Bölge Ekleri

Avrupa’nın en önemli ulaşım merkezi

-

ği 44 milyar dolar değerindek­i toplam yurtdışı doğrudan yatırım stokunda Hollanda, 20 milyar dolar ve % 45 payla birinci sıradadır. 2021 yılı itibariyle yurtdışınd­an Türkiye'ye gelen 218 milyar dolar değerindek­i toplam doğrudan yatırım stokunda da Hollanda, 24 milyar dolar ve yüzde 20 payla birinci sıradadır. Türkiye, geniş

Hollanda, dış ticaret fazlası veren, istikrarlı sanayi ilişkileri ve düşük işsizlik oranıyla Avrupa’nın en önemli ulaşım merkezi rolünü üstlenmekt­edir. İşgücünün çok az bir tüketici altyapısı ve Hollanda ile Avrupa’daki iç piyasalara hizmet verebilece­k kalifiye teknik personele sahip olması nedeniyle özellikle telekomüni­kasyon ve bilişim sektörleri­nde de Hollandalı yatırımcıl­arın büyük ilgisini çekmektedi­r. Toplam yabancı sermayeli firma sayısı açısından da, Alman ve İngiliz firmalarda­n sonra, Holbölümün­ü istihdam etmesine karşı ileri düzeyde mekanize olmuş tarım sektörü ülkeyi dünyanın en fazla tarım ürünleri ihracat eden 2. ülkesi konumuna getiriyor. landalı firmalar üçüncü sırada gelmektedi­r. İnşaat ve pazarlama konularınd­a uzmanlaşmı­ş küçük ölçekli pek çok Hollanda firması, tatil yörelerind­eki yerleşim projelerin­de yoğun olarak faaliyet göstermekt­edir.

Hollanda kökenli firmalar toptan, perakende ticaret, turizm, catering, nakliye, haberleşme, makine sanayi, metal, plastik işleme, tekstil, hazır giyim, bilişim, yayıncılık ve eğitim sektörleri­ne yönelmiş durumda. Tekstil, moda, lojistik sektörüyle tüketiciye yönelik elektronik eşya üretimi gibi diğer sektörlerd­e de Hollanda’da faaliyette bulunan birçok Türk firması görülmekte­dir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey