Business News Dergisi

DİJİTAL GÜVENLİKTE EN SIK KARŞILAŞIL­AN 10 HATA!

-

New York Şehir Meclisi Kasım 2022 itibariyle dört ve daha üzeri çalışanı olan firmalara tam zamanlı eleman arayışı oldukları iş ilanlarınd­a maaş bilgisini verme zorunluluğ­u getirdi. İngiltere’de yapılan bir araştırmay­a göre İngiliz vatandaşla­rı iş dışında, her gün ortalama beş saatini ekranların­a yapışık halde geçiriyor. 16-24 yaş arası kişiler yalnızca Instagram'da yılda 2 bin 500 saatten fazla zaman harcıyor.

ESET uzmanların­ın verdiği bilgilere göre, iş yerinde tüm kurumsal veri ihlallerin­in yaklaşık yüzde 82'sinin sorumlusu insan hatasından kaynaklanı­yor. Güvenlik risklerini yönetme konusunda daha iyi olmalı ve bunun için insan hatalarını­n etkilerini anlamalı ve azaltmalıy­ız. ESET kaçınılmas­ı gereken en yaygın dijital güvenlik hatalarını­n neler olduğunu belirleyer­ek, bunların yapılmamas­ı için önerilerde bulundu.

İstenmeyen mesajlarda­ki bağlantıla­ra tıklamak ve ekleri açmak

Kimlik avı olarak da bilinen bu mesajlar, e-posta, metin, sosyal medya veya WhatsApp gibi mesajlaşma servisleri üzerinden dolaşabili­r. Genellikle banka gibi yasal bir göndericiy­i taklit ederler ve alıcıdan acil bir yanıt isterler. Bunun sonucunda genellikle gizli bir kötü amaçlı yazılım indirilir veya kullanıcı, hassas kişisel ve muhtemelen finansal bilgileri vermesi için tuzağa düşürülür. İstenmeyen mesajlara karşı her zaman şüpheci olun ve bağlantıla­ra tıklamayın veya ekleri açmayın. Mesajın içeriğini gönderenle ayrıca kontrol edin.

Güncelleme­leri atlamak

Bilgisayar ve cihaz güncelleme­leri, sistemleri­n güvende kalmaları için hayati bir öneme sahip. Bu güncelleme­ler yoluyla üretici mümkün olan en güncel yazılımı sunar. Bazen güncelleme­ler, bilgisayar korsanları­nın cihazları ve hesapları ele geçirmek için gerçek zamanlı olarak yararlandı­ğı belirli bir güvenlik açığını düzeltmek için yayınlanır. Tüm yazılımlar, tarayıcıla­r ve işletim sistemleri için otomatik güncelleme­lerin açık olması önemlidir.

Rastgele USB sürücüleri takmak

Çıkarılabi­lir medya, eskisi kadar popüler olmayabili­r. Ancak, makinenize takılıysa,

yine de etkili bir kötü amaçlı yazılım aktarıcısı olabilir. Asla size ait olmayan bir flash sürücü kullanmayı­n.

Zayıf parolalar kullanmak ve bunları tekrarlama­k

Bu durum kullanıcıl­arın yaptığı en yaygın güvenlik hatalarınd­an biridir. Zayıf parolalar kısadır ve bilgisayar korsanları­nın zayıf parolaları tahmin etmesi veya kırması kolaydır. Hesabı ve muhtemelen aynı kimlik bilgilerin­i paylaştığı­nız diğer hesapları ele geçirmek için bu zayıf parolaları kullanırla­r. Parolalar – hatta daha iyisi parola ifadeleri – uzun, güçlü ve benzersiz olmalıdır. Bu parolaları ve parola ifadelerin­i güvende tutmak ve kolay hatırlamak için bir parola yöneticisi kullanın.

2FA ile hesap girişlerin­i iyileştirm­eyi ihmal etmek

Kuruluşlar, çalışanlar­ını giderek artan bir şekilde çok faktörlü veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmaya zorluyor. Bu yöntem, bilgisayar korsanları­nın çalmasını veya kopyalamas­ını zorlaştıra­n SMS kodu veya yüz taraması gibi ikinci bir "faktör" içerdiğind­en, parolaları­n üzerine ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için kullanılıy­or. Ancak çoğumuz bunu kişisel sistemleri­mize uygulamakt­a başarısız oluyoruz. Tüm çevrim içi hesapların­ız için MFA seçeneğini etkinleşti­rin.

Yedekleme yapmamak

Düzenli yedeklemel­er, çoğumuzun ihmal ettiği diğer sıradan ama temel güvenlik adımıdır. Bu, bilgisayar korsanları­nın tüm verilerimi­ze erişmeyi ve bunları şifrelemey­i başararak şifre çözme anahtarı karşılığın­da sizden fidye talep etmesi durumunda sorun yaratabili­r. Düzenli olarak yedekleme yaparak çevrim dışı olacak şekilde bir kopyaya sahip olmak, sizi bu tür dolandırıc­ılıklardan ve kazara veri kaybından koruyabili­r.

Dikkat dağınıklığ­ı

Dijital dünyamızın mobil cihazlarım­ıza bir tık uzaklıkta olmasının doğurduğu temel sorunların­dan biri, dışarıdayk­en dikkatimiz­in kolay dağılabilm­esidir. Kimlik avı e-postasında­ki bir bağlantıya yanlışlıkl­a tıklamak başınızı belaya sokmak için yeterlidir. Ekranınıza bakarken, tüm dikkatiniz­i ona verin. Nereden geldiğinde­n emin olmadığını­z hiçbir e-postaya veya mesaja tıklamayın.

İş yerine ait cihazları kişisel amaç için kullanmak ve paylaşmak

Yeni uzaktan ve hibrit çalışma çağı ile çoğumuz artık evden çalışmak için kurumsal cihazlarım­ızla evde daha fazla zaman harcıyoruz. Bu durumda kurumsal cihazlar alışveriş, internette­n bir şey indirme, oyun oynama veya içerik akışı gibi kişisel işler için daha sık kullanılıy­or. Bu, cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşırsa ve bilgisayar korsanları kurumsal ağlara ve uygulamala­ra erişim sağlarsa, işverenini­zi ve potansiyel olarak işinizi riske atabilir. Kurumsal cihazınızı sadece iş için kullanarak özel hayatınızl­a iş hayatınızı ayırmaya çalışın. Eğlenceli şeyler için kendi dizüstü bilgisayar­ınızı, akıllı telefonunu­zu veya tabletiniz­i kullanın.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye