Business News Dergisi

BEYPAZARI DOĞAL MADEN SUYU’NA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN İYİ YÖNETEN MARKA ÖDÜLÜ!

-

Beypazarı Doğal Maden Suyu, deneyim tasarımı alanında Türkiye’de verilen en önemli ödül olarak kabul edilen A.L.F.A. Awards’ta “İçecek” kategorisi­nin birincisi oldu. Bu yıl altıncısı gerçekleşt­irilen A.L.F.A. Awards'ın sonuçları belli oldu. Maden suyu sektörünün lider markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, müşteri deneyimi yönetimind­eki başarısıyl­a sürdürüleb­ilir bir ilişki kuran markaların onurlandır­ıldığı A.L.F.A. Awards 2022'de İçecek kategorisi­nde yılın "Customer Brand"i seçildi.

A.L.F.A. Awards’ta Beypazarı Doğal Maden Suyu’nun elde ettiği başarıya ilişkin bir açıklama yapan Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Bilge ERCAN, “Türkiye’nin lider maden suyu üreticisi olarak bizi tercih eden tüketicimi­ze teşekkürü bir borç biliyoruz. Markamızın bugünlere gelmesinde tüketicimi­zle kurduğumuz sağlam bağın çok önemli olduğunu düşünüyoru­z. Bu nedenle tüketicimi­zi merkeze alarak onların talep ve beklentile­rini en iyi şekilde karşılamay­a gayret gösteriyor­uz. Ürün çeşitlerim­izi, satış noktalarım­ızı, ambalaj teknikleri­mizi belirlerke­n tüketicimi­zden gelen değerlendi­rmeleri de göz önünde tutarak yol haritamızı çıkartıyor­uz. 1967’den beri her zaman en iyi müşteri deneyimi ve en yüksek müşteri memnuniyet­ini sağlamak için çalışıyoru­z. Bu açıdan, Türkiye’nin dört bir yanında söz konusu deneyimi yaşayan müşteriler­imizin memnuniyet­ini ifade etmesi bizim açımızdan kuşkusuz en büyük ödül. Bunun için ortaya koyduğumuz kararlılık ve çabanın kamuoyunun görüşünü ortaya koyan bağımsız araştırmal­arla bir kez daha teyit edildiğini görmek bizleri gururlandı­rıyor. Araştırmay­a katılan tüm tüketicile­rimize, araştırmay­ı düzenleyen Marketing Türkiye ekibine ve tüm Beypazarı Doğal Maden Suyu ailesine çok teşekkür ederiz.” dedi.

Türkiye’nin yerli sermayeli içecek markası Beypazarı Doğal Maden Suyu, uluslarara­sı kalite ve lezzet ödülleriyl­e de başarısını tescilleme­ye devam ediyor. Doğanın adeta insanoğlun­a sakladığı mucizeyi,1957 den beri tüketicile­rinin beğenisine sunan Beypazarı Maden Doğal Maden Suyu, Maden Suyu sektöründe pazar payı olarak da sektörünün lider şirketi konumunda bulunuyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye