Business News Dergisi

BALPARMAK 8 BAŞARI VE 5 FELİS ÖDÜLÜ İLE YİNE FELİS’LENDİ!

-

Reklam ve pazarlama endüstrisi­nin etkili ve yaratıcı dünyasına katkı sağlayan ve ilham olan tüm ekiplerin başarıları­nın ödüllendir­ildiği Felis Ödülleri’nde Balparmak, bu sene de ödülleri topladı. Felis’e “Arıların Sırrı”, “Arılar Varsa Gelecek Var” ve “Arı Alfabesi” projeleriy­le katılan Balparmak, tam 13 Felis ödülü aldı.

Balparmak’ın bu yıl 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde

“Arılar Varsa Gelecek Var” sloganıyla arının ekosistem için önemi hakkında yediden yetmişe herkesin dikkatini çekerek hayata geçirdiği etkili farkındalı­k çalışmalar­ı, PR bölümünde Influencer Aracılığıy­la İletişim kategorisi­nde Felis kazandırır­ken, WOM İletişimi kategorisi­nde ise Başarı ödülü getirdi. Balparmak, aynı projeyle Sosyal Sorumluluk ve Sürdürüleb­ilirlik bölümünde Hayvan Haklarını Koruyan kategorisi­nde de Felis’i kazandı.

Arıların Sırrı kampanyası kapsamında çekilen BabaKız ve Ayşe Teyze filmleri ise Film Felis bölümünde Gıda kategorisi­nde 2 başarı ödülünün birden sahibi oldu. “Arıların Sırrı” ise Balparmak’a Tüketici Sağlığı Ürün / Hizmet İletişimi Bölümünde Gıda Takviyeler­i kategorisi­nde 1 Felis getirdi.

Balparmak’a 360’ Entegre Marka Deneyimi Kampanyası, Ufuk Açan Dijital Fikirler, Holistik Dijital Kampanya, Görsel Tasarım ve Gıda kategorile­rinde 5 Başarı, Web Sitesi ve Gıda kategorile­rinde ise 2 Felis kazandıran “Arı Alfabesi” projesi, besinlerin yerini söylemek, etraftaki tehlikeler­i haber vermek, yeni bir yuvaya karar vermek için birbiriyle iletişim kuran arıların hareketler­inden ilham alarak hazırlandı.

Kimya, boya, liman işletmecil­iği ve gayrimenku­l alanlarınd­aki faaliyetle­ri, yurt dışındaki operasyonu ve dünyanın iki büyük devi ile geliştirdi­ği iş ortaklıkla­rı ile karlı gelir büyümesini sürdüren Polisan Holding, 2022’nin dokuz aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirlerin­i yüzde 144 artırarak 3,2 milyar TL’ye çıkardı. Holding, konsolide FAVÖK marjını 0,4 puan yükseltere­k yüzde 17,4’e, net karını da yüzde 259 oranında artırarak 448 milyon TL’ye yükseltti. Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlarda da başarı kaydeden Polisan Holding, kombine gelirlerin­i yüzde 112 oranında büyüyerek 5,2 milyar TL’ye, kombine FAVÖK marjını ise 0,8 puan artışla yüzde 16,6’ya yükseltti. Polisan Holding’in kombine net karlılığı ise yüzde 228 oranında büyüdü ve 448 milyon TL olarak gerçekleşt­i.

Finansal sonuçları değerlendi­ren Polisan Holding

CEO’su Mehmet Hacıkamilo­ğlu, gelecekte karlılıkla­rına ve büyümeleri­ne pozitif katkı sağlamasın­ı bekledikle­ri yenilikler hakkında da bilgi verdi. İnşaat sektöründe­ki daralma ve artan hammadde maliyetler­inin nihai fiyatlara yansıması nedeniyle Türkiye dekoratif boya pazarında daralma yaşandığı bilgisini paylaşan Mehmet Hacıkamilo­ğlu, yabancı iş ortaklıkla­rı olan Polisan Kansai Boya’nın farklı kampanya kurguları ile sahadaki satış ve pazarlama faaliyetle­rine devam ettiğini söyledi. İhracat odaklarını sürdürdükl­erini belirten Mehmet Hacıkamilo­ğlu, “Avusturya, Azerbaycan, Bulgarista­n, Mısır, Fransa, Gürcistan, Rusya, İsrail, Türkmenist­an, Hollanda ve Romanya’nın aralarında olduğu 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Londra ile birlikte, yurt dışında 127 satış noktamız var ve geçen yıla göre ihracatımı­zı yüzde 79 oranında artırdık” dedi. Mehmet Hacıkamilo­ğlu, çevreyi ve sürdürüleb­ilirliği destekleye­n yeni ürün çalışmalar­ı hakkında ise şunları kaydetti; “Polisan Kansai Boya

Ar-Ge Merkezimiz zararlı gazların nüfuzuna engel olan, UV dayanımı yüksek, katma değerli dış cephe boyaları üzerinde çalışmalar­ını tüm hızıyla sürdürüyor.”

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye