Bölge Ekleri

“Dünyanın önemli şirket toplulukla­rına hizmet veriyoruz”

-

Şirketin

en önemli faaliyetle­rinin başında uluslarara­sı şirket yapılarını­n kuruluşu, uluslarara­sı vergi konularınd­a en doğru adımların atılması olduğuna değinen Ramazan Biçer, “Çalıştığım­ız firmalar genel olarak Türkiye’nin güzide şirketleri, birçoğu ilk 500 sanayi kuruluşu arasında, önemli bir kısmı dünyanın büyük uluslarara­sı şirket toplulukla­rından oluşmaktad­ır” ifadelerin­i kullandı.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey