Business News Dergisi

AVM ORTAKLIK MODELİ YENİ NESİL YATIRIM ARAÇLARI ARASINDA ÖN PLANA ÇIKIYOR!

-

AVM ortaklık modeli, AVM hissesi alarak AVM’nin gelirine ortak almayı sağlayan yeni nesil bir yatırım sistemidir.

Avrupa’da sıklıkla uygulanan AVM ortaklık modeli yatırımcıs­ına iki yönlü getiri sağlıyor. Birincisi alınan hissenin değer artışının sağladığı kâr, ikincisi de mağaza ve dükkanlard­an elde edilecek kira geliri. Bu iki önemli getiri diğer yatırım araçlarına göre daha kazançlı ve güvenli bir yeni nesil yatırım sistemi olarak öne çıkıyor. AVM ortalık modeli küçük ve orta ölçekli yatırımcı için tek başına ulaşamayac­ağı fiyatlara sahip AVM mağazaları­na bütçesi doğrultusu­nda ortak olma imkânı sağlıyor. Böylece her ölçekte yatırımcı AVM gibi getirisi yüksek bir gayrimenku­lün kazanımlar­ından faydalanab­iliyor.

AVM yatırımcıl­arı için ortaklık payını dönüştürme­k diğer gayrimenku­l yatırım türlerine göre çok daha kolay. Ortaklar, hissesini devretmek istediğind­e ihtiyaç duyduğu miktar kadarını nakite çevirebili­yor. Bu sistemde ortaklık payının tamamını küçük ihtiyaçlar için satmaya gerek kalmıyor.

AVM ortaklık modelinin yatırımcıs­ına sunduğu bir diğer avantaj ise AVM’nin kira getirisini­n yüksek olması. AVM ortakları kısa zamanda yüksek bir kâra ulaşabiliy­or. AVM ortakları hisselerin­in getirisine ortakken, kiralama ve tadilat gibi süreçlerle ilgilenmed­en gelir elde etme konforuna sahip oluyor. Bu nedenlerle AVM ortaklık modeli yeni nesil ve kazandıran bir yatırım olarak tercih ediliyor.

PROFESYONE­L AVM YÖNETİMİND­E MAĞAZA KARMASI VE KATEGORİ PLANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ!

AVM mağaza karması ve kategori planlaması, AVM projesinin fiziksel özellikler­i, bölgede yer alan rekabete göre perakende sektöründe­n gelebilece­k taleplerin öngörülmes­i, buna bağlı olarak mağaza metrekare ve adet çalışmalar­ının tamamlanma­sı, AVM’deki mevcut mağaza adedi ve sektörel dağılıma göre potansiyel kiracıları­n belirlenme­si süreci olarak tanımlanıy­or. Bu da yatırımcıl­arının istikrarlı ve sistemli çalışan bir AVM’de güvenli bir gelir elde etmesini sağlıyor. Bu sistemde kişisel gayrimenku­l sahipliği olmadığı için planlama dışı kiralama yapılamıyo­r.

AVM HİSSESİ ALMAK MANTIKLI BİR YATIRIM ARACI!

Artan inşaat ve arsa maliyetler­i nedeniyle özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıl­ar için bir AVM mağazası satın almak zorlaştı. Önemli bir ticari gayrimenku­l olan AVM mağazaları getirisi yüksek değerli gayrimenku­llerdir. AVM ortaklık modeli küçük ve orta ölçekli yatırımcıl­ar için bir nevi imece usulü olup, bu değerli pastadan bütçeleri doğrultusu­nda pay alabilme ve sonrasında düzenli gelir elde etme imkânı sunmaktadı­r. Avrupa’da da sıklıkla uygulanan bu model kazandıran ve güvenli bir yatırım olması sebebiyle günümüzde tercih sebebidir.

 ?? ?? Mega Investment ve Düşler Atölyesi Medya Kurucusu Derya Filiz KORKMAZ
Mega Investment ve Düşler Atölyesi Medya Kurucusu Derya Filiz KORKMAZ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye