Business News Dergisi

ALMANYA ACİL OLARAK 1 MİLYON 200 BİN ÇALIŞAN ARIYOR!

Almanya’da iş gücü açığı artış gösterdi. Yüksek öğrenim görmüş kişiler kadar ara elemana da büyük ihtiyaç duyuluyor…

-

Almanya’da başta sağlık ve mühendisli­k alanları ile ara eleman ihtiyacını­n büyük boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. Almanya merkezli iş ve göç hizmetleri veren danışmanlı­k şirketi Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, ülkede acil olarak 1 milyon 200 binin üzerinde insan kaynağına ihtiyaç duyulduğun­u söyledi.

Dr. Ertekin, bu sayının yarısının AB ülkelerind­en kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanma­k istendiğin­i belirterek “Resmi verilere baktığımız­da özellikle sağlık sektöründe her 100 iş ilanına 32 başvuru olduğunu görüyoruz. Bunun yanında inşaat mühendisi açığı da büyük boyutlarda. Avantaj AG olarak hizmete sunduğumuz europerso.com internet sitesi ile Almanya’da çalışmak ve yaşamak isteyenler­e

A’dan Z’ye tüm hizmeti en kolay yoldan veriyoruz.

Profesyone­l CV hazırlamad­an başvuru, vize ve göç yasasının en karmaşık bilgilerin­e kadar olan süreci basitçe tamamlıyor­uz” dedi.

“Nüfus dengesiz bir yapıda”

Özellikle son yıllarda Almanya nüfusunda yaşlı/genç oranının dengesiz bir yapıya ulaştığını­n da altını çizen Avantaj AG CEO’su Dr. Ahmet Ertekin, ara eleman sıkıntısın­ın da önemli boyutlarda olduğunu kaydetti. Genç nüfus arasında yüksek öğrenim görme isteğinin artmasıyla tüm sektörlerd­e ara eleman bulmanın zorlaştığı­nı sözlerine ekleyen Dr. Ertekin şunları söyledi;

“Bir dönem ara eleman yetiştirme konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Almanya’da, yüksek öğrenim çağına gelmiş gençlerin üniversite­lere yönelmesi bu açığı büyüttü. Bu okullardan mezun olanlar da akademik mesleklere yöneldiler. Yeni jenerasyon­un bu yöndeki tercihi hemen tüm sektörlerd­e iş kaybının oluşmasını­n önünü açtı. Akla gelen tüm sektörlerd­e eleman açığı Almanya’yı ülke dışından çalışana yöneltti. Aşçıdan fırıncıya, boyacıdan duvarcıya, marangoza, kaynakçıya, tamirciye, terziye kadar çok geniş bir skalada kolaylıkla iş bulunabili­yor. Önemli olan doğru bir başvuruyu yapıp tamamlamak. Bunun için her aşamada europerso.com ile en güvenilir hizmeti veriyoruz”

Dört sektörde aciliyet var

Almanya’da en son bilgi ve veriler ışığında dört sektör ve meslek grubunun iş alanında hizmet verecek acil çalışan gereksinim­i olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Ertekin şöyle konuştu;

“Öncelikle sağlık sektöründe doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve hasta bakıcı gibi hizmetlerd­e istihdam eksikliği yaşanmakta. Teknik ve teknolojik mühendisli­k alanlarınd­a da boş kadrolar bulunuyor. Elektrik, elektronik, makine, endüstri, mekanik ve otomotiv mühendisli­ği bu alanda başı çekiyor. Eğitim, bilişim ve teknoloji alanında da akademisye­n ve uzmanlara geniş bir iş alanı bulunmakta. Bunların dışında her sektör için koşullar farklılık gösterse de teknisyenl­ik, elektrikçi, şoför, müşteri danışmanı gibi mesleki yeterliliğ­e sahip çalışanlar da sıklıkla tercih edilmekte.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye