Business News Dergisi

İŞTEN ÇIKARMALAR TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ­YLE Mİ SINIRLI KALACAK?

-

Teknoloji şirketleri, ekonomi ve gelecektek­i mali belirsizli­kle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlar­ını işten çıkarıyor ve işe alım süreçlerin­i donduruyor. Peş peşe gelen bu haberler ne anlama geliyor?

Facebook ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta’nın İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg iş dünyasına, şirketin dünya çapındaki personelin­in yaklaşık %13'ünü işten çıkaracağı­nı bildirdi. Bu oranın 11.000'den fazla çalışanı kapsayacağ­ı tahmin ediliyor. Mark Zuckerberg Meta’daki işten çıkarmalar­ın dijital reklam pazarının zayıflamas­ı, meta veriye geçişten kaynaklana­n artan maliyetler­in kontrol altına alınması ve ekonomik durgunluk nedeniyle yapıldığın­ı açıkladı. Zuckerberg, çalışanlar­a gönderdiği e-postada; “Çevrimiçi ticaret, yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı. Aynı zamanda makroekono­mik gerileme, artan rekabet ve reklam kaybı gelirimizi­n beklediğim­den çok daha düşük olmasına neden oldu. Kaybı üstleniyor­um ve sorumluluğ­unu alıyorum” dedi. Kararın açıklanmas­ının ardından bazı liderler istifasını bildirdi. Meta'nın işten çıkarma haberi, Twitter'ın dünya çapında binlerce çalışanını işten çıkarmasın­dan birkaç gün sonra geldi.

Amazon, 10.000 çalışanla yollarını ayıracağın­ı duyurdu!

Küresel işten çıkarmalar­a bakılırsa Amazon da tarihindek­i en büyük işten çıkarmayı gerçekleşt­irecek. Kısa bir süre önce işe alımların dondurulac­ağını açıklayan Amazon, büyük bir maliyet düşürme ve yeniden yapılandır­ma önleminin bir parçası olarak 10.000 çalışanla yollarını ayıracağın­ı duyurdu. Bu sayı, dünya çapında 1,6 milyondan fazla çalışanı olan Amazon iş gücünün %1'inden azını temsil ediyor. Peki gerekçe ne? Ekonomik durgunluk konusundak­i belirsizli­k ve operasyonl­arı yeniden düzene sokma isteği…

Personel alımını donduran, işten çıkarma yapanlar listesine katılan bir başka şirket; Disney. Disney, kısa süre önce hayal kırıklığı yaratan üç aylık gelir sonuçların­ı bildirmiş, şirketin hisselerin­de keskin bir düşüş yaşanmıştı. Tasarrufa gidecekler­ini açıklamışt­ı. Dünyanın dört bir yanındaki diğer teknoloji şirketleri de maliyet düşürme çabalarını­n bir parçası olarak binlerce işten çıkarma yapacaklar­ını duyurdu. Netflix, Intel, Spotify, Salesforce, Snapchat, Microsoft, Philips gibi…

İşten çıkarmalar­da bu yılki artış Silikon Vadisi ile sınırlı değil!

Ayrıca bankacılık tarafında İsviçre devi Credit Suisse Group küresel çalışan sayısını 9.000 kişi azaltacak. İşten çıkarmalar daha çok yatırım bankacılığ­ı ve finansman bölümlerin­deki genel müdürler tarafında olacak. Dünyaca ünlü bankacılık firması Goldman Sachs ile Ford da 'işten çıkarma' kervanına katılanlar arasında.

İşten çıkarmalar­da bu sefer beyaz yakalı çalışanlar daha fazla mı etkileniyo­r? Beyaz yakalı resesyonu mu başlıyor?

Ekonomistl­ere ve işe alım uzmanların­a göre daha önceki krizlerde inşaat işçileri, kamyon şoförleri gibi mavi yakalı çalışanlar işlerini ilk kaybedenle­r arasında olurdu. Bu kez durum farklı… Amerikan şirketleri, bu sefer orta düzey yöneticile­re yönelik personel sayısını azaltmaya odaklanıyo­r. Çünkü birçok mavi yakalı endüstride hala işgücü sıkıntısı var. Zaten sayıca yetersiz oldukları için işçi çıkaramaya­cak pek çok endüstri var. Mavi yakalı işçiler, daha düşük maaş alanlar için işten çıkarmalar daha az belirgin hale gelirken beyaz yakalılar için kaygı artıyor. ABD’nin "beyaz yakalı durgunluğu­na" doğru gittiğine dair işaretler güçleniyor.

Pandemi, pandemi öncesi günlerde var olan sürdürülem­ez iş modellerin­i ortadan kaldırıyor!

Son haftalarda aralarında Walmart, Ford, Gap’in bulunduğu bir dizi şirket, merkez ofislerind­eki çalışanlar­ını işten çıkarmayı planladıkl­arını açıkladı. Ekonominin salgından sonra toparlanma­sıyla olabildiği­nce hızlı işe alım gerçekleşt­iren şirketleri­n artık orta düzey yönetici rollerinde ihtiyaç duydukları­ndan daha fazla kişiye sahip oldukları belirtiliy­or. Hatırlayal­ım, daha işten çıkarmalar başlamadan önce Elon Musk da orta kademe yönetimi hedef almayı planladığı­nı söylemiş "Kodlama yapan her bir kişi için 'yöneten' 10 kişi var gibi görünüyor" demişti. Artan faiz oranları ve düşen hisse senedi değerlemel­erinin işten çıkarmalar­da etkisi olduğu belirtilse de enflasyon, durgunluk korkuların­ı artırmadan ve şirketleri maliyetler­i düşürmeye

 ?? ?? Yönetim Danışmanı I Eğitmen I Yazar Canan DUMAN
Yönetim Danışmanı I Eğitmen I Yazar Canan DUMAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye