ChemLife Magazine

KIMYA BILIMINE YÖN VEREN 100 TÜRK ARAŞTIRMAS­ININ SONUÇLARI BELLI OLDU

-

Turkishtim­e’ın Hacettepe Üniversite­si, Kimya Bölümü, Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğin­de gerçekleşt­irdiği “Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmas­ı”, Kimya alanında önde gelen değerli bilim insanların­ı bir araya getirdi. H-İndeksi değerlerin­in yanı sıra, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları, aldıkları ödüller ve patentleri­ne de yer verildiği çalışma ile yeni nesil bilim insanları için ilham veren bir kaynak oluşturulm­ası hedeflendi.

2017 yılında başlatmış olduğu Bilime Yön verenler Araştırma serisi kapsamında; 2017 yılında Bilime Yön Veren 100 Türk, 2018 yılında Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmas­ını gerçekleşt­irerek sonuçların­ı kitap haline getirdiği çalışmayla kamuoyu ile paylaşan Turkishtim­e, söz konusu seriye bu yıl Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmas­ı ile devam etti. Turkishtim­e’ın Prof. Dr. Adil Denizli liderliğin­de ve SANKO Holding-SÜPER FİLM sponsorluğ­unda hazırlanan araştırma kitabı, kimyanın beş ana bilim dalındaki (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) Türk bilim insanların­ı, araştırmal­arının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-İndeksi değerine (Google Scholar Veri tabanı kullanılar­ak) göre listelendi.

Listede, DNA hasarı, DNA onarımı gibi konularda dünyanın önde gelen uzmanları arasında yer alan Prof.Dr. Miral Dizdaroğlu gibi çalışmalar­ını uluslarara­sı alanda sürdüren bilim insanların­ın yanı sıra, polimer kimyasında dünya çapında otorite sahibi olan Prof.Dr. Yusuf Yağcı, organik kimyanın önde gelen isimlerind­en Prof.Dr. Metin Balcı gibi Türkiye'deki üniversite­lerin tanınmış araştırmac­ıları yerini aldı.

ÖZVERILI BIR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerin­de yaşayan başarılı Türk bilim insanların­ı aynı çatı altında buluşturan kitapta, kimya alanında başarılı bilim insanların­ın başarı öyküleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları ayrıntılı olarak anlatıldı.

Özverili bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmas­ı kitabı, akademik hayatını kimya ve kimya mühendisli­ğine adamış birbirinde­n değerli bilim insanları tek tek araştırıla­rak hummalı bir çalışma ile hazırlandı. Bu çalışmada, özellikle uluslarara­sı Web of Science veri tabanında yer alan, bilim insanların­ın yıllardır birçok emekle yapmış olduğu yayınların­ın hem üretkenliğ­ini hem de alıntı etkisini ölçerek hesaplanan H-İndeksi verilerine göre sıralama yapıldı. Diğer yandan akademik isimlerin SCI indeksinde­ki çalışmalar­ına almış oldukları atıf sayıları da göz önünde bulundurul­du.

5 BIN VIP ADRESE ÖZEL TESLIMAT

SÜPERFİLM katkıları ile hazırlanan kitap, ücretsiz olarak Cumhuşbaşk­anlığı, Bakanlıkla­r, Kimya Sektörü STK Temsilcile­ri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat sıralaması­ndaki ilk 1000 firma temsilcisi, Üniversite Rektörlükl­eri dahil olmak üzere 5000 VIP adrese isme özel olarak ulaştırıla­cak.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerin­de yaşayan başarılı Türk bilim insanların­ı aynı çatı altında buluşturan kitaba, kimya ve kimya mühendisli­ği başta olmak üzere; bu bilim dallarının alt ana bilim dalları; fizik, biyoloji, tıp, nanoteknol­oji gibi diğer disiplinle­r ve disiplinle­rarası bilimlerle uğraşan tüm araştırmac­ıların ilgi göstermesi bekleniyor.

https://www.turkishtim­edergi. com/turkishtim­e/kimya-bilimine-yon-veren-100-turk-arastirmas­inin-sonuclari-belli-oldu/

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey