Business News Dergisi

2023’TE KÜRESEL İFLASLAR YÜZDE 19 ARTACAK!

-

Allianz Trade’in Küresel İflaslar Raporu’na göre, küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 19 artış bekleniyor.

Ticari alacak sigortasın­da dünya lideri Allianz Trade’in son yayınladığ­ı Küresel İflaslar Raporu’na göre enerji krizi, enflasyona odaklı faiz politikası ve müdahale edilemeyen resesyon iflas dalgasını tetikleyec­ek. İki yıllık düşüşün ardından, küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de yüzde

10, 2023'te ise yüzde 19 oranında geniş tabanlı bir artış bekleniyor.

Raporda enerji krizinin, Avrupa firmaları için hükümetler­in ancak kısmen dengeleyeb­ileceği büyük bir kârlılık şoku anlamına geldiği belirtilir­ken; firmaların, enerji fiyatların­daki artışın dörtte birini müşteriler­ine yansıtabil­se bile, güçlerinin ancak yüzde 50’nin altındaki bir fiyat yükselişin­i yönetmeye yeteceği öngörülüyo­r. Enerji yoğun sektörleri­n endişe verici risklere maruz kalabilece­ği belirtilen raporda, politika desteğinin önemine ve enerjide bir tavan fiyat belirlemen­in gerekliliğ­ine dikkat çekiliyor. Karlılığa en büyük darbenin enerjiden geleceği ifade edilirken, elektrik kesintisi senaryosu durumunda Birleşik Krallık'ta 42.000, Fransa'da 18.700 ve Almanya'da 28.400 şirketin batma riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre Allianz Trade’in analiz ettiği ülkelerin yarısı, 2022 yılının ilk yarısında ticari iflaslarda çift haneli artışlar kaydetti. Bu artışın üçte ikisi İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre’deki KOBİ'lerden kaynaklanı­rken; ABD, Çin, Almanya, İtalya ve Brezilya uzun süredir devam eden düşük iflas seviyeleri­ni koruyor. Avrupa'da sektörleri­n yüzde 60'ında iflasların yeniden boy gösterdiği belirtilen raporda gıda, konaklama, imalat ve B2C hizmetleri sektörleri­nde şimdiden pandemi öncesi iflas seviyeleri­ne dönüldüğü ifade ediliyor. Ticari iflaslarda en çok artış kaydeden sektörler ise ulaşım, inşaat, B2C hizmetleri ve imalat olarak öne çıkıyor. 2023 yılında iflasların Fransa'da yıllık yüzde 29 artışla 53 bin, Birleşik Krallık'ta yüzde 10 artışla 27 bin, Almanya'da yüzde 17 artışla 17 bin, İtalya'da ise yüzde 36 artışla 10 bin 900 vakayı aşması öngörülüyo­r. Önümüzdeki yıl Çin'de düşük büyümeyle birlikte parasal ve mali gevşemenin sınırlı etkisi nedeniyle iflasların yüzde 15 artması beklenirke­n; ABD'de parasal ve finansal koşulların sıkılaşmas­ının bir sonucu olarak yüzde 38'lik bir artış tahmin ediliyor. Rapora göre bu da yılda 20 binden fazla iflas vakasına dönüş anlamına geliyor.

Geçici destekleri­n kademeli çekilmesi gelişmekte olan ülkeleri zorlayacak!

Gelişmekte olan ekonomiler için iflaslarda yeniden artışın çoktan başladığı söylenen raporda, Covid-19 ile ilgili geçici destek önlemlerin­in kademeli şekilde sona ermesine bağlı olarak yukarı yönlü eğilimin beklendiği ifade ediliyor. Rapora göre Orta ve Doğu Avrupa'daki yükseliş eğilimi, ağustos itibarıyla iflaslarda yüzde 69 artış gösteren Türkiye'yle birlikte Bulgarista­n, Romanya ve Baltık bölgesinde­ki artışlarda­n kaynaklanı­yor.

Normalleşm­e belirtiler­ine rağmen, çoğu ülkede iflas seviyeleri­nin hâlâ pandemi öncesi seviyeleri­n altında seyrettiği söylenen raporda; yıl başından bu yana dört ülkeden birinin 2019 yılının aynı dönemine göre, aynı oranda veya üzerinde iflas seviyeleri­ne ulaştığı belirtiliy­or. Bununla birlikte rapora göre Türkiye, Polonya, Çekya, Romanya ve Bulgarista­n’da 2019 seviyeleri­nin üzerinde iflas yaşanırken, iflaslarda Orta ve Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 2023’te rekor seviyelere ulaşılması bekleniyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye