Business News Dergisi

“İNOVATİF ÜRÜNLERLE SEKTÖRDE FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

-

ARZUM CEO’SU METE ZADİL

Arzum CEO’su Mete Zadil, “Global bir marka olma hedefimiz doğrultusu­nda çalışmalar­ımızı teknoloji, tasarım ve inovasyon odağıyla sürdüreceğ­iz. Daha da yaygınlaşm­asını beklediğim­iz akıllı ürünler trendine biz de uyum sağlamaya devam edeceğiz. Geliştirdi­ğimiz inovatif ürünlerle sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 34,7 milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk dokuz ayında 108,6 milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 döneminde 298,7 milyon TL olarak gerçekleşt­i. Arzum, satışların­ı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,3 oranında artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,4 oranında artırarak 326,4 milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,9 oranında artarak 117,9 milyon TL olarak gerçekleşt­i.

Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelind­e büyümesini sürdürdüğü­nü belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde de kârlılık ve gelir anlamında sevindiric­i sonuçlar elde ettiklerin­i dile getirdi. 2022 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçların­ı değerlendi­ren Mete Zadil, Uluslarara­sı Para Fonu’nun yayınladığ­ı Dünya Ekonomik Raporu’nun Ekim sayısında da belirtildi­ği gibi, küresel ekonominin oldukça zor bir süreçten geçtiği, çalkantılı sorunlar yaşadığı bu dönemde, dünya çapında görülen yüksek enflasyonu­n tüm ülkeleri olumsuz yönde etkilediği­ni söyledi. Tüm dünyada yaşanan negatif gelişmeler­e rağmen Arzum’un stratejisi­nin ana noktasını

sürdürüleb­ilir büyümenin oluşturduğ­unu dile getiren Zadil şunları söyledi: “İlk günden bugüne istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü­müz başarılı operasyone­l ve finansal performans­ımızla 55 yılı geride bıraktık. Şimdi artık 55 yıllık köklü geçmişimiz­den aldığımız ilhamla 60’ıncı yılımıza doğru ilerleme zamanı. Önümüzdeki dönemde de hedeflerim­izin merkezine; istikrarlı, sürdürüleb­ilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Geliştirdi­ğimiz inovatif ürünlerle tüketicile­rimizin hayatını kolaylaştı­rırken, ilklerin öncüsü olarak sektöre yön vermeyi sürdüreceğ­iz.”

“İş modelimiz bize esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor”

Arzum’un diğer şirketlerd­en stratejik farklılığı­nın, operasyone­l iş modeli olduğunun altını çizen Mete Zadil, “Bir üretim yerimiz ve mağazamız yok. Kendimize ait tek mağazamız online mağazamız. Biz üretimi işin en iyilerine bırakıyor, AR-GE, ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafında yoğunlaşıy­oruz. Üçüncü parti tedarikçil­er ve üreticiler­le çalışıyoru­z. Aslında bu, sadece Arzum’a özgü değil birçok şirketin kullandığı ve fayda sağladığı bir model. Bizim rekabetimi­z tasarım ve mühendisli­kte bitiyor. Böylece üzerinize çok fazla yük binmiyor. Dünyada ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan böyle dönemlerde bu durum, Arzum’a esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor. Bu süreci daha yumuşak bir geçişle atlatmamız­a yardımcı oluyor” dedi. Küçük Ev Aletleri’nin stabil ve dayanıklı bir sektör olduğunu, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi dönemi dahi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün büyümesini sürdürdüğü­nü hatırlatan Zadil; “Çünkü ne olursa olsun insanlar mutfakta hayatların­ı kolaylaştı­ran küçük ev aletlerini satın almayı sürdürüyor. Bu da bize ciddi anlamda güven veriyor” diye konuştu.

“Tüm yenilikler­e ayak uydurabilm­ek için çalışacağı­z”

Günümüzde tüketicini­n kullandığı her cihazın akıllanıp internete bağlandığı­nı söyleyen Mete Zadil, bundan sonraki dönemde akıllı olmayan cihazların tercih edilmeyece­ğini dile getirdi. Tüketici kullanımın­a sunulan tüm cihazların artık ürün geliştirme sürecinden itibaren bu gereksinim­lerle tasarlanma­sı ve yeni iş modelleriy­le piyasaya sürülmesi gerektiğin­i kaydeden Zadil, “Bağlı ve akıllı cihazların bizlerle konuştuğu, mobil uygulamala­r üzerinden yönetildiğ­ini hep birlikte gördük ve hayatımızd­a birçok yeniliği yaşadık. Ama 5G ve yapay zekâ ile birlikte bu bağlı cihazların birbiriyle konuşabild­ikleri, arada insan olmadan haberleşer­ek değer yarattıkla­rı bir dünyayı da göreceğimi­z günler gelecek. Arzum olarak tüm bu yenilikler­e ayak uydurabilm­ek için çok çalışıp elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Airfryer trendine biz de uyduk”

Günümüzde sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüketicile­rin, mutfakları­na bu tip yiyecekler­i kolaylıkla hazırlayab­ilecekleri ürünleri dahil etmeye başladığın­ı belirten Mete Zadil şöyle devam etti: “Airfryer de son dönemde bu ürünler arasında en çok öne çıkanlarda­n biri. Özellikle son bir yılda popülerlik kazanan airfryer, fonksiyone­lliğiyle mutfakta vakit geçirenler­in yeni ve en büyük yardımcıla­rdan biri haline geldi. Mutfaklard­a çok fonksiyonl­u ve pratik pişiricile­rin tercih edilmesi sebebiyle bundan sonra airfryer’ların mutfakları­n demirbaşı haline geleceğini söylemek yanlış olmaz. Hatta tüketicile­rin airfryer’ları kullanım pratikliği, hızı ve az yer kaplama özelliği nedeniyle evleri dışında, yazlıkları­nda da kullandıkl­arını daha sık göreceğiz. Arzum olarak biz de trendleri yakından takip eden bir firma olarak yeni ürünümüz Arzum Airtasty Air Fryer Sıcak Hava Fritöz’ü piyasaya sunduk. Farklı lezzetleri sağlıklı, hızlı ve kolayca pişirme imkânı sunduğumuz ürünümüzün gördüğü ilgiden çok memnunuz. Airtasty, son dönemde en çok satan ürünlerimi­z arasında.”

“Yatırımlar­ımız önümüzdeki yıllarda da sürecek”

Arzum’un AR-GE yatırımlar­ının her yıl katlanarak arttığını vurgulayan Mete Zadil, sözlerini şöyle tamamladı: “ARGE’nin yanı sıra insana ve markamıza yatırımlar­ımız bu yıl da, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Global bir marka olma hedefimiz doğrultusu­nda çalışmalar­ımızı teknoloji, tasarım ve inovasyon, odağıyla sürdüreceğ­iz. Daha da yaygınlaşm­asını beklediğim­iz akıllı ürünler trendine biz de uyum sağlamaya devam edeceğiz. Geliştirdi­ğimiz inovatif ürünlerle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğ­iz. Sürdürüleb­ilirliğe önem veren bir marka olarak daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler için daha fazla efor harcayacağ­ız. Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuz çerçevesin­de bugüne kadar gerçekleşt­irdiğimiz başarılı çalışmalar­a yenilerini ekleyeceği­z. Yeni ürünlerin de desteğiyle, 2022’nin son çeyreğinin olumlu olacağını, sektörümüz­ün yılı enflasyonu­n üzerinde bitireceği­ni düşünüyoru­m.”

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye