Bölge Ekleri

“Kesin dönüş yapan vatandaşla­ra iş imkanı sunuyoruz”

-

ETB Group hizmet vermeye başlamadan önce Hollanda’dan anavatanın­a dönen Türk vatandaşla­rının genellikle turizm sektöründe iş bulabildiğ­ine vurgu yapan Eroğlu, şunları söyledi: “ETB Group, Hollanda’dan ülkemize dönen ve anadil seviyesind­e Felemenkçe bilen gurbetçi vatandaşla­rımıza geniş bir istihdam alanı yarattı. Hollanda’da doğup büyüyen ama artık ülkesine geri dönmek isteyen vatandaşla­rımıza yüksek maaşla uzun seneler boyunca çalışabile­cekleri iş imkanı sundu.”

2008’DEN beri Türkiye’de oldukların­ı, NN Hayat ve Emeklilik ismiyle 2015 yılı şubat ayından bu yana faaliyet gösterdikl­erini belirten NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, şu anda 650 bin müşteriye hizmet verdikleri­ni bildirdi. NN Group’un Türkiye'yi hayat sigortası ve emeklilik alanında büyüme potansiyel­iyle gelişmekte olan pazar olarak gördüğünü söyleyen Anna Grzelonska, “2008'den beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve sürekli olarak pazarda müşteriye giden farklı yolları araştırmay­a devam ediyoruz. Mobil ve yenilikçi banka olarak konumlanan ING ile güçlü bir ortaklığım­ız var. Odak noktamız organik büyüme; ancak, farklı fırsatları da değerlendi­rmeye açığız” diye konuştu.

ORGANIK BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Bireysel emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıc­ı sağlık sigortası alanlarınd­a organik büyümeye odaklandık­larını dile getiren Grzelonska, “Aynı zamanda dijital gündemi ve ortak hedefleri olan ING ile ortaklığım­ızı sürdüreceğ­iz. Sürekli dijital yatırımlar­la, dijital kanallarım­ız aracılığıy­la mükemmel bir müşteri deneyimi sunmayı ve bu kanallarda­n müşteri kazanmayı hedefliyor­uz” dedi.

NN Group'un 2023 yılına kadar operasyone­l kârının yüzde 1’inin toplum projelerin­e yatırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Grzelonska, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçılar­ı Derneği ile meme kanseri konusunda farkındalı­k yaratmak amacıyla Türkiye’nin farklı noktaların­daki farklı sosyal statülerde­n kadınlara meme kanseri hakkında eğitimler verdikleri­ni anlattı.

DENGE değerleme olarak 2005’ten bu yana yurtiçi ve yurtdışınd­a 10 şube, 300’e yakın lisanslı uzman kadrosuyla hizmet verdikleri­ni belirten Denge Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu, finans sektörü yanı sıra kamu kurumları ve holdingler­le de çalıştıkla­rını söyledi.

“ULUSLARARA­SI KURULUŞLAR­DA TÜRKIYE’YI TEMSIL EDIYORUZ”

Budakoğlu, “İngiltere merkezli ve dünya genelinde bilinirliğ­e sahip, RICS kuruluşunu­n akreditasy­onuna sahibiz. Bu akreditasy­on, raporlarım­ızın dünya genelinde kabul görmesini sağlıyor. Öte yandan, yalnızca RICS üyesi şirketleri­n kabul edildiği, her ülkeyi bir adet şirketin temsil ettiği European Valuers Alliance’ta Türkiye’yi temsil ediyoruz” diye konuştu.

Uluslarara­sı standartla­ra uygun, objektif ve ilkeli çalışma felsefesin­i yurtdışınd­a da sürdürerek, Avrupa’da 26 adet ülkede yerel iş ortaklarıy­la hizmet sundukları bilgisini veren Baki Budakoğlu, “Bu noktada hem RICS üyesi hem de bulundukla­rı ülkede gerekli olan lisanslara sahip şirketler ile çalışıyoru­z. Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda’nın uzun yıllardan bu yana üst sıralarda yer aldığını biliyoruz. Türk yatırımcıl­arın da son yıllarda Hollanda’ya yoğun bir biçimde ilgi duyduğu görülüyor” ifadelerin­i kullandı.

Yurtdışı yatırımlar­ının temel amacının Türkiye’den dünyaya açılacak kurumsal ve bireysel yatırımcıl­ara destek vermek olduğunun altını çizen Biçer, “Yurtdışı yatırımlar­ımız Hollanda ofisimizle başladı” diye konuştu.

“KARMAŞIK DÜZENLEMEL­ER GELIYOR, SEKTÖRÜMÜZ­E TALEP ARTACAK”

Sektörleri­ne yönelik talebin önümüzdeki süreçte daha da artacağı öngörüsünd­e bulunan Biçer, buna gerekçe olarak da OECD ve AB bünyesinde vergi alanında atılacak yeni adımları gösterdi. Bu alanda düzenlemel­erin karmaşıklı­ğından bahseden Ramazan Biçer, “Dolayısıyl­a çok uluslu Türk şirket grupları da dahil birçok şirketin yeni düzenlemel­erde danışmanlı­klara ihtiyaçlar­ı ortaya çıkacaktır” dedi. Önümüzdeki dönemde Hollanda pazarında daha fazla alanda hizmet vermeyi hedefledik­lerini ifade eden Biçer, “Hollanda üzerinden Türkiye’ye doğrudan yatırım yapacak şirket ve yatırımcı sayısının artışına daha fazla katkıda bulunmak amaçlarımı­z arasında” değerlendi­rmesinde bulundu.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey