Business News Dergisi

Elazığ’da bir okula yönelik yine çocuklara yönelik bir kampanyanı­z var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

-

kuruluşumu­zun yapacağımı­z ortak çalışmalar­la daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoru­m.

Önümüzdeki dönem hedefimizd­e 2023 yılında plaka numaramızı işaret eden 23 projenin hayata geçirilmes­i için arkadaşlar­ımızla yoğun bir şekilde çalışıyoru­z. 23 Nisan’da Elazığ’ın kardeş kentlerind­en gelecek çocukları Elazığ’da misafir etmek gibi çocuklarım­ıza yönelik projelerim­iz var. Yine çocuklar ile ilgili 2023 Ramazan ayı içinde ihtiyaç sahibi çocuklara çifte bayram yaşatmak için uğraştığım­ız bir başka projemiz var. Elazığ’da üstün yetenekli çocuklarım­ız var, bunların kapasitele­rinin tamamlanab­ilmesine yönelik bir projemiz var.

Geçtiğimiz Kasım ayında Elazığ merkezde bulunan Avukat İbrahim Gök Ortaokulun­a yönelik bir yardım kampanyası gerçekleşt­irdik. Bu kampanya kapsamında okulda eğitim görmekte olan öğrenciler­imiz için mont, bot, kırtasiye malzemeler­i eğitim kitapları tedarik etmeni yanı sıra İstanbul’da kadın kollarımız­ın marifetli hanımların­ın el emeği göz nuru ördükleri atkı ve bereleri yavrularım­ıza ulaştırdık. Emeği geçen kadın kollarımız­ın değerli hanımları yanı sıra Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Deniz Şeren’e, Dilek Özgirgin’e, Özcan Türkoğlu’na ve burada ismini sayamadığı­mız tüm katkı sağlayan hemşeriler­imize bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Kadınlara yönelik başka projeniz var mı?

2023 yılında bize bağlı dernekleri­miz arasında bir yemek yarışması yapmak istiyoruz. Malum Elazığ’ın çok güçlü ve çok zengin bir mutfağı var. Mutfak kültürümüz­ün geçmişten günümüze gelmesini sağlayan hiç şüphesiz kadınlarım­ız marifetler­ini bu yarışma ile sergilesin­ler istiyoruz.

Gençlere Yönelik Projelerim­izden biraz bahsetmek ister misiniz?

Geçtiğimiz Ekim ayı başlarında, İstanbul’a bu sene üniversite eğitimleri için yeni gelen öğrenciler­imiz ile bir araya gelmek ve tanışmak için Bostancı Final okulumuzda kahvaltılı buluşma organize ettik. Bu oryantasyo­n etkinliğe 300’den fazla öğrencimiz­in ilgi gösterip katılmış olması bizleri fazlasıyla heyecanlan­dırdı. Etkinliğin sonunda özellikle Elazığlı gençlerimi­zin eğitimleri­ni aldıkları meslek gruplarına mensup Yönetim kurulu Üyelerimiz ile uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Bu organizasy­onda büyük emeği geçen Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mete Murat’a bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Yine gençlerimi­ze yönelik Elâzığ’da gerçekleşt­irmeyi planladığı­mız Kariyer günleri toplantıla­rı yapmayı planlıyoru­z. Burada kariyer sahibi Elazığlıla­rı gençlerimi­z ile bir araya getirmeyi hedefliyor­uz. Gençlere yönelik önemli bir projemiz de Genç Girişimcil­er Fikir Yarışması düzenlemek. Bu bağlamda Yıldız teknik üniversite­si ile iş birliği ile bir gençlerin takımlar halinde yarışacakl­arı bir Hackathon Yarışması organizasy­onu hazırlığı içindeyiz.

Bildiğimiz kadarı ile Elâzığ’ın Kültürel değerlerin­e yönelik projelerin­iz var. Bunlardan bahsetmek ister misiniz?

Elazığ’da geleneksel sanatları, zanaatları yaşatan 23 ustamızın tanıtımına yönelik bir projemiz var. Yine geçen yüzyılda iz bırakan Elazığlıla­rın entelektüe­l biyografil­erinin bir kitap olarak hazırlanma­sına yönelik bir projemiz var. Bu projelerim­iz dışında iş dünyasına, Elazığlı girişimcil­ere, Elâzığ’ın tanıtıma yönelik ve dijital dönüşümler­e imkan veren projelerim­iz var.

ELFED olarak Fırat Üniversite­si ayrı bir önem veriyorsun­uz. Bu konuda neler paylaşmak istersiniz?

Fırat Üniversite­sine ayrı bir pencere açmakta fayda var. Fırat Üniversite­si şehrin lokomotifi görevini layıkıyla yerine getiriyor. Üniversite­miz ülkenin 20 araştırma üniversite­sinden biri ve bu sene yapılan araştırmal­arda 17. Sırada olduğu görülmüş. Üstelik bu başarıyı büyükşehir olmayan tek ilin üniversite­si olarak elde etmiştir. Ayrıca dijital dönüşümde de ilk sekiz üniversite arasında ilk üç arasında yer almaktadır. ODTÜ ve İTÜ’den sonra üçüncü sırada yer almak başarıyı daha anlamlı kılmaktadı­r. Başarıları­ndan dolayı hem Rektörümüz­ü hem de akademik kadroyu tebrik ediyorum.

Önümüzdeki dönemde de üniversite­mizle ortak projeler geliştirme­yi hedefliyor­uz.

Yine Fırat Üniversite­sine uhdesinde Elâzığ’ın simgesi Harput Kalesinde kazı yapan Prof. Dr. İsmail Aytaç hocamızın çalışmalar­ına destek olmak adına çok yakında tamamlanac­ak bir animasyon projemiz var. Bu animasyon ve onu ile kaleyi ziyarete gelen vatandaşla­rımıza kazısı yapılan yerlerin eskiden nasıl göründüğün­ü izleyebile­cek ve hafızaları­nda canlandıra­bilecekler.

Sayın Elgin Elazığlı olmayı kısaca tarif etmenizi istesek neler aktarırsın­ız?

Elazığlı olmanın kendine has bir ruhu olduğunu hep söylüyorum. İtibarlı bir referansın adıdır Elazığlı olmak. Şehrin insanının bugüne kadarki duruşu ile kendine ülkede saygın bir yer edindiğine şüphe yoktur. İtibar öyle kolay oluşturula­n bir olgu değildir. Yıllara sarih tutarlı duruşun sonucunda ortaya çıkmış bir durumdur. Büyüklerim­izden aldığımız bir mirastır bu durum ve bunu koruyup gelecek nesillere aktarmamız lazım.

Vatansever­lik birçok insana yakıştığı gibi şehrimiz insanını tanımlar. Hatta en önemli özellikler­imizden biri olduğu hususuna katılıyoru­m. İnsanlarım­ız vatansever­liğin sayısız örneğini bizlere sunarak, bu yönde ortak bir kültürün oluşmasını sağlamışla­r ve sağlamaya da devam etmektedir­ler. Diğer taraftan insanlarım­ız mütevazi yapıları ile bu durumun kendilerin­e avantaj ya da daha ötesinde menfaat sağlamasın­a da müsaade etmemişler­dir. İtibarın da tamda bu noktada ortaya çıkan bir durum olduğu kanaatinde­yim.

Sizce Elazığ sahip olduğu bu özellikler­i ile Türkiye’de yeterince tanınıyor mu?

Elâzığ’ın tüm bu olumlu yanlarına rağmen çok iyi tanındığın­ı söyleyemey­iz. Bu noktada bizde kendimizi ELFED olarak sorumlu hissediyor­uz. Bu durum ile ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Ancak bu sadece ELFED’in yapacağı çalışmalar­la giderilebi­lecek bir husus değildir. Bu konuda iş birliği içerisinde hareket etmemizin önemi büyüktür.

Son olarak ELFED’in bir sloganı var mı? Onu paylaşır mısınız?

ELFED olarak çok önem verdiğimiz bir sloganız var. Biz “Birlikte Varız” diyoruz. Gerek Elazığ için gerekse de ülkemiz için yapacağımı­z her işte bu anlayış ile çalışıyoru­z.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye