““GGÜÜVVEENNİİLLİİRRLLİİKK DDEEĞĞİİLL SSAADDAAKKAATT ÖÖNNEEMMLLİİ””

Capital (Turkey) - Green Business - - Araştırma -

Bugün çok farklı bir dünyanın içindeyiz. 20 yıl önce markaların tüketicileriyle olan ilişkileri şöyleydi: Şirketlerin markaları vardı ve bunları tüketicilerine satardı. Bugün, şirketler markaların sorumluları ve müşteriler sahibi ise onların sahibi. Artık şirketlerin güvenilir olup olmaması değil, müşterilerin sadakati önemli.

İkincisi, fiyat ve kalite markanın anlamsız parçaları haline geldi. Şirketler, fiyat ve marka değeri konusunda yarışmanın imkansız olduğunu gördü. Her şirket kendisi ve rakipleri arasında müthiş bir kalite farkı olmasını ister ama asla böyle olmaz. Peki ama tüketiciler artık nasıl seçim yapıyor? Markanın sunduğu değere göre…

Bu değer nasıl biliniyor? Büyük reklam kampanyaları artık sona ermiş durumda. Bugün tüketiciler markayı yaşamlarının bir parçası olmasını istiyor. Ürünün sürdürülebilirliği hikayenin sadece bir bölümü. Birçok şirket bu yanlışın içinde. Şirketlerin markanın kimliğini anlatması gerekiyor. Tüketicilerin markayla nasıl iletişim kuracaklarını bilmesi gerekiyor. Paydaşların, STK’ların, sürdürülebilirlik konusunda aktivistlerin sesine kulak asılmalı. Ama en önemli tüketicilerin sesi dinlenmeli.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.