Bölge Ekleri

Hollanda ekosistemi teknoloji odaklı çalışan işgücüne cazip geliyor

-

Hollanda ekosistemi firmalara cazip geldiği gibi mühendisli­k ve yazılım gibi teknoloji odaklı alanlarda çalışan kalifiye iş gücüne de cazip gelmektedi­r. Esasında uzun yıllardır var olan bu durum, pandemiyle değişen iş yapış dinamikler­inin de etkisiyle artış göstermiş ve çok daha görünür hale gelmiştir. Yeniliği destekleye­n besleyici bir mali ortamla birleştiği­nde, örneğin yüksek nitelikli göçmen statüsüyle dünyanın her yerinden nitelikli iş gücü Hollanda'yı yaşamak için bir yer olarak seçmeye devam etmektedir, bu anlamda dünyanın en mutlu ülkeleri arasında yer almamıza şaşmamalı.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey