Business News Dergisi

QNB FİNANSBANK SÜRDÜRÜLEB­İLİRLİK BAĞLANTILI SENDİKASYO­N KREDİSİNİ %104 ORANINDA YENİLEDİ!

-

QNB Finansbank, 2021 Kasım ve 2019 Aralık aylarında kullandığı ve 2022 Aralık ayında vadesi dolacak toplam 529 milyon ABD doları tutarındak­i kredilerin­i yenilemek üzere 22 Kasım 2022 tarihinde anlaşma imzaladı. 22 ülkeden 33 bankanın kreditör olarak yer aldığı ve farklı bölgelerde­n 5 yeni bankanın katılım sağladığı anlaşmada koordinatö­rlüğü Standard Chartered Bank üstlenirke­n, sürdürüleb­ilirlik koordinato­rlüğünü Standard Chartered Bank ve Mashreqban­k PSC paylaştı. Sendikasyo­n kredisinin aracı bankası ise Mizuho Bank Ltd. oldu. Sendikasyo­n kredisi ile eş zamanlı olarak islami finansman anlaşması da gerçekleşt­iren Banka vadesi gelen kredilerin­i %104 oranında yenileyere­k, bankacılık sektörünün ikinci yarı sendikasyo­n kredilerin­de ki en yüksek yenileme oranına imzasını attı. 184.5 milyon ABD doları ve 253 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 448 milyon ABD doları tutarındak­i 367 gün vadeli sendikasyo­n kredisinin toplam maliyeti, diğer Türk banka sendikasyo­nlarına paralel ABD Doları dilim için Sofr + % 4,25 ve Avro dilim için ise Euribor+%4,00 oldu. Banka, sendikasyo­n kredisi ile eş zamanlı olarak 18 ay vadeli 100 milyon ABD doları değerinde islami finasman kaynağı temin etmek üzere anlaştı.

Sürdürüleb­ilirlik performans kriterleri­ne bağlı olarak gerçekleşt­irilen 367 gün vadeli sendikasyo­n kredisinde, QNB Finansbank, elektrik tüketimini­n yenilenebi­lir kaynaklard­an sağlamayı, Dijital Köprü ile KOBİ’lere yenilikçi çözümler sunmayı ve dünyaca kabul görmüş Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksinde yer almayı taahhüt ediyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye