“ÇEVRESEL RİSKLERİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ”

Capital (Turkey) - Green Business - - EDiTÖR~~ - RIFAT ÜNAL SAYMAN REC TÜRK YE D REKTÖRÜ

Aslında Türk iş dünyasının sürdürülebilirlik konusuyla tanışması yaklaşık 10-15 yıl öncesine dayanıyor. Son birkaç yıldır ise konunun tüm kurum ve şirketlerin ajandalarında giderek üst sıralara yükselen bir gündem maddesi olduğunu görüyoruz. Tabii iş dünyasındaki bu bilinçlenmede sivil toplum kuruluşlarının etkisi ve çabaları büyük.

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) de bu STK’lardan biri. 1990 yılında ABD, Avrupa Komisyonu ve Macaristan hükümeti tarafından kurulan REC, o tarihten beri Orta ve Doğu Avrupa, Türkiye ve Karadeniz coğrafyasında, bağımsız, tarafsız, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan kurum, 2004’ten bu yana çalışmalarına Türkiye ofisini de dahil etmiş durumda.

REC Türkiye’nin direktörü ise Rıfat Ünal Sayman. “Temel amacımız, ülkemizin çevre konusunda hukuki, idari, teknik ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek” diyen Sayman, 11 yılda kurum içinde farklı pozisyonlarda ve hatta bir süre merkez ofis Macaristan’da çalışmış. Son 2 yıldır da REC Türkiye Direktörü olarak görevine devam ediyor. REC Türkiye’nin temel vizyonu ve odaklandığı konular, AB Çevre Müktesebatı uyum süreci çalışmaları. Bu çerçevede, sürdürülebilir iş dünyası, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, çevresel bilgiye erişim, kapasite geliştirme, sürdürülebilir kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma konularında yoğun çalışmalar yürütülüyor.

KL M DE KL BÜYÜK R SK

REC’in şimdiye kadar neler yaptığını ve hedeflerini, REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman’a sordum. Yanıtları şöyle:

“İklim değişikliği toplumumuz için çok önemli bir tehdit ve risk teşkil ediyor. Bizim önerimiz bu riskin bir fırsata çevrilmesi. Bu mümkün. Paydaşlarımızı bu vizyon kapsamında destekleyebilmemizin anahtarı donanımlı ve daha önemlisi motive bir ekibimizin olması. Paydaşlarımıza çevresel bilgiye erişim, çevre eğitimi, kurumsal kapasite geliştirme, ulusal ve uluslararası işbirliği platformları oluşturma ve mali mekanizmalar gibi farklı araçlarla etkin çözümler üretmeleri için destek oluyoruz. Örneğin Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi, son derece önemli bir çalışma. 81 ilin yerel yönetimlerini de çevre konusunda desteklemeyi hedefliyoruz ve bu beni heyecanlandırıyor. Projeyi AB’den sağladığımız 1 milyon Euro bütçeyle yürütüyoruz. Bu yıl yeni imzaladığımız Natura 2000 projesine de başlayacağız. 6 milyon Euro bütçeli bu çalışma, doğal alanların korunması için büyük öneme sahip.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.