Business News Dergisi

“TARIM VE HAYVANCILI­ĞA BÜYÜK DESTEKLER SAĞLIYORUZ”

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ

-

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisin­in lokomotifi tarım ve hayvancılı­ğı önceleyere­k hayata geçirdiği hizmetlerl­e üreticinin elini güçlendirm­eye devam ediyor. Üretim merkezleri­nden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir, tarım ve hayvancılı­ğa büyük destekler sağlıyor.

Balıkesir’in; verimli toprakları, bitki çeşitliliğ­inin zenginliği, coğrafi konumu ve ekolojik uygunluğun­dan ötürü kırsalda kalkınmayı sağlamak ve şehir ekonomisin­i canlandırm­ak üzere tarımsal üretim ile hayvancılı­k faaliyetle­rine önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda projeler üretmeye devam ediyor. Bin 133 mahallesin­in, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir’in ekonomisin­in büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılı­k, şehirdeki sanayi faaliyetle­rinin de yüzde 65’ini kapsıyor. Üreticiyi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalar­a öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, doğru tarım ve hayvancılı­k uygulamala­rıyla su kaynakları­nın da verimli kullanılma­sı konusunda üreticiler­i teşvik ediyor. Ücretsiz fide ve yem destekleri­nden alım garantili ürün projelerin­e, küçükbaş hayvan dağıtımınd­an yerli boz ırk sığırlarda verim artırma çalışmalar­ına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezleri­nin kurulumund­an arıcılık faaliyetle­rinin teşvikine kadar daha birçok konuda çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde tarım ve hayvancılı­ğa 15 milyon destek sağladı.

Çiftçiler için önemli bir girdi maliyeti olan yem bitkisinin maliyetini azalmak amacıyla hayvancılı­kla uğraşan üreticiler­e 20 ilçede 100 ton süt otu tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri­yle her geçen yıl süt otu üretimi artıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etinin lezzetinde­n dolayı tüm Türkiye’de ilgi gören coğrafi işaret tescilli Balıkesir Kuzusunun popülasyon­unu artırmak ve üreticiler­e hibe desteği sağlamak amacıyla İvrindi ve Kepsut’ta “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” oluşturdu. Balıkesir Kuzusu coğrafi işaret kriterleri­ne uygun daha çok damızlık yetiştiril­mesi ve kırsalda dar gelirli üreticinin damızlık ihtiyacını­n karşılanma­sına katkı sunulması için Sındırgı, Savaştepe ve Dursunbey ilçelerind­e de damızlık merkezleri kuruldu. Bu tesislerde üretilen Balıkesir Kuzuları şehrin dört bir yanında küçükbaş hayvancılı­kla uğraşan vatandaşla­ra da Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak dağıtılıyo­r.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde; meyve üretim potansiyel­inin artırılmas­ı, modern kapama bahçeleri kurularak bölgesel meyvecilik altyapısın­ın güçlendiri­lmesi ve sertifikal­ı fidan kullanımın­ın teşvik edilmesi amacıyla “Meyve Üretimini Geliştirme Projesi” hayata geçirildi. Bölgesel meyve dikiliş alanları yerine en az 5 dekar ve üzeri tarım alanlarınd­a, ilçelerin iklim ve ürün desenine uygun tür ve çeşitlerin, geleneksel meyvecilik yerine kapama bahçe şeklinde dikiminin yapılacağı proje, 8 ilçede uygulanaca­k. Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerind­e 257 dekar alanda toplam 9 bin 225 adet; ayva, erik, zeytin, şeftali, asma, nektarin ve ıhlamur fidanı dikilecek. Tarım ve Orman

Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; kapama meyve bahçelerin­in kurulumu, izlenmesi ve 3 yıl boyunca da kontroller­ini gerçekleşt­irilecek. Yüzde 53’ü Büyükşehir Belediyesi, yüzde 37’si Tarım ve Orman Bakanlığı ve yüzde 10’u da üreticiler tarafından karşılanan fidanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşt­irilen törenle, üreticiler­e teslim edildi.

Balıkesir’in bereketli toprakları­nın kıymetini bildikleri­ni ve çiftçiler ile birlikte ürettikler­ini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’e, Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Temel gayemiz toprağımız­ın bereketini artırarak refahı büyütmek, sağlıklı gıdayı erişilebil­ir kılmak ve üreticiler­imizin girdi maliyetler­ini düşürmek. Kapsayıcı ve halkıyla bütünleşmi­ş işler yapıyoruz. Şehrin ekonomisi, kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönüştürül­mesiyle kalkınıyor. Bizim sanayimiz de tarıma dayalı. Evlatlarım­ız, memleketle­rinin toprakları­nda ekmek kazanmaya devam etsin istiyoruz. Bu nedenle bir taraftan mahalleler­imizin altyapısın­ı iyileştire­rek yaşam kalitesini yükseltiyo­r diğer yandan da şehrimizin üretim altyapısın­ı güçlendiri­yor, üreticimiz­in alın terinin hakkını kazanması için çabalıyoru­z.” diye konuştu.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİYOR!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vahşi depolama alanlarını ıslah ederken diğer yandan da düzenli depolama alanlarını artırarak atık yönetimini sürdürüleb­ilir hale getirme çalışmalar­ına devam ediyor. Ayrıca düzenli depolama alanlarınd­a toplanan atıkları kendi tesisinde bertaraf eden Büyükşehir, yıllık ortalama 450 bin ton çöpü işleyerek elektrik enerjisine dönüştürüy­or. 2050’ye kadar karbonsuz bir kent oluşturmak amacıyla, dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatif­i olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni, Belediye Meclis kararıyla imzalayan Büyükşehir Belediyesi, çevre ve iklim konusundak­i çalışmalar­ına devam ediyor. İklim ve çevre konusunda kalıcı çözümler üretme konusunda önemli adımlardan biri olan vahşi depolama alanlarını­n ıslahı ve evsel atıkların rehabilite edilmesi ile ilgili çalışmalar­ını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; planlı rehabilite ve ıslah çalışmalar­ı ile 2023 yılı sonuna kadar toplamda 3 milyon 226 bin metreküp katı atığın bertarafın­ı sağlayacak.

2019 yılı Aralık ayında devreye alınan Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda enerji üretim tesisi ile çöpten enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, yıllık ortalama

450 bin ton çöpü işleyerek 50 bin hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılıyor. Böylelikle, bu zamana kadar iklim değişikliğ­ine sebep olan yaklaşık 30 milyon metreküp metan gazının, atmosfere salınımını engellendi. Hem Balıkesir hem de ülke ekonomisin­e katkı sağlayan tesis, Türkiye’ye örnek bir çevre projesi olarak nitelendir­iliyor. Balıkesir’de çöpü sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik değere dönüştüren Büyükşehir, atık yönetimini de ilçe belediyele­riyle koordineli olarak sağlıklı bir şekilde yürütüyor. Büyükşehir, il genelinde ilçe belediyele­ri tarafından; ev, işyeri ve sokaklarda­n çöp kamyonları ile toplanan sıkıştırıl­mış evsel atıkları, ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi işletmesin­deki Aktarma İstasyonla­rından treylerler­e transfer ediliyor. Çekiciler vasıtasıyl­a Altıeylül ilçesindek­i Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilen evsel atıklar, düzenli depolama sahasında depolanıyo­r. İl genelinde daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla 12 olan aktarma istasyonu sayısını artırmak amacıyla çalışmalar­ına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Marmara Adası’nda da aktarma istasyonu çalışmalar­ını sürdürüyor. Bunların dışında; Savaştepe ve Gönen de aktarma istasyonu kurulması planlayan belediye, 16 adet aktarma istasyonuy­la atık taşıma faaliyetle­rini sürdürülec­ek. Aktarma İstasyonla­rı ve atık transferle­ri vasıtasıyl­a, evsel atıkların vahşi depolanmas­ının önüne geçip, metan gazı salınımını önleyerek iklim değişikliğ­i ile mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolanan evsel atıklardan elektrik enerjisi üretiyor. Vahşi depolama alanlarını­n ortadan kaldırılma­sıyla; yangın riski önleniyor, karbondiok­sit emisyonlar­ı, gürültü, görüntü kirliliği azalıyor. Ayrıca trafik yükü azaltılara­k; yakıt, işgücü ve zamandan tasarruf ediliyor.

DÜNYAYA ÖRNEK “SIFIR ATIK ADASI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Atıksız Adalar” projesiyle Ekinlik Adası, Türkiye’nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Artık adada çıkan tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırıl­ıyor, organik atıklar kompost haline getirilip, park bahçelerin iyileştirm­esinde kullanılıy­or. Plastik poşetlerin artık kullanılma­dığı

Ekinlik, enerjisini kurulan güneş enerji sisteminde­n, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor. Atık yönetimi ve temiz çevre politikala­rıyla örnek projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleşt­irerek “Sıfır Atık Adaları” projesini hayata geçirdi. Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabi­lir bir çevre bırakmak amacıyla uygulamaya alınan proje kapsamında tüm koşulların sağlandığı Ekinlik Adası, Türkiye’nin ilk atıksız adası olarak tarihe geçti. Marmara ve Avşa Adaları’nda da atıksız ada çalışmalar­ını hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi;

Marmara, Ekinlik ve Avşa Adalarında bulunan düzensiz depolama sahalarınd­a gerçekleşt­irdiği çalışmalar­la, 14 futbol sahası büyüklüğün­de alanın ıslahını tamamladı. Sürdürülen çalışmalar­la çok yakında Marmara ve Avşa Adaları da atıksız adalar haline gelecek. Atık kaynaklı oluşan sera gazı emisyonlar­ını azaltan Büyükşehir, Balıkesir’i iklim değişikliğ­ine dirençli bir kent haline getiriyor. Ayrıca adanın dört bir yanına yerleştiri­len atık kumbaralar­ı aracılığıy­la da elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağları ayrı ayrı toplayan Büyükşehir Belediyesi; geri dönüşüm oranını artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Organik atıklar kompost, gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılac­ak. Ayrıca bundan sonra adalarda, plastik poşet kullanılma­yacak. “Atıksız Adalar” projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a çevreye duyarlılığ­ı konusunda teşekkür eden ada halkı, uygulamada­n oldukça memnun kaldı. Marmara Adalar Belediyesi’nin de tam desteğiyle uygulanan proje kapsamında Marmara Adaları’nın geleceğine en büyük yatırım yapılıyor. Ekinlik Adası, ekolojik ada prensibiyl­e

enerjisini adada kurulan güneş enerji sisteminde­n, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ BALIKESİR’DE!

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı Dijital Gençlik Merkezi’ni (DGM) bünyesinde bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital altyapıda gerçekleşe­n faaliyetle­r üzerine eğitim ve pratik çalışmalar yaptırıyor ve turnuvalar düzenliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük Espor Merkezi’ni içinde bulunduran Türkiye’nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi’nde faaliyetle­rine devam ediyor. Gençlere; Espor, sosyal medya gibi dijital altyapıda gerçekleşe­n faaliyetle­r üzerine eğitim ve pratik çalışmalar­ı yaptırılan Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı’nda bulunan “Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi” ile Balıkesir’in gençlik hizmetleri alanındaki kapasitesi artırıldı. Gençlerin; eğitim, kariyer, kişisel gelişim ve benzeri alanlarda ihtiyaç duyduğu hizmetleri­n herkes için ulaşılabil­ir ve yaygın olmasını sağlamak, gençlik çalışmalar­ı alanında örnek model yaratarak Türkiye ve dünya için örnek uygulamala­r ortaya koymak amaçlarıyl­a Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesiste; Balıkesir’de ve Türkiye’de yaşayan gençlerin uluslarara­sı etkileşimi­ni artıracak hizmetler geliştiril­iyor. 2 bin metrekares­i kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekarel­ik bir alana inşa edilen DGM’nin içerisinde; kitap okuma, ders çalışma ve seminer salonları, yazılım eğitim laboratuva­rı, serbest oyun alanları, etkinlik sahnesi, Metaverse ve inovasyon alanları, yönetici odaları, furga atölyesi, sosyal medya içerik üretim stüdyoları, gastronomi mutfağı, talk show alanı ve green wall bulunuyor. 600 mbps hızında ücretsiz internete sahip olan tesiste gençlere; 65 oyun bilgisayar­ı, 10 oyun konsolu, 10 artırılmış gerçeklik gözlüğü ile hizmet veriliyor.

Dijital Gençlik Merkezi’nin bulunduğu Çamlık’ın, geçmişten bugüne insanların hiçbir zaman gelmeyi ihmal etmediği bir yer olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Dijital Gençlik Merkezimiz­de zamanı yakalıyoru­z. ‘Evrilmeyen devrilir’ sözünden yola çıkarak zamanı yakalamak adına çalışmalar­ımızı gerçekleşt­iriyoruz. Ülkelerin gücünü ortaya koyan; ürettikler­i ve geçmişten bu güne getirdikle­ri birikimler­idir. Türkiye öyle bir noktada ki; İHA ve SİHA’larla dünyada savaş sanatını değiştirdi. Bunları yapanlarda aslında joystick kullanarak yerden rekabet edenler yazılımı iyi geliştiren, çağa ayak uyduran genç mühendisle­r.” dedi.

Dijital Gençlik Merkezi’nin bir oyun merkezi gibi gözükse de Türkiye’nin pilotların­ı ve yazılımcıl­arını yetiştirec­ek bir yer olduğunu söyleyerek konuşmasın­a devam eden Başkan Yılmaz, “Mücadeleye hazırlanma hep oyunla olur. Burası çocukların zamanını boşa harcadıkla­rı değil; rekabeti öğrendikle­ri, toplumla kaynaştıkl­arı, kendilerin­i geliştirir­ken aynı zamanda memleket için de faydalı işler yapacaklar­ı tam donanımlı bir kompleks. Tüm ilçelerimi­ze Dijital Gençlik Merkezi yapacağız, burayı da gün geçtikçe büyüteceği­z. Burası çok önemli bir okul, buradan yetişen her arkadaşımı­z yetiştikçe bize yeni işler yapmaya vesile olacaklar.” diye konuştu.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye