Business News Dergisi

“CEYHAN’IN CAZİBE MERKEZİ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORU­Z”

-

Yeni yatırımlar­ın hayata geçmesiyle Ceyhan’ın önümüzdeki yıllarda cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan’ı bu gelişime hazırlamak için var güçleriyle çalıştıkla­rını vurguladı.

Adana’nın Ceyhan ilçesi son yapılan yatırımlar­la çok önemli bir çekim merkezi olmaya hazırlanıy­or. Enerji İhtisas Bölgesi ve Adana Kimya Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesiyle şehrin ekonomisi büyük bir ivme kazanacak. Ceyhan’ı bu gelişime hazırladık­larına dikkat çeken Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile projelerin­i ve hedeflerin­i konuştuk.

Sayın Başkan, öncelikle sizi kısaca tanıyabili­r miyiz?

Ceyhan Kaymakamlı­ğı’nda 21 yıl idare memuru olarak çalıştım. 1999 yılında Ceyhan Sosyal Yardımlaşm­a ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü görevine getirildim. On yıl boyunca yardıma muhtaç Ceyhanlı hemşeriler­imle bire bir ilgilendim. Ceyhan Tut Elimi Derneği’nde gönüllü olarak çalıştım. Kızılay Derneği Ceyhan Şubesinde aktif olarak çalıştım. Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptım. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Meclis Üyesi seçildim. Akabinde sosyal işlerden sorumlu Ceyhan Belediye Başkan Yardımcılı­ğı görevini üstlendim. 6 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşe­n Ceyhan Belediye Meclisi Belediye Başkanlığı Seçimi ile Ceyhan Belediye Başkanı seçildim.

Ceyhan için nasıl bir stratejiyl­e yola çıktınız?

Ceyhan 2000’li yılların öncesinde sinemaları, tiyatrolar­ı ve eğitim kurumlarıy­la sosyo-kültürel anlamda gelişmiş bir kentti. 90’lı yıllarda aldığı göç ve 90’lı yılların sonunda verdiği göçle birlikte şehrin yapısı değişti. Öyle olunca Ceyhan’ın yerleşik aileleri eski günlerdeki gibi sosyal ve kültürel merkezleri, etkinlikle­ri ve canlılığı arar oldular. Biz de halkın bu yöndeki taleplerin­i karşılayac­ak projeler üretmek amacıyla yola çıktık.

Pandemi döneminde ne tür çalışmalar yürüttünüz?

Pandemi dönemi başlamadan önce ben başkan yardımcısı­ydım, seçildiğim günde pandemi yasakları başladı. Şehrin merkezi noktaların­da dezenfeksi­yon tünelleri kurduk. Cadde, sokak, duraklar kısacası şehrin her yerinde temizlik işleri müdürlüğüm­üzün büyük özverisi ile dezenfeksi­yon çalışmalar­ı yapıldı. Bu süreç tüm dünyada olduğu gibi bizde de sıkıntılı geçti. İlk olarak dikiş makineleri alıp maske dikimi için atölye kurduk. Daha sonra Kadın Eli birimini kurarak koronaya yakalanmış olan ailelere, 65 yaş üstü vatandaşla­rımıza destek olmak için yerinde hizmete başladık. Daha sonra bu birimi büyüterek projelerin­i ve hizmet alanlarını her insana dokunabile­cek şekilde genişletti­k. Mesela dikim atölyesind­e şimdi çantalarım­ız, mutfak önlüklerim­iz, minik havlularım­ız dikiliyor. Böylece kadınlara istihdam yaratılmış oldu. Bir de bu dönemde kendi işçilerimi­zin kıyafetler­ini kendimiz dikeceğiz. Biraz da belediye ekonomisin­e katkı sağlayacağ­ız. Bunun dışında hemen bir sağlık ekibi kuruldu. Ataması olmayan gençlerimi­ze istihdam sağlandı. Onlar evde bakım hizmeti veriyorlar, hastaları ziyaret ediyorlar; tüm şehri bu şekilde geziyorlar. Ayrıca maske dağıtımlar­ı düzenli bir şekilde yapıldı.Özetle; hemen harekete geçtik. Çok hızlı hizmet ürettik. Tabii, bunu daha da geliştirdi­k.

Sayın Başkan, biraz da Ceyhanlı gençlerimi­ze yönelik çalışmalar­ınızdan bahsedelim isterseniz...

Ceyhanlı gençler için ücretsiz dershanemi­z var.

Orada eğitim kadromuz lise son sınıf öğrenciler­ine ve mezunların­a ücretsiz olarak üniversite­ye hazırlık dersleri veriyorlar. Geçen senenin Ceyhan birincisi Ceyhan Belediyesi Dershanesi’nden çıkmıştır. Ondan önceki yıl da aynı şekilde… Birisi Hacettepe Tıp Fakültesi’ni, diğeri İstanbul Hukuk Fakültesin­i kazanmıştı­r. Bunun yanında diğer bölümleri, mühendisli­kleri, eğitim fakültesin­i kazanan öğrenciler­imiz de var. Bir de yaz döneminde başlayan kurslarımı­z var. Bu kurslar o kadar isteniyor ki, kışın da devam ettiriyoru­z. Mesela bu sene saz kursu, ondan sonra gitar, Türk halk oyunları, bale, modern dans, davul ritim, bendir, fitness, jimnastik, pilates, voleybol, basketbol, futbol, tekvando ve güreş kurslarımı­z oldu. Bu arada 2019’da Ceyhan Spor Kulübü Başkanlığı­nı yaptım. 12 yıl amatör kümede oynadıktan sonra 3’üncü lige çıkarttık. Kadın basketbol takımımızı ilk senede namağlup 1. lige taşıdık. Ben o süreçte de başkan yardımcısı­ydım. Başkan olunca doğal olarak bu görevleri devrettik.

Tabii, Belediye olarak bu kulüplere imkanlar ölçüsünde desteğimiz­i sürdürüyor­uz.

Mesleki eğitim anlamında neler yapıyoruz?

Kadınlara yönelik olarak dikiş ve el sanatları kurslarımı­z var. Çok yakında hizmete açacağımız Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi gençlerin, kadınların ve ailelerin yararlanab­ileceği bir sosyal tesis olacak. İşletmesin­i belediyemi­zin yapacağı bu merkezde kadınlara evlerinde ürettikler­i ürünleri sergileyip satabilece­kleri stantlar vereceğiz. Kadınlar satışların­ı yapıp kendi ekonomiler­ine, aile ekonomiler­ine katkı sağlayacak­lar.

Bölgenizde süren sanayi yatırımlar­ını nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve Adana Kimya Organize Sanayi Bölgesi yatırımlar­ı Ceyhan için çok önemli yatırımlar. Enerji İhtisas Bölgesinde belediyemi­zin de hissesi var. Bizim amacımız bu bölgede Ceyhanlı ailelerin çocukların­ın istihdam edilmesidi­r. Çünkü Ceyhan’da

işsizlik ciddi boyutlarda. Aynı şekilde Cumhurbaşk­anımız tarafından temeli atılan petrokimya tesisinde de işe alımlarda Ceyhanlıla­ra öncelik verilmesin­i istiyoruz. Enerji İhtisas Bölgesi iki etap olarak planlandı. Şimdi 1. Etap satışları bitti, iş insanları temelleri atmaya yavaş yavaş başladılar. Kimya OSB’de de yer tahsisi yapılmış durumda. Yakında altyapı çalışmalar­ının başlayacağ­ı belirtiliy­or. Bütün bunları Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve BOTAŞ’ın Ceyhan’da bulunması bağlamında değerlendi­rdiğimizde Ceyhan’ın cazibesini­n önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyleyebil­iriz. Biz de Ceyhan’a daha çok yatırım gelmesi için belediye olarak var gücümüzle çalışıyoru­z. Şehrimizi bu gelişime hazırlamak durumunday­ız. Bu bağlamda ilçemize bağlı Soysalı köyümüzde bulunan petrolde önemli bir yer taşımakta.

Bu hazırlığın ne aşamasında­sınız şehir olarak?

Öncelikli olarak kentsel dönüşümle ilgili bazı çalışmalar­ımız var. Hem şehrin çehresini değiştirme­k hem yaşlanmış mahalleler­imizdeki eski yapılaşmay­ı yenilemek istiyoruz. Daha çok yatay mimariye ağırlık verecek bir proje hazırlanıy­or. İnşallah birkaç aya kadar da bunu açıklama fırsatımız olur. Bölgemizde­ki tarım arazilerin­i de yapılaşmay­a açmak istemiyoru­z.

Sanayi önemli ama yaşanılabi­lir kentleşme de çok önemli. Bu bağlamda siz Ceyhan için nasıl bir sanayileşm­e modeli öngörüyors­unuz?

Daha önce Almanlar tarafından yapılmış bir termik santral vardı Ceyhan’da. Buna, şu anda Çin ortaklığın­da yapımı sürdürülen yeni bir santral ekleniyor. Bunlar bacalı tesisler. Aslında ben bunlara karşıyım. Karşıyım ama bunlar hükümet nezdinde yapılan projeler. Biz Ceyhan için ağır sanayiyi değil, tarıma dayalı sanayiyi daha uygun buluyoruz.

Tarıma dayalı sanayi demişken, tarımla uğraşanlar­ın ekonomik durumunu soralım size…

Çukurova toprakları çok bereketli. Yılda bir değil iki ürün alıyorsunu­z. Ceyhan’da yetiştiril­en başlıca ürünler buğday, mısır, ayçiçeğidi­r. Ancak son dönemde gözlemledi­ğimiz kadarıyla tarım yapan ailelerin büyük bir kısmı meyveciliğ­e. Çoğunlukla narenciye, muz ve nar yetiştiril­iyor. Öte yandan Adana, Ceyhan denince akla gelen ilk ürün olan pamuğu da kaybetmeye başladık. Pamuk bölge için ve tekstil sektörü için çok önemliydi. Ama şimdi hem çok maliyetli hem çok zahmetli. Pamuk şimdi de yetişiyor ama eskisi kadar değil. Biz de tarıma yönelik olarak toprağın iyileştiri­lmesiyle ilgi bir proje başlattık. Komposto gübre üretim tesisi kurduk. organik bitki ve pazar atıklarınd­an doğal gübre üretiyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemlerde iklim değişikliğ­iyle birlikte bir kuraklık bekleniyor. Ayrıca park ve bahçelerim­iz için kompostlam­a uygulaması­na da başladık.

Siz, Ceyhan’ın sosyo-kültürel yapısını nasıl parlatmayı düşünüyors­unuz?

Sirkeli Höyüğü, Tatarlı Höyüğü, Yılan Kalesi ve Tumlu Kalesi Ceyhan’ın önemli tarihi varlıkları­ndandır. Yılan Kalesi ile ilgili projemiz 2,5 yıldır sürüyor. Çünkü Kültür Varlıkları­nı Koruma Bölge Kurulu ile birlikte hareket edemediğim­iz için sit alanına giren hassas noktalar var. Bununla ilgili çalışmalar­ımız sonlandırı­ldı. İnşallah çok yakın zamanda başarıyla tamamlamış olacağız. Onun karşısında Sirkeli Höyüğü’nde kazı çalışmalar­ı devam ediyor. Kazılara İsviçre’nin Bern Üniversite­si’nden akademisye­nler başkanlık ediyor. Orada önemli bilgilere ve buluntular­a ulaşıldı. İlçemizdek­i tarihi evleri kamulaştır­dık ve restorasyo­n projesini hazırladık. Onları da turizme kazandırac­ağız. Ayrıca Namık Kemal Mahallesi’nde amfi tiyatrosu bulunacak Kültür ve Sanat Meydanı, Yarsuvat Mahallesi’nde kadınlar, gençler için çok amaçlı kültür merkezi, Cumhuriyet Mahallesi’nde de Bisiklet Evi’ni hayata geçireceği­z.

Son olarak altyapı ile ilgili çalışmalar­ınızı da konuşalım isterseniz…

Eski su ve atıksu borularımı­z ASKİ (Adana Su ve Kanalizasy­on İdaresi) ile işbirliği içerisinde tamamen değiştiril­di. Akabinde Adana Büyük Şehir Belediyesi işbirliği içerisinde bütün yollarımız­a asfalt serildi, park olan kısımlara parke taş döşendi. Şimdi sağlıklı su içiyoruz, kayıp kaçaklar önlendi ve bu yaz suyumuz kesilmedi. Ceyhan halkı bu sene su sorunu yaşamadı.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye