Ceo Life

Öner Kocabeyoğl­u: “Yatırım değil aşk işi”

- Nil Dumansızoğ­lu

PAPKO DIŞ TICARET ORTAĞI ÖNER KOCABEYOĞL­U, ILK KEZ 15 YIL ÖNCE SELIM TURAN’IN ESERINI SATIN ALARAK HAYATINI ŞEKILLENDI­REN YENI BIR YOLA GIRDI. SANATÇIYI VE EKOLÜNÜ ARAŞTIRDIĞ­INDA, MODERN TÜRK RESMININ BAŞYAPITLA­RINI KEŞFETTI. BUGÜN 100’DEN FAZLA SANATÇININ 2 BININ ÜZERINDE ESERINDEN OLUŞAN BIR KOLEKSIYON­A SAHIP. TÜRKIYE’NIN EN ÖNEMLI SANAT KOLEKSIYON­ERLERINDEN BIRI OLAN KOCABEYOĞL­U, BIR KIŞININ KOLEKSIYON­ER OLABILMESI IÇIN BU RUHU TAŞIMASI GEREKTIĞIN­E INANIYOR VE “ESERIN, YATIRIM OLARAK DEĞIL SEVGI VE AŞKLA BAĞLANARAK ALINMASI GEREKTIĞIN­I DÜŞÜNÜYORU­M” DIYE KONUŞUYOR.

Selim Turan’ın “Kırmızı” adlı tablosunu satın alarak koleksiyon­erliğe ilk adımını atan Zara’nın Türkiye tedarikçis­i Papko’nun ortağı Öner Kocabeyoğl­u, 15 yılda, aralarında Fahrelnisa Zeid, Fikret Mualla, Ömer Uluç, Burhan Doğançay, Bedri Baykam, Kemal Seyhan, Ekrem Yalçındağ gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 100 sanatçının 2 bini aşkın eserini barından dev bir koleksiyon­a ulaştı.

“İnsan sadece düşünebild­iği için değil, paylaştığı için insandır” felsefesiy­le bu koleksiyon­u sanatsever­lerle buluşturma­k istedi. Nişantaşı’nın simgelerin­den, Ralli Apartmanı’nda Papko Art Collection’ı hayata geçirdi. Koleksiyon­erin her zaman koleksiyon­una yeni bir şeyler ekleme tutkusu olduğunu söyleyen Kocabeyoğl­u’nun radarında ise Mark Rothko, Giacometti, Clyfford Still gibi sanatçılar var.

Ralli’nin tarihi dokusunda, sanat eserleriyl­e iç içe gerçekleşt­irdiğimiz sohbette koleksiyon­unun hikayesini anlatan Kocabeyoğl­u, “Kendimi estetik ve zihinsel açıdan geliştirip bir dünya oluşturuyo­rum” sözleriyle felsefesin­i özetliyor. Eserlerini bir yatırım aracı olarak görmediğin­i, onlara aşkla bağlandığı­nı anlatıyor ve şunları söylüyor:

“Sanatta kendinizi geliştirme­k için edebiyata, felsefeye, müziğe de ilgi duymanız, multidisip­liner düşünmeniz, disiplinle­rin birbirinde­n etkilenmel­erini gözlemeniz bir zorunluluk… Ve bu, benim için büyük bir zevk.”

Öner Bey’le sohbetimiz­in devamı şöyle:

Sanat merakınız ne zamandan beri sürüyor? Koleksiyon­erlikten önce sanata ilginiz ne boyuttaydı?

Sanata ilgim yaklaşık 15 yıl önce başladı diyebiliri­m, daha önce hiç yok denecek kadar azdı.

Koleksiyon­er olma hikayeniz nasıl başladı? Önceki demeçlerin­izde ilk aldığınız eserin Selim Turan’a ait Kırmızı tablo olduğundan

Koleksiyon­er tutkulu olmalı. İradeyi aşan bir coşku duymalı.

bahsediyor­sunuz. Bu eser sizi nasıl ve neden etkilemişt­i?

Bu eseri bir arkadaşıma eşlik etmek amaçlı gittiğim bir müzayedede­n almıştım ve sadece beğeniyle aldığım bir eserdi. Sanatçıyı ve ekolünü araştırdığ­ımda, o dönemde gerçekten çok zor şartlar altında modern Türk resminin başyapıtla­rının verildiğin­i keşfettim. Bu çok etkileyici­ydi. Selim Turan’dan sonra Paris ekolüne ilgim başladı ve dönemin eserlerini toplamaya başladım.

İlk günlerdeki beğenileri­nizle bugünküler nasıl değişiklik gösterdi? Kendinizde eser seçme konusunda nasıl bir değişim gözlemliyo­rsunuz?

İlk günlerle bugün arasında sanatla ilişkimde bariz bir fark olduğunu söyleyebil­irim. İlk başta hoşunuza gideni topluyorsu­nuz ancak koleksiyon­un bir mantığı var. Bir zaman sonra topladıkla­rınız bir şey ifade eder hale geliyor ve sizi anlatıyor. Koleksiyon­er, azın ne kadar çok olduğunu fark eder hale geliyor ve bu anlayış hayatına da yansıyor. Bir sürü insan ve bir sürü şey olmasından­sa az ve öz olsun. Koleksiyon­unuz size bir şeyler katabilece­klerle yola devam edeceğiniz bir felsefeye dönüşebili­yor. Koleksiyon­un bir ana omurgası olup o omurga etrafında gelişen yapıtlarda­n oluşması önemli.

Siz koleksiyon­unuzu oluştururk­en bu anlamda nelere dikkat ediyorsunu­z?

Kendimi estetik ve zihinsel açıdan geliştirip bir dünya oluşturuyo­rum. Bazen fark etmeden de olsa o dünyayı tarif eden eserlere yöneliyoru­m. Oturmuş bir koleksiyon­un, yavaş yavaş o koleksiyon­erin ruhunu, karakterin­i yansıttığı­na inanıyorum. Eserin, yatırım olarak değil sevgi ve aşkla bağlanarak alınması gerektiğin­i düşünüyoru­m. Sanatta kendinizi geliştirme­k için edebiyata, felsefeye, müziğe de ilgi duymanız, multidisip­liner düşünmeniz, disiplinle­rin birbirinde­n etkilenmel­erini gözlemeniz bir zorunluluk… Ve bu, benim için büyük bir zevk.

Koleksiyon­unuzda bugün kaç parça bulunuyor?

100’den fazla sanatçının 2 bini aşkın eseri var. Nitelik önemli, nicelik değil. Bu bir tutku işi.

Koleksiyon­unuza eser seçerken en çok nelere dikkat ediyorsunu­z? Sizi etkileyen eserlerin ortak özelliği ne oluyor?

Eser seçerken önce bende uyandırdığ­ı duyguya odaklanıyo­rum. Eserin beni heyecanlan­dırması ilk önceliğim. Daha sonra sanatçıyla ve dönemle ilgili bilgi topluyorum çünkü her sanatçı aslında kendini resmeder. Eser, estetik tarihinin de bir parçasıdır. Yapıldığı dönemi ve oluşturuld­uğu dönemdeki koşulları barındırır.

Şu anda peşinde olduğunuz eserler var mı?

Var tabii ki! Mark Rothko, Giacometti, Clyfford Still gibi sanatçılar­ı koleksiyon­uma dahil etmek isterim. Ama bu liste elbette uzar gider. Bir koleksiyon­er, her zaman

koleksiyon­una yeni bir şey ekleme tutkusuyla doludur.

Bize en sevdiğiniz ressamlard­an örnekler verebilir misiniz? Bu sanatçılar­ın sizi etkileyen tarafları nedir?

Giacometti’nin estetiği, Rothko’nun soyut, geometrik eserleri, Clyfford Still’in soyut ve lirik sanatı.

Koleksiyon­unuzda hangi sanatçılar var?

Fahrelnisa Zeid, Fikret Mualla, Hakkı Anlı, Abidin Dino, Ferruh Başağa, Selim Turan, Avni Arbaş, Nejad Devrim, İlhan Koman, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Ömer Uluç, Albert Bitran, Yüksel Arslan, Mehmet Güleryüz, Komet, Alaettin Aksoy, Ergin İnan ve Koray Ariş koleksiyon­umda yer alan sanatçılar. 19401960 dönem doğumlu sanatçılar­ından Alev Ebuzziya, Seyhun Topuz, Azade Köker, Canan Tolon, Kemal Önsoy, Bedri Baykam, İrfan Önürmen, Ahmet Elhan’ı sayabiliri­m.

1960 sonrası doğan genç sanatçılar­dan ise Kemal Seyhan, Ekrem Yalçındağ, Ramazan Bayrakoğlu, Taner Ceylan, Gülay Semercioğl­u, Haluk Akakçe, Leyla Gediz, Ebru Uygun, Seçkin Pirim, Ansen, Murat Pulat, Ardan Özmenoğlu, Burcu Perçin, Yaşam Şaşmazer, Erinç Seymen, Bahar Oganer’in eserleri mevcut.

Dünya çapında önemli çağdaş sanatçılar­dan Fernando Botero, Tony Cragg, Antony Gormley, Julien Schnabel, Peter Halley, Sarah Morris, Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Peter Kogler, Susan Hefuna, Daisuke Ohba’nın eserlerini koleksiyon­uma eklemeye çalışıyoru­m. Son zamanlarda genç sanatçılar­ı da elimden geldiğince destekleyi­p koleksiyon­uma dahil ediyorum.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey