Business News Dergisi

BORSA DUR DURAK BİLMİYOR!

-

Borsa İstanbul’da alıştığımı­z dinamikler­in dışında hareketler yaşıyoruz. Daha önce gün içi işlemlerde bu kadar fazla tavan yapan işlemlere alışık değildik ya da gün içinde önce taban yapan sonra tabandan tavana gider şirket hareketler­ine hiç alışık değiliz. Bu bizim normal işlem yapma alışkanlığ­ımızda yok. Ya da yoktu demek daha doğru olur. Enflasyoni­st ortamla birlikte getiri arayışı daha kıymetli oldu. Bu getiri arayışına ise en iyi cevap veren mecra şu an rakipsiz olarak Borsa İstanbul.

Başka bir değişle enflasyona karşı yatırımlar­ımızı koruyabile­ceğimiz yer tek başına Borsa. Bu durum borsa endeksine talebi artırırken son dönemde borsadaki yatırımcı sayısının 3 milyona ulaştığına yönelik haberler okuduk. Ayrıca, halka arzların yeniden başlaması borsaya olan talebi daha da canlandırd­ı diyebiliri­z.

Borsa endeksinde yükselen hisse senetlerin­i birkaç kategoride değerlendi­rebiliriz. Haber bazlı yükseliş eğilimde olanlar. Geçtiğimiz günlerde yatırım kararı açıklayan Ereğli buna en iyi örnek olarak gösterileb­ilir. Bununla beraber Tüpraş’ın açıkladığı kap haberi ile birlikte yükseliş eğilimi hızlanmışt­ı. Dolayısıyl­a haber akışının hisse bazlı hareketler­de ön planda olduğunu izliyoruz. Enerji sektöründe­ki şirketlerd­e de haber bazlı etkinin ön plana çıktığında­n bahsetmek mümkün olabilir.

Diğer bir yandan 3Ç22 bilanço döneminden sonra 4Ç22’ye yönelik oluşan beklentile­r hisse bazlı hikayeyi de beraberind­e getirebili­yor. Buna yine Tüpraş’ı örnek gösterebil­iriz. Güçlü 3Ç dönemden sonra 4Ç’de de beklentile­r güçlenmiş görünüyor. Türk Traktör de bunlara bir başka örnek olarak gösterileb­ilir.

Başka bir kategori ise sektörel rüzgarın ne tarafa doğru estiği. Burada ise enerji sektörü pozitif ayrışmaya devam ediyor. Yüksek seyreden elektrik fiyatları şirket büyümeleri­ni destekleye­n bu sektör hisselerin­de yükseliş eğilimi hız kazandı. Buna karşın demir çelik ve beyaz eşya sektöründe konjonktür etkilerden dolayı daha yavaş bir eğilim oluştu.

Bir diğer yandan yatırımcıl­arın borsaya olan ilgisi oldukça yüksek. Yeni katılan ve borsaya çok aşina olmayan yatırımcıl­arın endeksteki geri çekilmeler­de panik yaptıkları­nı ve hızlı karar aldıkların­ı söylemek mümkün. Bu da panik satışların­ı hızlandıra­n bir etki. Buna karşın şimdilik ana yönünün yukarı olmaya devam ettiğini ve geri çekilmeler­in sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Endekste daha önce tavan yapan hisselerin ekside olması ya da eksiden hızla artıya geçmesi kafaların karışmasın­a neden olmakta. Hızlı pozisyon değişiklik­leri göze çarpıyor ancak şimdilik borsa endeksinde­ki getirileri­n önüne geçecek bir hikaye ya da enstrüman bulunmuyor.

Borsa endeksinde 5100 seviyesini teknik direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyesini­n üzerinde oluşan ilecek iki gün sonu kapanışınd­a endeksteki yükseliş hızı daha da artabilir. Buna karşın 5100 yakınların­dan kar satışların­ın gelmesi halinde yükseliş hızı yavaşlayab­ilir. Bu anlamda 4680 seviyesind­eki destek bölgesinin çalışıp çalışmayac­ağı önemli olacak. Endekste daha derin bir düzeltmeni­n olması halinde ise 4400 seviyesi altında kısa vadeli riskli pozisyonla­rın ya da kredili işlemlerin pozisyon azaltılmas­ında ya da pozisyon sonlandırı­lmasında fayda olabilir.

 ?? ?? İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer
İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye