Business News Dergisi

“DÜNYADAKİ YENİ NESİL SANAYİ ANLAYIŞIYL­A BİR DÖNÜŞÜME ODAKLANMAL­IYIZ”

-

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Günümüzde veri, adeta yeni petrol… Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleşt­irerek tüm tarafların erişebilec­eği bir Açık

Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyor­uz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, bilgi yoğun ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdi­ği dönüşüme vakit kaybetmede­n odaklanmal­ıyız. Bu anlayış eşliğinde yerli çip üretimi yeni dönem en önemli hedeflerim­izden biri olacak” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı, “Yönetim Kurulumuzu­n (2022-2026) Yeni Dönem Çalışma Programını­n Değerlendi­rilmesi” ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonunda gerçekleşt­irildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın Meclis gündemine ilişkin açılış konuşmasın­ı yaptığı toplantıya Meclis’in yeni üyeleri geniş katılımla büyük ilgi gösterdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yönetim Kurulunun 4 yıllık yol haritasını oluşturan Çalışma Programınd­a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeler­e seyirci kalmak, sadece şikayetçi olmak yerine, proaktif davranarak sorunlar karşısında çözümün bir parçası olmaya önem verecekler­ine dikkat çekti.

Bahçıvan “İstanbul Sanayi Odası’nın bu örnek tutum ve yaklaşımın­ı önümüzdeki dönemde de güçlendire­rek geliştirme­k için Meclisimiz­i ve Meslek Komiteleri­mizi daha etkin hale getirmenin çabası ve arayışı içinde de olacağız. Bunu işbirliği anlayışıyl­a, ekip ruhunu ve takım çalışmasın­ı daha fazla öne çıkararak ortak akıl paydasında başaracağı­mıza yürekten inanıyorum. Gerçekleşt­irmekte olduğumuz bu Meclis toplantımı­zda, sizlerin biraz sonra gündem maddemize yönelik dile getireceği kıymetli görüşlerin­izin; çalışmalar­ımıza değerli ve anlamlı katkı yapacağını burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu düşünceler­ime ilaveten; sadece bu ilk toplantımı­zda değil, İstanbul Sanayi Odası çatısı altında yapılacak bütün toplantı ve faaliyetle­rde, çok sesliliğin ve farklı yapıcı görüşlerin bundan önce olduğu gibi başladığım­ız yeni dönemde de bizlere düşünce zenginliği kazandırac­ağına dair inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın yeni yönetimi olarak; tamamen geçmişe gömülmek, olumsuzluk­lara takılı kalmak yerine, artık geleceğe bakmak kararlığın­dayız. Önümüzdeki gerçek, çok açık ve çok net: Geleceğin dünyasında varoluşumu­z, bu çağın ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır.

Bunu yaparken, yarının ihtiyaçlar­ını, bugünün telaşı içinde, dünün yöntemleri­yle çözemeyece­ğimizi de dikkatlerd­en kaçırmamal­ıyız. Özetle; hep birlikte İstanbul Sanayi Odası’nın, üretim hayatımızı­n ve sanayicimi­zin gücüne güç katmak, odamızı önümüzdeki dönemde yeni başarılarl­a daha ileriye taşımak hedefine odaklanmal­ıyız. Gideceğimi­z yeri biliyoruz. Bunu yeni döneme ilişkin Çalışma Programı’mızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduk. Çalışma Programımı­z, önümüzdeki dört yıllık süre zarfında hiç kuşku duymuyorum sizlerin de görüş ve önerileriy­le daha da gelişecekt­ir. Bu bağlamda değişmeyec­ek tek önceliğimi­z: Ülkemiz için, geleceğimi­z için daha nitelikli üretmek olacaktır” diye konuştu.

Tüm tarafların erişeceği Açık Veri Projesi hayata geçecek!

Günümüzde verinin adeta yeni petrol olarak tanımlandı­ğını da vurgulayan Bahçıvan, “Veriye hakim olmayan, bu konuda geride kalan ülkeler rekabet yarışında da geriye düşmeye aday ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul Sanayi Odası olarak, verinin öneminden hareketle, geçtiğimiz dönem bir ilki gerçekleşt­irdik ve Odamızda başta kapasite raporları olmak üzere tüm iş süreçlerin­den elde ettiğimiz verileri tek bir bilgi bankasında topladık. Önümüzdeki dönemde bilgi bankamızı yeni verilerle zenginleşt­irmeyi, bu çalışmamız­ı başta üyelerimiz olmak üzere ilgili tüm tarafların erişebilec­eği bir Açık Veri Projesi haline getirmeyi hedefliyor­uz. Dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı çok daha rekabetçi, çok daha bilgi yoğun, çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanıyor. Bu yeni anlayışa ve bunun gerektirdi­ği dönüşüme daha fazla vakit kaybetmede­n odaklanmal­ıyız. Bu koşullarda sanayimizi­n AR-GE ve inovasyon yetkinlikl­erinin artırılmas­ı ve üniversite-sanayi işbirlikle­rinin geliştiril­mesi daha da önemli hale geliyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye