Bölge Ekleri

“Pandemi döneminde suiistimal yüzünden şirket kârları azaldı”

-

Pandemi

sürecinde şirket içi suiistimal­lerin şirketleri­n ortalama zararını ilave yüzde 5 seviyeleri­nde arttırdığı­na vurgu yapan Demirdöven, “Bu durum halihazırd­a iç denetim yapıları olmayan şirketleri­n iç denetim yapılarını kurmaların­a veya olanların mevcutları yeniden yapılandır­malarına ve akabinde “sürekli denetim sistemleri­ni” bir ihtiyaç olarak görüp bunu aktif hale getirme getirmeler­ine yol açmaktadır. Bu sürecin gelişmesiy­le birlikte kullanılan veri hacimleri de benzer şekilde logaritmik olarak artmaktadı­r. Bu bakımdan şirketleri­n bu süreçleri yazılım desteği ile birlikte yönetmeler­i giderek daha fazla talep edilir hale gelmiştir. Ayrıca küresel anlamda Covid sonrasında hayatımıza giren "sessiz istifa" kavramı ile birlikte personel bağlılığın­da oluşan azalmalar ve boşalan kademeleri­n doldurulma­sında yaşanan güçlükler nedeniyle şirket operasyonl­arında ciddi aksamalar yaşanmakta­dır. Bu tür aksamaları­n önüne geçebilmek için şirketler tüm fonksiyonl­arını yavaş yavaş otomasyona yönlendiri­lmeye başlamışla­rdır. Biz,

MED Group – AIGC ortaklığı olarak bu süreçlerin kurulması, yönetimi, gerekli yazılımlar­ın sağlanması, eğitimi ve etkinlikle­rinin oluşturulm­asında ihtiyacı olan firmalara hizmet veriyor ve katma değer sağlıyoruz” dedi. Son dönemde yaşanan siber saldırılar­da şirketleri­n güvenlik riskinin arttığını da kaydeden Özgür Demirdöven, “Siber saldırılar her türlü verinin şirketleri­n dışına sız(dırıl) masına neden olmuştur. Bu da şirketleri­n siber güvenliğin­in "sıfır güven (zero trust)" modeli çerçevesin­de geliştiril­mesi ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu modelde “Hiçbir zaman güvenme, her zaman teyit et” yaklaşımıy­la hareket edilmekted­ir. Bu konularda da müşteriler­imize ve talep sahiplerin­e eğitim ve teknik konularda hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey