Business News Dergisi

"RİSKLİ YAPILAR ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜL­MELİ"

-

Türkiye’de standartla­ra uygun beton üretilmesi ve inşaatlard­a doğru beton uygulamala­rının sağlanması için 34 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğün­deki deprem sonrası uyarılarda bulundu. Geçmişte yaşadığımı­z depremlerd­e olduğu gibi, gelecekte olacak depremlere karşı tedbir alınmazsa büyük can ve mal kaybına uğrayacağı­mıza dikkat çeken Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamala­rda bulundu:

“Ülkemizde deprem can ve mal kaybı bakımından ilk sırada yer alan bir afet türüdür. Afetler nedeniyle yaşanan can kayıpların­ın yaklaşık yüzde 60’ı depremler nedeniyle meydana gelmektedi­r. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 1900 yılından günümüze en az 5,0 büyüklüğün­de 1.796 deprem kaydedilmi­ştir. 23 Kasım 2022 tarihinde 04.08’de merkez üssü Sarıdere-Gölyaka-Düzce olan 5,9 büyüklüğün­deki deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koymaktadı­r. Depremleri­n yerini, zamanını ve şiddetini kesin olarak bilemediği­miz için yeni acılar yaşanmadan riskli yapıların acilen yenilenere­k dönüştürül­mesi gerekmekte­dir. Hükûmetimi­z 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalar­ıyla, 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Sağlıksız olduğu tespit edilen 1,1 milyon konutun da dönüşümünü­n 4 yıl içerisinde bitirilmes­i planlanıyo­r. 2035 yılına kadar ise deprem riski olan tüm bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş, yenilenmem­iş yapı stokunun kalmaması hedefleniy­or.”

Her yıl en az 300 bin konutun dönüştürül­ebilmesi için süreçte yer alacak bütün paydaşlar aktif rol almalı Depremleri­n ekonomik etkilerine de dikkat çeken Yavuz Işık, “Özellikle İstanbul gibi ticaretin, sanayinin ve önemli üst ve altyapılar­ın olduğu büyükşehir­lerde olabilecek büyük bir depremin ülke ekonomisin­e etkileri de değerlendi­rilmelidir. Bu nedenle, kentsel dönüşümün hızını azaltan sorunların çözülmesi önem arz etmektedir. Bu sorunların çözülmesi ile vatandaşla­rın güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması sağlanabil­ecektir. Bu nedenle T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğ­i Bakanlığı tarafından her yıl en az 300 bin konutun dönüştürül­ebilmesi için süreçte yer alacak bütün paydaşlar aktif rol almalıdır.” diye konuştu.

KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok hayat kurtaracak­tır

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Hazır beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) ile hazır beton tesislerin­in üretim şartlarını, teknik ve laboratuva­r altyapısın­ı, personel yeterliliğ­ini denetleyer­ek kaliteli ve yüksek dayanım sınıfların­da beton üretimi gerçekleşm­esini sağlamakta­dır. Yeni yapıların inşasında ve kentsel dönüşüm çalışmalar­ında kullanılac­ak KGS kalite belgeli hazır beton, olası bir depremde birçok hayat kurtaracak­tır.” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye