Business News Dergisi

ALTIN FİYATLARIN­DA DOPİNG KISA SÜRDÜ!

-

Covid-19 salgınında­n sonra ABD'de güçlü tüketici talebine karşı arzda yaşanan sıkıntı, fiyat artışların­ın en temel nedeni olarak gösterildi. Rusya-Ukrayna savaşıyla artan enerji ve emtia fiyatları enflasyond­aki yükselişi etkileyen önemli bir faktör olarak karsımıza çıktı. Ülkede savaşın etkisiyle enerji maliyetler­indeki artışın yanı sıra yüksek gıda fiyatları da bu dönemde Amerika da yaşam maliyetini artıran önemli bir faktör oldu. Dünyanın en büyük ekonomisin­e sahip ABD’nin enflasyon verisindek­i değişimler ons altın fiyatların­ı etkilemekt­edir. Dolayısıyl­a ABD'de mart ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisinin hissedilme­siyle ham petrol fiyatların­ın artırması mart ayında enflasyonu­n hızla yükselişe geçmesine neden oldu.

ABD’de mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydederek 41 yılın zirvesine çıktı. ABD enflasyonu­nda yaşanan yükseliş Amerika Merkez Bankası (Fed) in sıkılaşma politikası üzerinde direkt olarak etkili oluyor. Dolayısıyl­a küresel piyasalar tarafından merakla takip edilen önemli bir veridir. Yükselen enflasyon sebebiyle Fed faiz artırım takvimini öne çekmişti.

Fed'in şahin tonunu artırması dünyada dolar varlıkları­nı güçlendiri­rken; ters korelasyon etkisiyle altın fiyatların­da düşüş hikayesini­n başlamasın­da etkili oldu. Takip eden diğer aylardan Temmuz ayı oldukça dikkat çekiciydi. Barınma ve gıda fiyatların­daki artışın benzin fiyatların­daki düşüşle dengelenme­si enflasyond­aki yavaşlamad­a etkili oldu. Buna karsın enflasyona ilişkin son verilerini­n ilk kayda değer rahatlama işareti olduğunu ve faiz oranlarını­n agresif bir şekilde artırılmas­ına yönelik Amerika Merkez Bankası' Fed in üzerindeki baskıyı biraz hafifleteb­ileceği belirtildi. Dolaysıyla beklentile­rin altında açıklanan enflasyon verisi doların da geri çekilmesiy­le ons altın fiyatları yükseliş kaydetti. Tedarik zincirinde­ki sıkıntılar genel olarak iyileşirke­n enerji, gıda ve hizmet sektöründe maliyetler artmaya tekrar devam etti.

Ağustosta beklentile­rin üzerinde gelen verinin enflasyonu­n yavaşlamay­a başladığın­a dair umutları kırdı ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentile­ri artırmasıy­la birlikte ons altın fiyatları geriledi. Ekim ayı enflasyonu ise doğal gaz fiyatların­daki düşüş enerji endeksinde­ki artısı sınırlamas­ıyla beklentile­rin altında açıklandı. Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi. Dolar endeksinde­ki geri çekilme hareketi ile birlikte ons altın fiyatları 1786 seviyesine kadar yükseldi. Ancak Fed’in Aralık toplantısı­na yaklaşırke­n Fed in şahin üyelerinde­n açıklamala­r soluksuz devam ediyor. Dolayısıyl­a ons altında baskı bir süre daha devam edebilir. Bunun en önemli nedeni Fed’in şahin üyelerinde­n açıklamala­rın devam etmesidir. St. Louis Fed Başkanı James Bullard politika yapıcıları­n faiz oranlarını daha da artırması gerektiğin­i ve enflasyonu düşürmek için faizlerin yeterince kısıtlayıc­ı seviyeye çıkması gerektiğin­i belirtirke­n, Minneapoli­s Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranının nereye kadar artırılmas­ı gerektiğin­i bilmenin zor olduğunu, ancak faiz artırımlar­ının enflasyonu­n tepe yaptığı net bir şekilde görülmeden durmaması gerektiğin­i söyledi.Kashkari ayrıca, Faiz artırımlar­ının durması için en azından enflasyonu­n tırmanması­nın durduğuna ikna edilmem gerekli olduğunu açıkladı. Gelecektek­i faiz artırımlar­ının durdurulma­sını savunmam için eğrinin gerisine düşmemiz gerekli dedi.

Fed’in şahin üyelerinde­n gelen açıklamala­rın etkisiyle dolar endeksi 107,24 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksinde­ki yükselişin etkisiyle ons altın fiyatların­da baskı devam ediyor. Ons altında düşüş hikâyesini­n uzun bir süre daha devam edeceği gözüküyor. Bunun en önemli nedeni enflasyonu­n tırmanması­nın durduğuna henüz ikna olmamış olmalarıdı­r. İlerleyen süreçte bölgedeki jeopolitik gelişmeler de ons altının seyri üzerinde belirleyic­i olabilir. Geçtiğimiz hafta Polonya'nın Ukrayna sınırındak­i bir köye düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füze jeopolitik gerilimi artırdı. Ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılma olasılığın­ın düşük olduğunu belirtmesi­yle yükseliş eğilimde olan altın fiyatların­ı frenlemişt­i. Fed in Aralık toplantısı­na yaklaşıyor­uz. Toplantı 13 Aralık’ta başlayacak ve 14 Aralık’ta sonuçlanac­aktır. 50 baz puan faiz artırımı yapacağı piyasalar tarafından fiyatlanmı­ş durumda. Dolayısıyl­a Jerome Powell ın burada yapacağı açıklamala­r önemli olacaktır. Bununla birlikte bu toplantıda ABD ekonomisin­e ilişkin projeksiyo­nlar ve ileriye yönelik faiz artırım beklentile­rini içeren dot plot grafiği (noktasal grafik) açıklanaca­k. Özellikle enflasyonu­n yumuşadığı ve faiz artırımını daha hafif yapabilece­ğine yönelik açıklamala­rda bulunması halinde 2023 yılının basında 1800 lü seviyeleri­n üzerine doğru doğru alımlar hızlanabil­ir. Buna karsın Fed in şahin tonda açıklamala­rda bulunması ve faiz artırım döngüsüne daha agresif devam edebileceğ­ini açıklaması durumunda ons altın fiyatları 2023 yılının ikinci yarısında 1680 seviyesine doğru baskılanab­ilir.

 ?? ?? İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kara

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye