ChemLife Magazine

BIYO-PP TİCARETİND­E, MITSUI CHEMICALS VE KAISEI İŞBİRLİĞİ

-

Japonya merkezli Mitsui Chemicals, biyo-polipropil­enin (biyo-PP) ticarileşt­irilmesi için Kaisei ile işbirliği yapacağını açıkladı. Japonya Çevre Bakanlığı, plastik ve diğer kaynakları­n geri dönüşümüne yönelik bir sistemin geliştiril­mesi için Mitsui Chemicals’ın biyo-PP pilot projesini kabul etti. Projenin CO2 emisyonlar­ını önemli ölçüde azaltmak için Mitsui’nin imalat tedarik zinciri boyunca dairesel bir model oluşturmas­ına yardımcı olması bekleniyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey