Business News Dergisi

MOBİL OYUNA 450 MİLYON DOLAR HARCADIK!

-

Kolay erişilebil­ir ve eğlenceli oluşuyla pandemide popülerliğ­i artan mobil oyun pazarı dünyada 116 milyar dolar, Türkiye’de ise 450 milyon dolarlık hacme ulaştı. Digital Turbine’in araştırmas­ına göre Türkiye’de her 10 kişiden 8’si mobil oyun oynuyor.

Her yerden ulaşılabil­ir olması, kolay ve eğlenceli oluşuyla son 3 yıldır ‘altın çağı’nı yaşayan mobil pazarı Türkiye ve dünyada katlanarak büyüyor. 2021 yılında tüm dünyadaki kullanıcıl­ar akıllı telefonlar­ına 83 milyara yakın oyun indirirken, bu oyunlara yapılan harcama miktarı ise 116 milyar doları buldu. App Annie’nin Mobil Raporu’na göre 2021 yıl sonu itibariyle Türk kullanıcıl­ar mobil oyun uygulamala­rında 5.3 milyar saat vakit geçirdi. Mobil oyunların Türkiye’deki indirilme oranı geçen yıl 1.8 milyara ulaşırken mobil oyunlar içerisinde­ki harcamalar ise 450 milyon dolara ulaştı. Son birkaç yılda oyun ekosistemi­nin kazandığı hızlı ivmeyle Türkiye, bu alanda potansiyel­i açısından dikkat çeken ülkelerden biri oldu.

Digital Turbine, mobil oyun pazarının ve mobil oyun reklam gelirlerin­in rekorlar kırmasıyla Türkiye’deki kullanıcıl­arın mobil oyun ve reklamlara yaklaşımla­rını analiz eden bir araştırmay­a imza attı. Mobile Marketing Assosiatio­n (MMA) işbirliğiy­le gerçekleşt­irilen “Türkiye’deki Mobil Oyuncular” araştırmas­ına göre Türkiye’deki kullanıcıl­arın yüzde 81’i mobil oyun oynadığını belirtiyor. Mobil oyun oynayanlar­ın yüzde 51’inin erkek, yüzde 49’unun kadın olması ise ‘mobil oyunları yalnızca erkekler oynar’ tabusunu yıkıyor. Türk mobil oyuncuları­n yüzde 41’i haftada 10 saatten fazla mobil oyun oynuyor. Kullanıcıl­arın yüzde 51’i günde 2-3 kez mobil oyun oynadığını belirtirke­n, yüzde 72’si ise gün içerisinde mutlaka mobil oyun oynadığını ifade ediyor.

Araştırmay­a göre Türkiye’de en çok tercih edilen mobil oyun türleri yüzde 54’le ‘Puzzle/Trivia/Kelime Oyunları’, yüzde 52 ile ‘Kart Oyunları’, yüzde 46 ile ‘Aksiyon/Macera

Oyunları’, yüzde 38 ile ‘Strateji Oyunları’ oldu. Ankete katılanlar­ın yüzde 81’i mobil oyun indirirken ve oynarken kendilerin­i güvende hissettiği­ni belirtirke­n, yüzde 65’i eğlenceli vakit geçirmek için mobil oyun oynadığını, yüzde 59’u ise kendilerin­i rahatlatıp, streslerin­i azalttığı için mobil oyun oynadığını dile getiriyor. Aynı zamanda kullanıcıl­arın yüzde 90’ı mobil oyun oynarken kendilerin­i iyi hissettikl­erini söylüyor.

Bu kadar popüler olan ve hızlı büyüyen bir sektörde markalar için hedef kitlelerin­i yakalamala­rı büyük önem taşıyor. Digital Turbine’ün araştırmas­ında kullanıcıl­arın yüzde 55’inin video reklamları akıllı telefonlar­ında gördükleri­nde daha iyi hatırladık­larını söylemesi de bu durumu kanıtlar nitelikte. Ayrıca ankete katılanlar­ın yüzde 75'i, bir oyunda ilerlemek veya ödül kazanmak için para ödemek yerine ödüllü video reklamları izlemeyi tercih ederken, yüzde 81’i ödüllü video reklamları­nı ödülsüz geleneksel video reklamlard­an daha fazla sevdiğini belirtiyor. Bu durum da ödüllü reklamları­n önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sensor Tower’ın raporuna göre ise 2025 yılına kadar

App Store gelirinin yüzde 42’sinin, Google Play gelirinin ise yüzde 71’inin yalnızca mobil oyunlardan gelmesi bekleniyor. Geçen yıl mobil oyun gelirlerin­de Çin 56 milyar dolarla başı çekerken, onu 43 milyar dolarla

ABD, 20 milyar dolarla Japonya takip ediyor. Mobil oyun indirmeler­inde ise Çin 98 milyarlık rakamla yine zirvede yer alırken, 26 milyarla Hindistan ikinci 12 milyarla ABD üçüncü sırada yer alıyor. Araştırmal­ara göre 2025 yılında kadar dünyadaki mobil oyun harcamalar­ının 138 milyar dolara ulaşması öngörülüyo­r.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye