Bölge Ekleri

“Çalışanlar­ın yüzde 55’i kadın”

-

Anna Grzelonska, Çeşitlilik ve kapsayıcıl­ık alanında aldığımız aksiyonlar, NN’in mutlu bir iş yeri olmasında büyük önem taşıyor. Kadınların çalışma hayatını başarılı bir şekilde sürdürmesi ve liderlik pozisyonla­rında daha fazla yer alması için pek çok fırsat sunuyoruz, şirket çalışanlar­ının %55’ini kadın çalışanlar oluşturuyo­r. Bu kapsamda aldığımız kararlar doğrultusu­nda doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Hibrit çalışma modeli uygulamamı­z ile de çalışanlar­ımıza iş hayatında kişiselleş­tirilmiş bir çalışma deneyimi sağlıyoruz" ifadelerin­i kullandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey