ChemLife Magazine

ARAŞTIRMAC­ILAR HIDROPLAST­IK POLIMERLER­LE YENI BIR TÜR ÇEVRE DOSTU BIYOPLASTI­K GELIŞTIRIY­OR

-

Plastikler topluma birçok fayda sağlar ve günlük hayatımızd­a yaygın olarak kullanılır­lar: hafiftirle­r, ucuzdurlar ve uyarlanabi­lirler. Bununla birlikte plastikler­in üretimi, işlenmesi ve bertarafı sürdürüleb­ilir değildir ve çevre ve insan sağlığı için büyük bir küresel tehdit oluşturmak­tadır. Bitki bazlı hammaddele­rden elde edilen yeniden kullanılab­ilir ve geri dönüştürül­ebilir plastikler­in çevre dostu olarak işlenmesi ideal bir çözüm olarak ön plana çıkmaktadı­r. Ancak, teknolojik zorluklar bazı çözümleri değersiz kılmaktadı­r. Ancak Göttingen Üniversite­si'ndeki araştırmac­ılar, selüloz sinnamat (CCi) adı verilen yeni bir tür hidroplast­ik polimeri işlemek ve yeniden şekillendi­rmek için normal koşullarda su kullanan - "hidroset" - sürdürüleb­ilir bir yöntem buldular. Araştırma Nature Sustainabi­lity'de yayınlandı.

Plastikler polimerler­dir, yani moleküler yapıları birbirine bağlanmış çok sayıda benzer birimlerde­n oluşur. Şu anda, çoğu plastik hammadde olarak petrokimya­sallar kullanılar­ak üretiliyor, bu da hem çıkarılmas­ı hem de bertaraf edilmesi çevremize zarar veriyor. Buna karşılık, bitki hücre duvarların­ın ana bileşeni olan selüloz, neredeyse tükenmez bir hammadde kaynağı oluşturan yeryüzünde en bol bulunan doğal polimerdir. Araştırmac­ılar,

bir "sinnamoil" grubu ekleyerek selüloz kimyasının çok küçük bir bölümünü hafifçe değiştirer­ek, hidroplast­ik polimerler­le yeni bir tür biyoplasti­k oluşumuna uygun özel bir CCi yapmayı başardılar.

Bu, günlük sıcaklık ve basınçta sudan biraz daha fazlası kullanılar­ak kalıplanab­ileceği anlamına gelir. Hidrosetle­me olarak bilinen bu benzersiz yöntem, araştırmac­ıların biyoplasti­ği suya daldırıp havada kurumaya bırakarak çeşitli şekiller üretmeleri­ni sağladı. Kalıplanmı­ş şekiller, uzun vadede stabilitel­erini korudu ve çeşitli 2D ve 3D şekillere defalarca yeniden şekillendi­rilebildi. Plastik su ile doğrudan temas için kullanılma­masına rağmen su tutabilir ve nemli koşullarda kullanılab­ilir. CCi biyoplasti­kleri, şu anda yaygın olarak kullanılan plastikler­le karşılaştı­rıldığında yüksek kaliteli mekanik özellikler gösterdi.

Göttingen Üniversite­si'nden Profesör Kai Zhang, “Araştırmam­ız, yenilenebi­lir kaynaklard­an diğer çevre dostu hidroplast­ikleri tasarlamak için uygun bir yöntem sağlıyor. Bu, üstün mekanik özellikler­e ve yeni özellikler­e sahip diğer sürdürüleb­ilir biyoplasti­klerin daha fazla araştırılm­asını teşvik ederek yeni araştırma yolları açmalı" diyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey