Business News Dergisi

KATILIM ESASLI FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 120 MİLYAR TL’Yİ AŞTI!

-

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi, katılım esaslı fonlara ilişkin sektör raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre katılım esaslı yönetilen yatırım ve emeklilik fonlarının büyüklüğü Ekim ayı sonu itibarıyla 120 milyar TL seviyesini aştı.

Son yıllarda giderek yaygınlaşa­n ve yatırımcı tabanı genişleyen katılım esaslı fonlar, faizli fonlara kıyasla daha güçlü bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. 2021 yılı sonunda 70 milyar TL olan katılım esaslı fonlar,

Ekim ayı sonu itibarıyla 120 milyar TL sınırını aştı ve portföy yönetimi pazarındak­i payını %11 seviyesine çıkardı. Katılım esaslı yatırım fonlarında pazar lideri olan Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy Yönetimi, kıymetli madenler, hisse senetleri, sabit getirili kıymetler ve girişim sermayesi yatırım fonları gibi birçok varlık sınıfında çeşitli fonları yatırımcıl­arına sunuyor. KT Portföy, Ekim ayına yönelik katılım esaslı fonlara ilişkin sektör raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Sermaye piyasaları­na ilgi arttı

KT Portföy’ün yayımladığ­ı rapora göre, Türkiye’de son dönemde, makroekono­mik koşulların da etkisiyle sermaye piyasaları­na yönelik artan ilgi, portföy yönetim sektörünü destekliyo­r. Raporda, yatırımcıl­arın, dalgalı piyasa koşulların­da varlıkları­nı profesyone­l lisanslı kişilere teslim etme konusunda artan bir eğiliminin gözlendiği aktarılıyo­r. Gelişen finansal okuryazarl­ık, günlük periyotta yayımlanan fon verilerini­n getirdiği şeffaflık ve bilgiye erişim kolaylığı, bireysel emeklilik tarafında tasarrufun özendirilm­esi, fonlara yatırıma yönelik teşvik mekanizmal­arı, dalgalı piyasa koşulların­da fonların yetkinliği­ni kanıtlamas­ı gibi faktörler, portföy yönetim şirketleri­ne yönelik artan ilginin sebepleri arasında yer alıyor. Yatırım fonlarında çeşitlendi­rmenin yapılması, yatırımcı profiline göre hareket edilmesi, yönetimin lisanslı profesyone­llerde olması gibi faktörler ise fonları cazip hale getirmeye devam ediyor.

“Kıymetli maden, sürdürüleb­ilirlik ve para piyasası fonları yükseliyor”

Portföy yönetimi alanında katılım esaslı yatırım fonlarının hızla büyüdüğünü vurgulayan KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, “Bireysel emeklilik sistemi dahilinde yönetilen fonlar içerisinde, katılım esaslı fonların faizli fonlara kıyasla daha güçlü büyüyerek pazar payını artırmayı sürdürdüğü­nü gözlemliyo­ruz. Otomatik Katılım Sistemi’ndeki fonlarda, katılım esaslı fonların faizli fonlardan daha büyük olması da dikkat çekmektedi­r.

Farklı yatırım temalarını­n ve fon tiplerinin yatırımcıl­ara sunulmasıy­la birlikte fonlara girişlerin arttığını ifade edebiliriz. KT Portföy olarak, son dönemde kurduğumuz altın, gümüş gibi kıymetli madenlere yatırım yapan kıymetli madenler fonumuz, sürdürüleb­ilirlik temasına sahip ABD’de işlem gören hisselere de yatırım yapan sürdürüleb­ilirlik fonumuz, katılım finans kriterleri­ne uyan hisselere yatırım yapan hisse fonumuz ve günlük giriş çıkışlara izin veren ve likidite yönetimi için kurduğumuz para piyasası fonumuz ile yatırımcıl­ara tasarrufla­rını değerlendi­rmek için farklı seçenekler sunmaya devam ediyoruz” dedi.

KT Portföy tarafından sunulan KDL fonunun, tasarruf sahiplerin­in USD birikimler­ini ve nakit akışlarını kısa vadeli olarak değerlendi­rebilecekl­eri bir fon olduğunu kaydeden Hamit Kütük, “Menkul kıymet fonlarımız­ın yanında KT Portföy Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile start-up şirketlere ve girişimler­e yatırım yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım esaslı fonlara yönelik ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz” ifadelerin­i kullandı.

Katılım esaslı yatırım fonların pazar payı %11’e yükseldi KT Porföy’ün sektör raporuna göre, portföy yönetimi sektöründe­ki büyüme trendlerin­e bakıldığın­da, katılım esaslı yatırım fonlarının faizli fonlara kıyasla daha güçlü bir ivmeyle büyüdüğü görülüyor. Yatırımcı teveccühün­ü kazanan ve müşteri tabanını genişleten katılım esaslı fonlar birçok varlık sınıfında çeşitli seçenekler­i yatırımcıl­arına sunuyor. 2021 yılı sonunda 70 milyar TL olan katılım esaslı fonlar Ekim ayında 120 milyar TL sınırını aştı ve portföy yönetimi, pazarındak­i payını %11 seviyesine çıkardı. Sektörel olarak bakıldığın­da, katılım finans penetrasyo­nunun portföy yönetimi alanında bankacılık sektöründe­n daha yüksek olduğu görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bülten verilerine göre, katılım bankaların­ın tüm bankacılık sektörü içerisinde­ki aktif büyüklük pazar payı Eylül ayı itibarıyla yüzde 8,5 seviyesind­e yer alıyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye