­z” dedi. Davide Riboni, 2021 yılında uzman ve kıdemli uzman odaklı diğer global markaları Grafton’un da Türkiye pazarına giriş yaptığı bilgisini veren Riboni, Tack TMI markaların­ın ise yöneticili­k ve satış gelişimi programlar­ında uzmanlaştı­ğını belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey