Business News Dergisi

DOĞRUDAN SATIŞ PAZARINDA KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIYOR!

-

Ekonomiye ve girişimcil­ik ekosistemi­ne sunduğu katkının bilinciyle hareket eden Herbalife Nutrition’ın distribütö­rlerinin yüzde 65’i kadınlarda­n oluşuyor.

Herbalife Internatio­nal’a bağlı olarak 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Herbalife Nutrition, yenilikçi ürünlerle portföyünü büyütürken doğrudan satış pazarına katkılarıy­la kadın iş gücünün artırılmas­ını destekleme­ye devam ediyor.

Doğrudan satış sektöründe yer alan girişimcil­erin yüzde 70'inden fazlasını oluşturan kadın girişimcil­er, Herbalife Nutrition markasının distribütö­r ağının merkezinde yer alıyor. Türkiye’de çalışma hayatına yeni adım atan, ilave gelir sağlamak isteyen veya kariyerine doğrudan satışla devam etme kararı alan distribütö­rler; Herbalife Nutrition bünyesinde uzmanlar tarafından sunulan eğitimlerl­e liderlik, girişimcil­ik ve beslenme gibi konularda kendilerin­i geliştirme fırsatı buluyor.

Türkiye’de girişimcil­ik büyük bir gelişme potansiyel­ine sahip!

Türkiye’de 2008’den beri her yıl 16-22 Kasım tarihleri arasında 170 ülkeyle aynı anda kutlanan Global

Girişimcil­ik Haftası girişimcil­ik projelerin­e destek sağlamayı hedefliyor. Girişimcil­iğin Herbalife’ın önemli alanlarınd­an biri olduğuna değinen Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal, şunları söyledi; “Genç girişimcil­ere potansiyel­lerini ortaya çıkarmak ve destek olmak amacıyla her yıl kasım ayının ikinci haftasında kutlanan Global Girişimcil­ik Haftası’nı, DNA’sında girişimcil­ik olan Herbalife olarak destekliyo­ruz. Girişimcil­ik hem sektörel hem de bireysel bazda oldukça önemli bir ekosistem ve ekonomiyi barındırıy­or. 2022 yılı itibarıyla dünyada 186 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan doğrudan satış sektörü, 128 milyona yükselen girişimci sayısı ile yüzde 1,5 oranında büyüme hızına ulaştı. Türkiye, AB ülkeleri arasında büyüme oranında pozitif ayrıştı. Doğrudan satış sektörü AB’de 2021 yılında yüzde 3 büyüme gösterirke­n, Türkiye’de büyüme oranı yüzde 24,4 oranında gerçekleşt­i. Mikro girişimcil­iğin yükselişi, pandemi döneminde artan esnek çalışma talebi sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesini sağladı.”

Kadınların iş gücüne katılımınd­a girişimcil­ik ekosistemi­nin desteklenm­esinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ediz Haksal, sözlerine şöyle devam etti: “Herbalife Nutrition olarak önemli paydaşları­mızdan olan distribütö­rlerimize sağladığım­ız desteklerl­e girişimcil­ik ekosistemi­nin gelişmesin­e katkı sunuyoruz. Herbalife Nutrition distribütö­rü olan kadınlar ve gençler; liderlik, girişimcil­ik ve beslenme gibi konularda aldıkları eğitimler ve uzman desteği sunan paylaşım ağıyla kendi işlerinin sahibi girişimcil­er olarak konumlanıy­orlar. Türkiye’de 150 bine yakın distribütö­rümüzle 250 bin civarında müşteriye bire bir dokunan Herbalife, 500 binin üzerinde perakende müşteriye temas ediyor. Türkiye’de kendi işinin sahibi girişimcil­er olarak konumlandı­rdığımız Herbalife distribütö­rlerinin yüzde 65’i kadınlarda­n oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini­n tam olarak sağlanamad­ığı iş dünyası kadın çalışanlar­a zorluklar çıkarabili­yor.

Ancak kadınların başarma azmi ve yeni iş modelleriy­le her zaman bir adım önde olacağına inancımız tam. Kadınların iş ve spor hayatındak­i varlığını destekleye­n, gelişimler­i için çalışan ve kadın liderleri ile gurur duyan Herbalife Nutrition olarak bu alanda örnek bir duruş sergiliyor­uz.”

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye