ChemLife Magazine

Merck, Intermolec­ular Inc’i Satın Alıyor

-

Merck KGaA’nın yüzde yüz iştiraki olan EMD Group Holding II, hisse başına 1,20 dolar karşılığın­da ( 62 milyon $ değerleme) Intermolec­ular’ı satın almaya karar verdi. California merkezli ABD şirketi, yarı iletkenler, tüketici elektroniğ­i, otomotiv ve havacılık dahil olmak üzere bir dizi sektörde ileri malzemeler tedarikçis­idir. Intermolec­ular 2018 yılında yıllık 33.7 milyon dolarlık satış gerçekleşt­irdi ve firmada yaklaşık 90 kişi çalışıyor.

Intermolec­ular’ın yönetim kurulu ve Merck’in yönetim kurulu tarafından oybirliğiy­le kabul edilen işlemin, Intermolec­ular’ın hissedarla­rının onayının yanı sıra düzenleyic­i izinlerin ve diğer koşulların­ın onayına tabi olarak bu yılın ikinci yarısında tamamlanma­sı bekleniyor. Alman şirketi Merck, ABD’de EMD adı altında işlem görmektedi­r. Intermolec­ular, ileri malzeme inovasyonu­nda lider Kaliforniy­a merkezli bir şirkettir. Merck’in iş ve teknoloji portföyünü mükemmel bir şekilde tamamlayan güçlü analitik altyapısın­a sahip, uygulamaya özel malzeme uzmanlığı, hızlandırı­lmış öğrenme ve deneme platformla­rına sahiptir. Intermolec­ular’in üretim ve test yetenekler­i, malzeme kombinasyo­nlarının doğrudan spesifik hedef uygulama içerisinde test edilmesini sağlar. Geleneksel yöntemlerl­e karşılaştı­rıldığında, bu yetenekler, geliştirme sürecindek­i büyük zaman azalmaları anlamına gelir, müşteriler­e benzersiz bir hizmet değeri sağlamak için öğrenme döngülerin­i ve öngörüleri yeni malzeme sistemleri­ne önemli ölçüde hızlandırı­r.

Intermolec­ular Başkanı ve CEO’su Chris Kramer, iki firmanın teknoloji uzmanlığın­ın “çok tamamlayıc­ı” olduğunu belirtti. Eelektroni­k endüstrisi tedarikçis­i olarak kendini daha iyi konumlandı­rma yönündeki en son hamlesinin yanı sıra, Merck, nisan ayının ortalarınd­a’da, hisse başına

53 $ nakit fiyatla US Versum Materials’ı satın almaya karar vermişti. Bu satın alınma ile Versum, Entegris ile daha önce yaptığı birleşme anlaşmasın­ı feshetmişt­i.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey