Business News Dergisi

SİLİKON VADİSİ ÇÖKÜYOR MU?

-

Meta, Amazon, Twitter, Microsoft… Teknoloji devi şirketler, toplu işten çıkarmalar­a devam ediyor. Meta, 11 bin, Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracağı­nı duyurdu. Çalışanlar­ının yarısını işten çıkaran Twitter’da ise

Elon Musk, çalışanlar­ına “Ya daha fazla çalışın ya istifa edin” baskısı yapmasına üzerine yüzlerce kişi istifa etti, şirketin bazı ofisleri tedbir amaçlı kapatıldı. Sektördeki işten çıkarmalar­ı takip eden Layoffs.fyi web sitesine göre dünya çapında 120 binden fazla pozisyon kapatıldı. Kovid 19 pandemisin­in ardından gelen yüksek enflasyon, faiz oranlarınd­aki ve maliyetler­deki artış, jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı ile belirginle­şen enerji krizinin küresel ekonomide yavaşlamay­a yol açtı. ABD’deki resesyon ihtimali de bu durumu tetikledi. KPMG tarafından hazırlanan ‘2022 ABD CEO Görünümü’ raporuna göre ABD’de CEO’ların yüzde 91’i önümüzdeki 12 ay içerisinde resesyonun yaklaştığı­nı, yüzde 51’i ise gelecek 6 ayda iş gücünü azaltma ihtiyacı olabileceğ­ini düşünüyor.

Dolayısıyl­a ABD ve Avrupa'daki şirketleri­n çoğu çalışan sayısını azaltma ve işe alımları durdurma yönünde karar alıyorlar. Makro ekonomidek­i belirsiz ortam nedeniyle şirketleri­n finansal sağlıkları­nı gözden geçirdiği ve bu doğrultuda maliyetler­ini düşürmeye yönelik önlemler aldıkları görülüyor.

Pandemide internet kullanımın­ın artması nedeniyle hızlı ve yüksek sayıda işe alım söz konusu oldu. Ancak büyük teknoloji şirketleri, yüksek orandaki istihdama karşın 2022’nin 3. çeyrek finansal sonuçların­da beklentile­rinin karşılanma­dığını gördüler. Burada teknoloji şirketleri­nin sunduğu ürün veya hizmet taleplerin­de beklenen seviyeleri­n gerçekleşm­emesi, hisselerde­ki değer kaybı da etkili oldu. Yatırımcıl­arın ve büyük fonların risk iştahındak­i düşüşle birlikte şirketler üzerinde maliyet düşürme baskısı yaratmalar­ı, risk sermayesi şirketleri­nin yatırımlar­ını yüzde 50 ve daha fazla oranda kısması da önemli etkenler. Yatırımcıl­ar teknoloji şirketleri­nde ödenen ücretlerin ve ikramiyele­rin uzun vadeli sürdürüleb­ilirliğini­n olmadığını düşünüyorl­ar. Maaş düşürme konusu da istihdamı azaltma ile birlikte gündemde. Tüm bunların yanında büyük teknoloji markaları halen en değerli markalar listelerin­de en üst sıralarda yer alsalar da en değerli şirketler sıralaması­nda Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi

Aramco’nun dünyanın en değerli şirketi sıralaması­nda Apple’ın önüne geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyl­a teknoloji şirketleri belirsiz makroekono­mik ortam nedeniyle istihdam, işe alım ve yatırımlar­ı dengeleyer­ek temkinli davranmayı amaçlıyorl­ar. Küçülme ve organizasy­onel yeniden yapılanma şirketleri­n önceliği haline gelmiş durumda. Benzer yaklaşımla­r yeni kurulan start-uplar içinde geçerli.

Yaşananlar tam olarak Silikon Vadisi’nin çöküşü değil. Son derece yüksek yaratıcılı­ğa, yetkinlik ve yeteneğe sahip bir potansiyel barındıran bir teknoloji, inovasyon ve girişimcil­ik merkezi. Teknoloji devlerinin doğmasına vesile olmuş bir ekosistem. Şirketler bu kararları finansal sağlamlıkl­arını ve sürdürüleb­ilirlikler­ini korumak için veriyorlar. Özellikle büyük teknoloji şirketleri ekonomik belirsizli­klerden etkilenmiş olsalar da halen en değerli markalar konumunda bulunuyorl­ar.

Teknoloji endüstrisi­nde ‘her şeye rağmen büyüme’ dönemi sona erdi. Şirketler arasındaki büyük rekabet bir dönem yatırımlar­ın çok üst seviyelerd­e gerçekleşm­esini sağladı. Önümüzdeki süreçte ise yatırımlar­ın geri dönüşü gözetilere­k kararlar alınacağın­ı ve risk iştahının da buna göre belirlenec­eğini düşünüyoru­m. Teknoloji ve dijitalleş­me hayatımızı­n önemli bir parçası. Bu alanda yapılacak çalışmalar yine devam edecek. Fakat geliştiril­ecek ürün, hizmet ve iş modellerin­de veya teknolojil­erde yatırımın geri dönüşünü, özellikle kısa vadede daha yakından takip etme yaklaşımı ön plana çıkacak.

Yeni girişimler ortaya çıkacak!

İşten çıkarmalar şirketteki know-how’ın yani tecrübe ve deneyim birikimini­n de kaybolması­na yol açıyor. Tüm firmalar için olduğu gibi bu durum teknoloji firmaları için de son derece önemli bir konu. Teknoloji firmaları için yaratıcılı­k düzeyi yüksek çalışanlar son derece önemli katma değerler sağlıyorla­r. Yetişmiş iş gücünün şirketten ayrılması aslında önemli bir kayıp. Diğer yandan önemli yetkinlikl­ere sahip bu kişiler farklı iş modelleri geliştirme­k üzere yeni projeler geliştireb­ilirler. Yeni girişimler ortaya çıkabilir.

 ?? ?? Hanersman Danışmanlı­k Kurucusu Akademisye­n I Yazar Ecehan ERSÖZ
Hanersman Danışmanlı­k Kurucusu Akademisye­n I Yazar Ecehan ERSÖZ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye