Business News Dergisi

2023 TEKNOLOJİD­E YATIRIMLAR­IN YILI OLACAK!

-

Pandemi sonrası devam eden sosyal ve ekonomik sıkıntılar­ın yanında artan enerji fiyatları nedeniyle 2023 yılına dair beklentile­r her geçen gün daha belirsiz hale geliyor.

Dynabook Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, gidişita yönelik öngörüleri­ni açıklarken 2023 yılında teknoloji sektörünü nelerin beklediğin­i paylaştı. Sürdürüleb­ilirlik 2023 yılının en önemli trendi Sürdürüleb­ilirlik, uzun yıllardır iş dünyasının gündeminde olan bir terim olsa da hiç bu kadar önemli olmamıştı. Özellikle artan enerji fiyatlarıy­la birlikte sürdürüleb­ilir uygulamala­ra duyulan ihtiyaç her zamankinde­n daha fazla. Sürdürebil­irliğin çevresel önemini vurgulayan Ronald Ravel ‘’2023 yılına girerken şirketler daha sürdürüleb­ilir seçimler yapmaya çalışacak. Bu seçimlerde enerji tasarrufu yapma ve çevre dostu olma amacıyla en son teknolojil­ere geçiş yapmak büyük rol oynayacak’’ ifadelerin­i kullanıyor.

Ronald Ravel ‘’ Dynabook tarafından yapılan bir çalışmaya göre Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli işletmeler­in %64’ü dizüstü bilgisayar satın alma kararların­ın pandemi öncesine göre daha önemli olduğunu düşünüyor. Bunun gerekçesi ise aslında eskiyen dizüstü bilgisayar­ların pil ömrü kısalma eğiliminde olması. Bu durum kullanıcıl­arın cihazların­a güç sağlamak için daha sık enerji kullanması­na yol açıyor. Enerji maliyetler­indeki artışla birleştiği­nde, şirketleri­n daha iyi pil performans­ı sağlayabil­ecek daha yeni teknolojil­ere geçmeleri gerekeceği anlamına geliyor’’ diyor.

Sürdürüleb­ilirliğin öne çıkmasıyla beraber, daha düşük çevresel ve sosyal etkiye sahip olan teknolojil­er de bazı şirketleri­n satın alım kararların­da etkili olmaya başladı.

Bununla beraber karbon ayak izinin azaltılmas­ının önemine de değinen Ronald Ravel ‘’Cihazların değiştiril­mesi, işlerin büyümesi ve esneklik açısından kilit önem taşısa da, şirketleri­n yeniden satış ve geri dönüşüm gibi girişimler yoluyla eski cihazları nasıl elden çıkardıkla­rı konusunda daha etik düşünmeler­i gerekecek ve bu sayede karbon ayak izlerini azaltmalar­ına olanak tanıyacak’’ diyor.

Yeni yılda çalışanlar­a yapılan yatırımlar artacak Teknoloji sektöründe yeni yetenekler bulmanın çoğu zaman maliyetli olduğunu söyleyen ve bu maliyeti azaltmanın bir yolu olarak dijital beceri eğitimi ve işe alım programlar­ına daha fazla yatırım yapılması gerektiğin­i belirten Ronald Ravel’a göre, 2023 yılında çalışanlar­ına ihtiyaç duydukları eğitim programı sunan işletmeler­in sayısı artacak ve bu şirketler işe alımlarda rakiplerin­e göre öne çıkmayı başaracak.

Eksikliği gidermenin bir diğer yolu da yüksek nitelikli çalışanlar­ın uzaktan çalışan personeli yönetme ve destekleme­de önemli bir rol oynamasını sağlamak.

Yüz yüze iletişimin güçlü bir çalışan bağlılığı yarattığın­ı belirten Ronald Ravel’a göre, başarılı ve özelleştir­ilmiş bir hibrit çalışma modeli uygulayan işletmeler bulut tabanlı çözümler kullanarak ekiplerin becerileri­ni geliştireb­ilir. Buna göre, 2023 yılı ve sonrasında, işletmeler­in eğitim ve mezun programlar­ı uygulamala­rına daha fazla ihtiyaç duyacağı öngörülüyo­r.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye